Secondary Adv

NDERPRO shpk

 

Përshkrimi

Nderpro sh.p.k eshte nje kompani ndertimi qe operon ne tregun shqiptar qe prej vitit 1992 duke siguruar standartet me te larta dhe me efikase te ndertimit ne Shqiperi. Fale besueshmerise se klienteve dhe investitoreve Nderpro sh.p.k ka fituar nje pozicion te qendrueshem dhe strategjik ne tregun shqiptar te ndertimit. Fale besueshmerise se partnereve kombetare dhe nderkombetare Nderpro sh.p.k ka punuar me kompani te medha si dhe ka pasur kontrata te ndryshme me instutcione Shteterore Shqiptare. Prej vitit 2007 Nderpro sh.p.k operon ne ndertimin e komplekseve te ndertimit. Misioni yne eshte operimi me sukses ne tregun shqiptar dhe nderkombtar te ndertimit, duke ofruar nje zhvillim te qendrueshem, si dhe sherbime te nje cilsie te larte ne fushen e ndertimit.

 

Çfarë ofron


Nderpro sh.p.k ofron produktet dhe sherbimet e meposhtme:Objekte banimi dhe sherbimesh ne lokacione te ndryshme, Konsluence ne fushen e ndertimit duke perfshire Artitekturen si dhe Inxhinierine, Shumllojshmeri sherbimesh ne fushen e ndertimit, Studime, projektime, ndertime te objekteve te ndryshme,prodhime te materialeve te ndertimit,tregetimi i tyre, hapje linjash e reparteve te reja per prodhimin e materialeve te ndertimit, konsulence e ekspertize ne fushen e studimit, projektimit e ndertimit. Eksport - import dhe tregtim me shumice dhe pakice te te gjithe llojeve te materialeve e pajisjeve te ndertimit, te mallrave te ndryshme te te gjitha llojeve.

Video

Shërbime

Ndertim Objekte banimi dhe sherbimesh
Ndertim Objekte banimi dhe sherbimesh
Ndertim kompleksesh banimi
Ndertim kompleksesh banimi
Konsulence ne Arkitekture
Konsulence ne Arkitekture
Konsulence Inxhinerike
Konsulence Inxhinerike
Konsluence ne fushen e ndertimit
Konsluence ne fushen e ndertimit
Ekspertize ne fushen e studimit, projektimit dhe ndertimit
Ekspertize ne fushen e studimit, projektimit dhe ndertimit
Tregtim i materialeve te ndertimit
Tregtim i materialeve te ndertimit
Studime, projektime ne fushen e ndertimit
Studime, projektime ne fushen e ndertimit
Prodhim i materialeve te ndertimit
Prodhim i materialeve te ndertimit
Studime ne fushen e ndertimit
Studime ne fushen e ndertimit
Izolime termike dhe akustike
Izolime termike dhe akustike
Konsulence Arkitektonike dhe Inxhierike
Konsulence Arkitektonike dhe Inxhierike
Ndertime Komplekse Rezidenciale
Ndertime Komplekse Rezidenciale
Ndertime nenstacionesh elektrike
Ndertime nenstacionesh elektrike
Ndertime Publike dhe Sociale
Ndertime Publike dhe Sociale
Ndertime Rezidenciale dhe Industriale
Ndertime Rezidenciale dhe Industriale
Ndertime rrugesh
Ndertime rrugesh
Rikonstruksione dhe sistemime hapesirash publike dhe shteterore
Rikonstruksione dhe sistemime hapesirash publike dhe shteterore
Rikonstruktime insitucionesh
Rikonstruktime insitucionesh
Rinovime ndertesash
Rinovime ndertesash

Katalogu

Katalog NDERPRO shpk
Katalog NDERPRO shpk

Punë të kryera

Kopshti nr.17 Yjet
Kopshti nr.17 Yjet
Ndertim i rruges Lalm-Tirane
Ndertim i rruges Lalm-Tirane
Ndertim i rruges Peze Helmes-Tirane
Ndertim i rruges Peze Helmes-Tirane
Rikonstruksion i shkolles Lasgush Poradeci
Rikonstruksion i shkolles Lasgush Poradeci
Rikonstruksioni Shkolles Myslym Keta
Rikonstruksioni Shkolles Myslym Keta
Shkolla ne Kalac Tirane
Shkolla ne Kalac Tirane

Partnere

Albania Construction Groupbashkia tiraneDalekovoddeltaFerro BetonKurum Holdingunion bank

Godinë banimi dhe shërbimesh 6, 7 dhe 8 kate me 2 kate parkim nëntokë

Objekti ndodhet ne rrugen Mustafa Mara, Njesia Administrative 2, Tirane. Ky objekt perfundon ne 2022.

KARAKTERISTIKAT:

 • Numri I apartamenteve: 44
 • Numri i dyqaneve: 12
 • Numri vendeve te parkimit: 87

Parkside

Objekti ndodhet ne Rr. E Kosovareve. Ky objekt eshte i perfunduar.

KARAKTERISTIKAT:

 • Numri I kateve mbi toke 7, 8 dhe 9 kat
 • Numri I kateve nen toke 3 kat
 • Numri I apartamenteve 71 cope
 • Numri I dyqaneve 33 cope
 • Numri I garazhdeve 88 cope

Objekti Kashar 1

Objekti ndodhen prane unazes se re te Tiranes. Ky objekt eshte I mbaruar dhe I hipotekuar. Te gjitha apartamentet shoqerohen me certificate pronesie.

KARAKTERISTIKAT:

 • Numri I kateve mbi toke 8 dhe 9 kat
 • Numri I kateve nen toke 1 kat
 • Numri I apartamenteve 113 cope
 • Numri I dyqaneve 19 cope
 • Numri I garazhdeve 41 cope

Objekti Kashar 2

Objekti ndodhen prane unazes se re te Tiranes. Ky objekt eshte I mbaruar dhe ne pritje te hipotekimit Te gjitha apartamentet shoqerohen me certificate pronesie.

KARAKTERISTIKAT:

 • Numri I kateve mbi toke 8 kat
 • Numri I kateve nen toke 1 kat
 • Numri I apartamenteve 56 cope
 • Numri I dyqaneve 9 cope
 • Numri I garazhdeve 23 cope