Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimesh 1-6 dhe 9 kate, me 2 kate parkim nentoke ne Rrugen Abedin Hoxha, Fusha e Aviacionit | Mel Construction | 2024

Godine banimi dhe sherbimesh 1-6 dhe 9 kate, me 2 kate parkim nentoke ne Rrugen Abedin Hoxha, Fusha e Aviacionit

 

Subjekti zhvillues dhe ndertues: Mel Construction
Drejtues Teknik: Ing. Safet Saraci
Mbikqyres i punimeve: Cedar-Eng
Projektues: MVM Architecture Construction and development Shpk
Konstruksion: GB-a Studio
Kohezgjatja e punimit: 24 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi