Secondary Adv

Klinike me shtreter dhe shtepi per te moshuarit, Lagjja Nr.1 Currila, Durres | ICMS Construction | 2020

Klinike me shtreter dhe shtepi per te moshuarit (Rikonstruksion & shtese ne objektet ekzistues). Lagjja Nr.1 Currila, DurresZhvillues: Z. Olti Pecini
Subjekt Ndertues: Shoqeria "ICMS Construction" sh.p.k
Drejtues Teknik: Ing. Llazar Piti
Mbikeqyres i punimeve: Ing. Mynir Kuci
Arkitekt: "S&L Studio" sh.p.k, Altin Ahmeti

Konstruktor: "S&L Studio" sh.p.k, Ing. Henri Mahmutllari dhe Infinite RS" sh.p.k, Ing. Gentjan Karaj

Me shume projekte ne Shqiperi