Secondary Adv

Bamas

 

Përshkrimi

Bamas shpk operon ne tregun vendas me nje eksperience te gjate ne sektorin e ndertimit. Firma ushtron aktivitetin ne tregtimin me shumice e pakice te materialeve te ndertimit.