Secondary Adv

Heliumi, Messer Albagaz

Messer Albagaz

 Përshkrimi

Heliumi

Pas hidrogjenit Heliumi është elementi i dytë më i shpërndarë në univers. Megjithatë në atmosferë thuajse nuk gjendet dhe pjesa më e madhe e heliumit përftohet nga burimet e gazit natyror. Depozitat që mbulojnë thuajse të gjithë nevojën botërore gjenden në Shtetet e Bashkuara, Afrikën Veriore dhe Rusi.

Një shërbim i besueshëm dhe i kujdesshëm ndaj nevojave të klientelës është një nga celësat e susksesit të Messer. 

Produkte te ngjashme