Secondary Adv

HTM

Asistence mbi informacionin nga ACP
+355 68 90 99 009

 

Përshkrimi

HTM Shpk që nga viti 2009 i jep energji projekteve tuaja. Kjo shoqëri është formuar për të përmbushur kërkesat e tregut në lidhje me projektimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e impianteve elektrike. E themeluar ne vitin 2009 -Sot HTM shpk vepron në sektorët elektrikë dhe mekanike, duke ofruar shërbime dhe ekspertizë të specializuar që mbulojnë të gjithë ciklin industrial, nga dizenjimi i zgjidhjeve dhe ndërhyrjeve deri te zbatimi, testimi dhe asistenca. Cv jonë është një histori e sukseseve të mëdha dhe të vogla, të pasionit të vërtetë, të përkushtimit dhe seriozitetit, të klientëve të jashtëzakonshëm që na kanë zgjedhur për t’i mbështetur në realizimin e projekteve ambicioze, duke na lejuar të rritemi dhe të konsolidojmë njohuritë dhe përvojën.

HTM Shpk një shoqëri që operon në tregun e industrisë energjitike që nga viti 2009. HTM Shpk është regjistruar në Regjistrin e personave Juridik me nr.serial SN-061161-08-09 dhe NUIS K97006004D në qytetin e Shkodrës. Në vitin 2015 ne kemi vendosur për të ndarë aktivitetin nga biznesi në mënyrë rigoroze institucionale për të zhvilluar më tej aktivitetet e çertifikimit bazuar në ligjin Nr.8734, datë 1.2.2001 PËR GARANTIMIN E SIGURISË SË PERDORUESVE TË PAJISJEVE DHE TË INSTALIMEVE ELEKTRIKE. HTM shpk në Tetor 2015 është akredituar si trupë për certifikim personeli sipas standaritit EN ISO/ IEC 17024:2012 nga Drejtoria e Pergjithsshme te Akreditimit te Shqipërisë. Personeli ynë përbëhet kryesisht nga inxhinierë Elektrik me një provojë të gjatë në këtë sektor si dhe persona të tjerë përgjegjës për mbarvajtjen e mirë të punës.

HTM-cert ofron per klientet e saj sherbimet e meposhteme:

- Projtetim, Zbatim, Mirembajtje impjate elektrike

- Certifikim Personeli sipas standartit ISO 17024 , Sigurimin Teknik ne sektorin Energjitik.

Çfarë ofron

Standarti EN ISO/IEC 17024 – 2012 eshte nje standart europian per certifikimin e personelit.Ne rastin tone certifikimi behet ne fushen elektrike duke u bazuar gjithashtu dhe ne linjin Nr.8734, datë 1.2.2001 PËR GARANTIMIN E SIGURISË SË PUNËS TË PAJISJEVE DHE TË INSTALIMEVE ELEKTRIKE si dhe ne rregulloren e sigurimit dhe shfrytezimit teknik per impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike.


NIVELET E CERTIFIKIMIT

 

DOKUMENTACIONI PER APLIKIM

Kerkese me shkrim drejtuar Trupes Çertifikuese.
Fotografi personale (2 cope).
Dokument identifikimi.
Currikulum vitae.
Diploma apo kurse te kryera.
Vertetim aftesie ne pune.

Shërbime

Sigurim Teknik ne sektorin Energjitik
Sigurim Teknik ne sektorin Energjitik
Certifikime te inxhiniereve elektrik
Certifikime te inxhiniereve elektrik
Certifikime per sigurine ne pune
Certifikime per sigurine ne pune
Certifikime per instalimet elektrike
Certifikime per instalimet elektrike
Certifikime per impjantet elektrike
Certifikime per impjantet elektrike
Certifikime per elektriciste
Certifikime per elektriciste
Certifikime ne sektorin energjitik
Certifikime ne sektorin energjitik
Certifikim Personeli sipas standartit ISO 17024
Certifikim Personeli sipas standartit ISO 17024
Akreditim dhe certifikim personeli
Akreditim dhe certifikim personeli
Libreza te sigurimit teknik
Libreza te sigurimit teknik
Kurse, trajnime per instalimet elektrike
Kurse, trajnime per instalimet elektrike
Kurse per elektriciste
Kurse per elektriciste
Kurs per eksperte ne fushen elektrike
Kurs per eksperte ne fushen elektrike
Impjante Industriale dhe civile
Impjante Industriale dhe civile
Kabina elektrike te tensionit te mesem 35,20,10,6 kv
Kabina elektrike te tensionit te mesem 35,20,10,6 kv
Nenstacione elektrike 110, 20,10 KV
Nenstacione elektrike 110, 20,10 KV
Panele elektrike
Panele elektrike
Projektime, zbatime, tregtime, certifikime elektrike
Projektime, zbatime, tregtime, certifikime elektrike
Tregtim materiale elektrike
Tregtim materiale elektrike
Zbatim projekte elektrike
Zbatim projekte elektrike
Celesa komandimi
Celesa komandimi
Deshmi kualifikimi i sigurimit teknik
Deshmi kualifikimi i sigurimit teknik
Instalime elektrike civile
Instalime elektrike civile
Instalime Elektrike te objekteve Industriale
Instalime Elektrike te objekteve Industriale
Kabina elektrike
Kabina elektrike
Kartela te sigurimit teknik
Kartela te sigurimit teknik
Montime Kabinash deri ne 35KV
Montime Kabinash deri ne 35KV
Projektime sistemesh elektrike
Projektime sistemesh elektrike
Shtrim i linjave elektrike ajrore
Shtrim i linjave elektrike ajrore
Transformatore te thate dhe me vaj
Transformatore te thate dhe me vaj

Punë të kryera

HTM1551105883
HTM1551105930
HTM1551105956
HTM1551105984
HTM1551106012
HTM1551106045
HTM1551106068
HTM1551106080
HTM1551106092

Certifikime

 

Certifikim Personeli Elektrik EN ISO/ IEC 17024:2012