Secondary Adv

Sistem fasade tradicionale, Alca

Alca

 Përshkrimi

Sistem fasade tradicionale

1.  POLIEDRA-SKY 50 Tradicionale

Gjeresia e profileve:               50 mm

Thellesia e profileve:             42 ÷ 225 mm

Pershkueshmeria nga ajri:  Klasa AE

Pershkueshmeria nga uji:   Klasa RE 1050 (statike),  E 750 (dinamike)

Koeficienti termik:                 Kr = 1.4 ÷ 2.3   W/m2·K 

Izolimi akustik:                       Rw = 39 ÷ 41 dB

Spesori i xhamit:                    4 ÷ 45 mm

Zgjidhja eshte e tille qe te respektoje tolerancat e percaktuar nga UNI EN 12020 ne lega alumini 6060 sipas normave UNI EN 573 dhe UNI EN 515.

Produkte te ngjashme