Secondary Adv

Pllake e varur per absorbim zeri StoSilent Modular, Sto Albania Comtek

Sto Albania Comtek

 Përshkrimi

Pllakat StoSilent Modular absorbojnë valët e zërit dhe optimizojnë kohën e reverberimit në hapësirën e brendshme. Modulet e parafabrikuara të cilat mund të kombinohen dhe zgjerohen në mënyrë te lirë formojnë bazën e këtij sistemi. Pllakat janë të varura me një konstruksion fare të thjeshtë të përbërë nga litarët dhe të tilla janë tejet fleksibile dhe montohen shpejt.

Produkte te ngjashme