Secondary Adv

GRIMER

 

Përshkrimi

GRIMER është një nga prodhuesit kryesorë të gabioneve, rrethimeve dhe profileve per sistemin e thate ne Shqiperi dhe në rajonin e Ballkanit. Produktet e prodhuara nga GRIMER janë në përputhje me standardet EUROPIANE dhe menaxhimi i cilësisë, është aprovuar nga institucione të njohura ndërkombetare.

 

- 20 vite përvojë

- 6000 ton kapacitet prodhimi në vit

- 40+ punëtorë

 

Grimer shpk disponon rreth 10,000m2 ambiente përpunuese. Teknologjia e prodhimit është moderne dhe sipas të gjitha rregullat e Komunitetit Europian. Gjatë eksperiencës sonë në treg kemi kuptuar se bashkëpunimet e sukseshme dhe afatgjata me klientët tanë, kanë për bazë të tyre cilësinë. Për këtë arsye Grimer aplikoi dhe në Prill 2009 u pajis me çertifikatën ISO 9001-2008, e cila do të shërbejë për të konkuruar me cilësi dhe konform standarteve ndërkombëtare jo vetëm në Shqipëri, por dhe në tregun Europian.

Çfarë ofron

GRIMER sot është lider në fushën e prodhimit per:

– Gabion

– Rrjeta teli

– Profile dhe aksesore per sistemin e thate

– Gozhdë, tel bari, tel xingato, llamarinë xingato etj.

 

Grimer shpk merret me prodhimin e rrjetave të telit të thurura, të salduara, hekzagonale, tel me gjëmba dhe kosha gabioni për gurë, prodhimin e profileve të kartonxhesit (gipsit) dhe me tregtimin e materialeve të ndryshme në fushën e ndërtimit: si gozhdë, tel bari, tel xingato, llamarinë xingato, pllaka gipsi dhe aksesorë të ndyshëm.   

Shërbime

Gabione per mure mbajtes
Gabione per mure mbajtes
Struktura gabion per muret mbajtes
Struktura gabion per muret mbajtes
Gabion i sheshte (dyshek)
Gabion i sheshte (dyshek)
Rrjeta hekzagonale per mbrojtje nga guret
Rrjeta hekzagonale per mbrojtje nga guret
Gabione cilindrik (thes)
Gabione cilindrik (thes)
Profile per gips
Profile per gips
Fabrike prodhimi per profile gipsi xingato
Fabrike prodhimi per profile gipsi xingato
Aksesore gipsi
Aksesore gipsi
Ele kendore suvatimi
Ele kendore suvatimi
Profile niveluese per suvatim
Profile niveluese per suvatim
Rrjeta teli te thurura
Rrjeta teli te thurura
Rrjeta te thurura me PVC
Rrjeta te thurura me PVC
Panel i salduar
Panel i salduar
Rrjeta te salduara
Rrjeta te salduara
Tel me gjemba
Tel me gjemba
Llamarine e valezuar
Llamarine e valezuar
Tel i galvanizuar
Tel i galvanizuar
Rrethim me Euro Fence
Rrethim me Euro Fence
Tel bari
Tel bari
Vida gipsi dhe gozhde
Vida gipsi dhe gozhde
Panele rrethimi te dyfishta te galvanizuara
Panele rrethimi te dyfishta te galvanizuara
Panele rrethimi te dyfishta te lyera
Panele rrethimi te dyfishta te lyera
Panele rrethimi teke te galvanizuara
Panele rrethimi teke te galvanizuara
Panele rrethimi teke te lyera
Panele rrethimi teke te lyera
Rrjeta te galvanizuara per rrethime shkollash
Rrjeta te galvanizuara per rrethime shkollash
Rrjeta te salduara panel
Rrjeta te salduara panel
Rrjeta te salduara per oborre
Rrjeta te salduara per oborre
Rrjeta te salduara per rrethime ndertesash publike
Rrjeta te salduara per rrethime ndertesash publike
Rrjeta te salduara rulon per ndertesa industriale
Rrjeta te salduara rulon per ndertesa industriale
Rrjeta teli per rrethim ambjente sportive
Rrjeta teli per rrethim ambjente sportive
Tela me brisqe per rrethim ndertesash te sigurise se larte
Tela me brisqe per rrethim ndertesash te sigurise se larte
Tela me gjemba per mbrojtje perimetri
Tela me gjemba per mbrojtje perimetri

Katalogu

Katalog GRIMER

Historiku

Grimer shpk është themeluar me Vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë të Rrethit Tiranë, Nr 28584 date 22/11/2002, me Nipt K23616201V, Kodi Fiskal 802748 me seli në Elbasan. Grimer operon si SHPK (shoqëri me përgjegjësi të kufizuar), aktualisht me ortak z. Daniel Merko dhe z. Dritan Gripshi.  Grimer shpk disponon rreth 10.000 m2 ambiente përpunuese. Gjatë ekzistencës së tij, Grimer u ka kushtuar vëmendje të veçantë investimeve në makineri me teknologji bashkëkohore. Këto investime të konsiderushme për një periudhë të shkurtër kanë bërë të mundur që kompania të jetë një nga konkuruesit kryesorë në tregun Shqipëtar.

Punë të kryera

GRIMER1425721449
GRIMER1425721457
GRIMER1425721504
GRIMER1425721511
GRIMER1425721518
GRIMER1425721525
GRIMER1425721534
GRIMER1425721541
GRIMER1425721549
Hidrocentrali i Moglices
Hidrocentrali i Moglices
Rrethim me rrjete per Hidrocentralin e Moglices.
Rrethim me rrjete per Hidrocentralin e Moglices.
Rrethim me rrjete per Hidrocentralin e Moglices
Rrethim me rrjete per Hidrocentralin e Moglices
Punime me kosha gabione
Punime me kosha gabione
Punime per kende sportive
Punime per kende sportive
Rrjeta mbrojtese perforcuese ne shpate mali
Rrjeta mbrojtese perforcuese ne shpate mali
Tapeti i Fushes se Futbollit, Ecopark Durres
Tapeti i Fushes se Futbollit, Ecopark Durres
Vendosje rrjete mbrojtese hekzagonale
Vendosje rrjete mbrojtese hekzagonale

Certifikime

Produktet e GRIMER sh.p.k janë në përputhje me standardet europiane. Menaxhimi i cilësisë është aprovuar nga institucione të njohura ndërkombëtare.

 

GRIMER eshte kompani e çertifikuar për:

– Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë sipas standarteve të EN ISO 9001:2015

– Sistemin e Menaxhimit të Shendetit dhe Sigurisë në Punë sipas standarteve të EN ISO 45001:2018

– Sistemin e Menaxhimit Mjedisor sipas standarteve ISO 14001:2015

– Aplikimi i një sistemi të integruar menaxhimi në përputhje me PAS 99:2012

 

GRIMER Megatek

Video