Secondary Adv

GJERENS 2011

 

Përshkrimi

STUDIO KONTABILITETI "GJERENS 2011" eshte nje studio kontabiliteti e specializuar, e cila siguron nje sere sherbimesh duke garantuar profesionalizem dhe asistence, ne perputhje me standartet kombetare dhe nderkombetare te kontablitetit dhe legjislacionin  fiskal. Ne angazhohemi maksimalisht per te ofruar sherbim te sakte e te kualifikuar, sherbim me kosto efektive ne interes te klienteve si dhe sherbim te shpejte dhe te miremenaxhuar.

Shërbime

Ekspertiza bilanci
Ekspertiza bilanci
Regjistrim biznesi
Regjistrim biznesi
Plan biznesi
Plan biznesi
Mbajtje kontabiliteti
Mbajtje kontabiliteti
Mbajtja e llogarive
Mbajtja e llogarive
Konsulence Fiskale
Konsulence Fiskale
Hartim bilanci
Hartim bilanci
Konsulence financiare
Konsulence financiare
Kurse kontabiliteti
Kurse kontabiliteti
Kurse per Financen 5
Kurse per Financen 5