Secondary Adv

Skele 100 cm, Skela Lybesha

Skela Lybesha

 Përshkrimi

Vertikalet e kornizes jane prodhuar nga tuba industrial 48,3 x 3 mm. Profili I kutise se siperme te kornizes eshte bere 40 x 40 x 2mm. Profili I kutise se siperme te kornizes eshte bere 30 x 40 x 2mm

Produkte te ngjashme