Secondary Adv

GRIMER

 

Përshkrimi

 

Grimer shpk merret me prodhimin e rrjetave të telit të thurura, të salduara, hekzagonale, tel me gjëmba dhe kosha gabioni për gurë, prodhimin e profileve të kartonxhesit ( gipsit) dhe me tregtimin e materialeve të ndryshme në fushën e ndërtimit: si gozhdë, tel bari, tel xingato, llamarinë xingato, pllaka gipsi dhe aksesorë të ndyshëm.  Grimer shpk disponon rreth 2000m2 ambiente përpunuese. Në 2009 është pajisur me ISO 9001-2008.

 

Na gjeni dhe ne Megatek

Gjatë eksperiencës sonë në treg kemi kuptuar se bashkëpunimet e sukseshme dhe afatgjata me klientët tanë, kanë për bazë të tyre cilësinë. Për këtë arsye Grimer aplikoi dhe në prill 2009 u pajis me çertifikatën ISO 9001-2008, e cila do të shërbejë për të konkuruar me cilësi dhe konform standarteve ndërkombëtare jo vetëm në Shqipëri por dhe në tregun Europian.

Çfarë ofron

Kompania Grimer shpk merret me:
1) Prodhimin e rrjetave të telit të thurura, hekzagonale dhe të salduara
2) Prodhimin e profileve të kartonxhesit ( gipsit).
3) Me tregtimin e materialeve të ndryshme në fushën e ndërtimit si: gozhdë, tel bari, tel xingato, llamarinë xingato, karroca dore, fibër minerale, pllaka gipsi dhe aksesorë të ndryshëm.


Teknologjia e prodhimit është moderne dhe sipas të gjitha rregullat e Komunitetit Europian.

Shërbime

Gabione per mure mbajtes
Gabione per mure mbajtes
gabione per muret mbajtes
gabione per muret mbajtes
Gabion I sheshte (dyshek)
Gabion I sheshte (dyshek)
Rrjeta hekzagonale per mbrojtje nga guret
Rrjeta hekzagonale per mbrojtje nga guret
Gabione cilindrik
Gabione cilindrik
Profile per gips
Profile per gips
Fabrike prodhimi per profile gipsi xingato
Fabrike prodhimi per profile gipsi xingato
Profile per gips
Profile per gips
Ele suvatimi
Ele suvatimi
Vida gipsi
Vida gipsi
Rrjeta teli te thurura
Rrjeta teli te thurura
Rrjeta te thurura me PVC
Rrjeta te thurura me PVC
Panel I salduar
Panel I salduar
Rrjeta te salduara
Rrjeta te salduara
Tel me gjemba
Tel me gjemba
Llamarine e valezuar
Llamarine e valezuar
Gozhde
Gozhde
Tel I galvanizuar
Tel I galvanizuar
Euro fence
Euro fence
Tel bari
Tel bari

Katalogu

Katalog GRIMER

Historiku

Grimer shpk është themeluar me Vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë të Rrethit Tiranë, Nr 28584 date 22/11/2002, me Nipt K23616201V, Kodi Fiskal 802748 me seli në Elbasan.

Grimer operon si shpk ( shoqëri me përgjegjësi të kufizuar ), aktualisht me ortak z. Daniel Merko dhe z. Dritan Gripshi.  Grimer shpk disponon rreth 2000 m2 ambiente përpunuese. Gjatë ekzistencës së tij Grimer u ka kushtuar vëmendje të veçantë investimeve në makineri me teknologji bashkëkohore. Këto investime të konsiderushme për një periudhë të shkurtër kanë bërë të mundur që kompania të jetë një nga konkuruesit kryesorë në tregun Shqipëtar.

Punë të kryera

GRIMER1425721449
GRIMER1425721457
GRIMER1425721504
GRIMER1425721511
GRIMER1425721518
GRIMER1425721525
GRIMER1425721534
GRIMER1425721541
GRIMER1425721549
Hidrocentrali i Moglices
Hidrocentrali i Moglices
Rrethim me rrjete per Hidrocentralin e Moglices.
Rrethim me rrjete per Hidrocentralin e Moglices.
Rrethim me rrjete per Hidrocentralin e Moglices
Rrethim me rrjete per Hidrocentralin e Moglices

Certifikime