Secondary Adv

Trebo 2

 

Përshkrimi

Trebo 2 është kompani e cila ofron punime si : Prerje betoni, Thyerje betoni, Hapje vrima në beton deri në 400 mm të armuar ose jo, Prerje muresh, Prerje soletash dhe operon si kontraktor. Ka si objekt të veprimtarisë së tij ekzekutimin e punimeve të impianteve teknologjike, duke përfshirë instalime mekanike për aplikime civile apo industriale. Duke qenë një nga kompanitë me aktive në tregun shqiptar, Trebo 2 ka ekzekutuar projekte të rëndesishme si për nga volumi i punimeve ashtu edhe për nga kompleksiteti tekniko–inxhinierik, standartit dhe cilësisë.

Çfarë ofron

Kompania Trebo 2 ofron prerje betoni të armuar në thellësi deri në 400 mm si dhe hapje vrimash në beton të armuar deri në diameter 500 mm. Trebo 2 ofron për klientet tij, cilësi në punime dhe cmime konkuruese në treg.

Shërbime

Hapje vrimash me freze ne beton
Hapje vrimash me freze ne beton
Prerje betoni te armouar
Prerje betoni te armouar
Prerje muresh betoni
Prerje muresh betoni
Prerje soletash
Prerje soletash
Punime industriale
Punime industriale
Punime me makineri prerjeje
Punime me makineri prerjeje
Punime speciale me freze
Punime speciale me freze
Thyerje betoni
Thyerje betoni
Prerje Betoni rrethore
Prerje Betoni rrethore
Prerje Betoni Tarace
Prerje Betoni Tarace
Prerje catie prej betoni
Prerje catie prej betoni
Prerje dhe shpime ne beton
Prerje dhe shpime ne beton
Shpime dhe injektim rezine
Shpime dhe injektim rezine
Ujra shiu HDPE
Ujra shiu HDPE
Prerje Betoni Cati e Pjerret
Prerje Betoni Cati e Pjerret
Vrima ne beton
Vrima ne beton
Thyerje betoni pa zhurme
Thyerje betoni pa zhurme
Prerje betoni
Prerje betoni
Hapje betoni
Hapje betoni
Shpuarje betoni
Shpuarje betoni
Prerje dysheme betoni
Prerje dysheme betoni
Prerje tavani betoni
Prerje tavani betoni
Prerje betoni ne ndertesa
Prerje betoni ne ndertesa
Thyerje betoni ne ndertesa
Thyerje betoni ne ndertesa
Thyerje te shkalleve te betonit
Thyerje te shkalleve te betonit

Punë të kryera

Prerje muri
Prerje muri
hapje vrimash ne beton
hapje vrimash ne beton
Trebo 21422691836
Trebo 21422691853
Punime Prerje Betoni
Punime Prerje Betoni
Prerje Shpim Betoni
Prerje Shpim Betoni
Prerje solete
Prerje solete
Prerje betoni
Prerje betoni
Injektim rezine
Injektim rezine
Prerje betoni deri ne 42 cm
Prerje betoni deri ne 42 cm
Prerje dyshemeje
Prerje dyshemeje
Thyerje shkallesh betoni
Thyerje shkallesh betoni

Partnere

Hilti

Video