Secondary Adv

Delta Elektrik

 

Përshkrimi

Delta Elektrik shpk është themeluar në 8 Janar të 2008 dhe regjistruar me datë 9 janar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR). Eshtë licencuar nga Minsitria e Punëve Publike dhe Telekomunikacionit me nr. licence NZ. 6186/3 me datë 06.02.2012. Me veprimtari në fushën elektrike me tregtim, projektim, zbatim të materialeve elektrike si: ndërtime për nënstacione, kabina e trasformatore, sisteme vëzhgimi CCTV, instalim dhe mirëmbajtje ashensori. Delta Elektrik ju mundëson zgjidhje në projektet tuaja elektrike me shumëllojshmërinë e produkteve cilësore që ofron. Eksperienca në vite e ka ndihmuar në formimin e profesionalizmit të duhur në fushën e materialeve dhe instalimeve elektrike.


Punimet dhe shërbimet e ndryshme firma i ka kryer në sektorët e ndryshëm si ndërtim, bujqësi, miniera, shëndetsi, energjitike ku ka realizuar linja elektrike, kabina, transformatorë fuqie, instalime për nevojat e furnizimit me energji elektrike të reparteve, fabrikave dhe linjave teknologjike të industrise së lehtë.

 

Delta Elektrik shpk ka një staf të specializuar që janë bërthama e aktivitetit dhe që shërben për drejtimin e grupeve të punës së punonjësve sipas nevojave për realizimin e punimeve dhe shërbimeve sipas standarteve bashkëkohore dhe brenda afatit të caktuar. Gjithashtu, fokus i kompanise Delta Elektrik eshte dhe Montimi dhe Instalimi i paneleve fotovoltaike ne banesen tuaj, biznesin etj.

Çfarë ofron

Kompania Delta Elektrik shpk realizon punime të ndryshme elektrike dhe ofron shitje me pakicë dhe shumicë të materialeve elektrike.


•    Instalime elektrike;
•    Kabina elektrike;
•    Montim dhe Instalim panelesh fotovoltaike;
•    Impiante te sistemit kundra zjarrit;
•    Sisteme vezhgimi CCTV;
•    Instalim dhe mirmbajtje ashensori;
•    Impiante të sinjalistikes ndricuese të trafikut;
•    Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni;
•    Impiante te brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV, etj;
•    Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike;
•    Servis, shërbime dhe riparime pajisjesh elektrike.


Sukseset e saj firma i mbështet në eksperiencën e stafit të saj, korrektësen ndaj klientit si dhe në gjendjen financiare që e kanë shoqëruar gjatë aktivitetit të saj, e që janë elemente të fortë për të ardhmen. Delta Elektrik është e pajisur si nga ana e bazës materiale dhe nga ana e përgatitjes profesionale të personelit për të realizuar punime komplekse që përfshihen në shërbimet e ofruara.

Shërbime

Instalime impiantesh kundra zjarrit
Instalime impiantesh kundra zjarrit
Instalime elektrike per shtepi
Instalime elektrike per shtepi
Instalime elektrike per pallate
Instalime elektrike per pallate
Instalime elektrike industriale
Instalime elektrike industriale
Instalime dhe mirmbajtje ashensori
Instalime dhe mirmbajtje ashensori
Instalim ashensori
Instalim ashensori
Teknik ashensori
Teknik ashensori
Mirembajtje ashensori
Mirembajtje ashensori
Instalime elektike per godina civile
Instalime elektike per godina civile
Aksesore montimi elektrike
Aksesore montimi elektrike
Materiale per instalime elektrike civile
Materiale per instalime elektrike civile
Materiale per instalime elektrike industriale
Materiale per instalime elektrike industriale
Instalime sistemesh vezhgimi CCTV
Instalime sistemesh vezhgimi CCTV
Instalime kamerash sigurie
Instalime kamerash sigurie
Kabina elektrike
Kabina elektrike
Ashensore Instalim dhe Mirembajtje
Ashensore Instalim dhe Mirembajtje
Instalim Kabina elektrike
Instalim Kabina elektrike
Instalime elektrike te fuqise
Instalime elektrike te fuqise
Linja TU dhe TM
Linja TU dhe TM
Sisteme akses kontrolli me karte dhe kod
Sisteme akses kontrolli me karte dhe kod
Sisteme Alarmi Vjedhje dhe Mbrojtje Kundra Zjarrit
Sisteme Alarmi Vjedhje dhe Mbrojtje Kundra Zjarrit
Sisteme citofoni, telefoni dhe rrjeti kompjuterash
Sisteme citofoni, telefoni dhe rrjeti kompjuterash
Sisteme ndricimi
Sisteme ndricimi
Sisteme vezhgimi, Instalim
Sisteme vezhgimi, Instalim
Tokezim dhe mbrojtja nga shkarkimet atmosferike
Tokezim dhe mbrojtja nga shkarkimet atmosferike
Instalime panelesh fotoltaike per perdorim familjar
Instalime panelesh fotoltaike per perdorim familjar
Montim dhe Instalim panele fotovoltaike
Montim dhe Instalim panele fotovoltaike
Montim panele fotovoltaike ne biznese dhe fabrika
Montim panele fotovoltaike ne biznese dhe fabrika
Panele fotovoltaike per perdorim komercial
Panele fotovoltaike per perdorim komercial
Panele fotovoltaike, Struktura montimi dhe aksesore
Panele fotovoltaike, Struktura montimi dhe aksesore

Punë të kryera

Instalime ne objekte industriale
Instalime ne objekte industriale
Instalime ne Objekte Civile
Instalime ne Objekte Civile
Instalime elektrike per shtepi dhe vila
Instalime elektrike per shtepi dhe vila
Bashkia Shkoder
Bashkia Shkoder
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve
Intalime elektrike te tensionit te larte
Intalime elektrike te tensionit te larte
Keshilli i larte i drejtesise
Keshilli i larte i drejtesise
Kisha e Shenjtoreve
Kisha e Shenjtoreve
Ministria e Brendshme Tirane
Ministria e Brendshme Tirane
Ministria e Energjitikes
Ministria e Energjitikes
NBG Bank
NBG Bank
Qendra Kombetare e Licencave
Qendra Kombetare e Licencave
Reparti ushtarak 1320
Reparti ushtarak 1320
Sisteme ndricimi per shkalle
Sisteme ndricimi per shkalle
Spitali Amerikan
Spitali Amerikan

Partnere

deltaelektrik-yangtze

Certifikime

a. Çertifikatë për sistemin e menaxhimit të cilesisë ISO 9001:2008.

 

b. Çertifikate e sistemit te menaxhimit të sigurisë në punë 18001:2007 për tregtimin dhe instalimin e mallrave objekt prokurimi

 

c. Çertifikatë e sistemit të menaxhimit të mjedisit 14001:2004 për tregtimin dhe instalimin e mallrave objekt prokurimi.

 

d. Çertifikatë e sistemit të menaxhimit të mjedisit 27001:2013 për menaxhimin e sigurisë së informacionit.

 

e. Çertifikatë e sistemit të menaxhimit të mjedisit BS PAS 99:2012 për sistemin e integruar.