Secondary Adv

ALBSTEEL

 

Përshkrimi

Çfarë është Albsteel?
Prej vitit 2006 Papmetal plotëson më së miri nevojat e tregut shqiptar me produktet e çelikut siç janë: Profile tubolare, formate të ndryshme të llamarinave, konstruksione, profile çeliku etj.


Cilësia e produkteve dhe standarti i shërbimit janë gjithmonë në fokusin e kompanisë. Në këtë drejtim kemi qenë gjithmonë të hapur për të pranuar & reflektuar mbi vërejtjet dhe sugjerimet e partnerëve dhe konsumatorëve me qellim plotësimin më së miri të standarteve të produktit dhe shërbimit që ofrojmë. A jemi të kënaqur me çfarë i kemi ofruar konsumatorit? A mundemi më shumë? Këto dhe shumë pyetje të tjera prej kohësh angazhojnë maximalisht stafin tonë. Qellimi mbetet i njejtë. Gjithmonë standartin më të lartë në cilesinë e produkteve dhe shërbimin bashkëkohor. Ne mendojmë se e gjetëm një zgjidhje. Një zgjidhje, e cila do të përmbushë këtë qellim.

Këtë do ta garantojmë nëpërmjet:
- Fokusim të plotë te Papmetal vetëm në prodhimin me standartet më të larta të profileve tubolare, llamarinave, shërbimeve të metalit.
- Dedikim maksimal të ekipit të Albsteel për të qënë më pranë jush.
- Pyetjet që i vijnë ndërmend gjithësecilit: Përse dy kompani? Përse do të na shërbeje Albsteel dhe jo Papmetal? A do të ketë ndryshim në politikat e kompanisë? A ka ndryshim në filozofinë e kompanisë? Dhe shumë të tjera të cilat konsiderohen normale në një proces të tillë.

Çfarë ofron

PROFILE TUBOLARE

Albsteel ofron për konsumatorët një gamë të gjerë & me cilësi të lartë sipas standarteve CE të profileve tubolare të cilet kanë një perdorim të gjërë. Profilet tubolare janë produkte të fabrikës Papmetal.

 

LLAMARINA

Formatet e ndryshme të llamarinave të prodhuar në të ngrohtë, të ftohtë, galvanizuar, inox dhe riguar (godrinuar) janë produkt i makinerive të teknologjisë Italiane të pajisura me teknologjitë më të fundit të sheshimit dhe prerjes.

 

KONSTRUKSIONE

Së bashku me gamën e gjerë të trarëve, profileve dhe konstruksionet e çelikut, Albsteel ofron një kompleks shërbimesh në trajtimin e konstruksioneve. Investimi më serioz i kryer për këtë qëllim ështe linja e konservimit të metaleve.

 

QENDRA METALEVE

Në Qendrën e Metaleve Albsteel do të gjeni gamën më të gjerë dhe stokun më të lartë të profileve të çelikut. Gjatësitë standarte janë 6.000 & 12.000 mm. Ofrohen edhe gjatësi të tjera sipas projekteve të prezantuara nga partnerët.

 • ·         Profile katrore
 • ·         Profile drejtkëndore 
 • ·         Profile rrethore
 • ·         Profile tubolare cilindrike dekorative
 • ·         Profile tubolare gjysëm cilindrike
 • ·         Profil tubolar L
 • ·         Profil tubolar T
 • ·         Profil tubolar Z
 • ·         Celiqe: (Ele; Ele Barabrinjëse; Ele Jo Barabrinjëse; Ele T; Lamat; Hekur)
 • ·         Trarë celiku ( IPE, HEA, UPN, HEB, INP etj.)
 • ·         Llamarinë celiku ( Të zeza, Dekape, Të galvanizuara)
 • ·         Shirita llamarine të galvanizuar dhe inox.
 • ·         Tubo të galvanizuara
 • ·         Pllaka llamarine celiku (1500 / 2000 mm me spesore të ndryshëm)
 • ·         Panel Sandwich
 • ·         Llamarine Betoni
 • ·         Llamarine trapez/trapezoidale
 • ·        Profile te hapura U C Sigma (arkarexha)

Përpunojmë llamarinë të nxehtë, të ftohtë, të galvanizuar, S235 & S275, të spesorëve 0.4 mm deri në 10.00 mm në makineritë tona të prodhimit. Prodhojmë llamarinë tabak me gjerësi e gjatësi 1000 – 2000 mm deri në 10000 mm, tubo çeliku nga Ø 18 deri në Ø 159 mm si dhe profile katrore dhe drejtkëndore nga 16 x 16 deri në 150 x 100. Tolerancat e prodhimit janë: ± 1 % të dimensioneve të jashtëme, ± 10 % të spesorit (përjashtuar zona e saldimit), maximum 0.2 % devijim të drejtëvijësisë në gjatësinë dhe 0 – 50 mm të gjatësisë totale të profilit. Gjithashtu ju shërbejmë me të gjitha përmasat e kërkuara, brenda tolerancave të prodhimit të makinerive tona.

Shërbime

Profile llamarine
Profile llamarine
Profile metalike dretjte kendore
Profile metalike dretjte kendore
Profile metalike tubulare
Profile metalike tubulare
Lama metalike
Lama metalike
Profile hekuri rrethor
Profile hekuri rrethor
Profile hekuri katror
Profile hekuri katror
Ele metalike T
Ele metalike T
Ele metalike jo barabrinjese
Ele metalike jo barabrinjese
Trare metalik INP
Trare metalik INP
Trare metalik HEB
Trare metalik HEB
Trare metalik HEA
Trare metalik HEA
Traret metailk IPE
Traret metailk IPE
Trare celiku, profil UPN
Trare celiku, profil UPN
Profile metalike tubulare
Profile metalike tubulare
Profile metalike tubulare Z
Profile metalike tubulare Z
Profile metalike tubulare T
Profile metalike tubulare T
Profile metalike tubulare ne forme L
Profile metalike tubulare ne forme L
Profile metalike katrore
Profile metalike katrore
Profile metalike gjysem cilindrike
Profile metalike gjysem cilindrike
Ele metalike barabrinjese
Ele metalike barabrinjese
Llamarina betoni
Llamarina betoni
Llamarina trapez, trapezoidale
Llamarina trapez, trapezoidale
Panele Sandwich
Panele Sandwich
Profile te hapura U, C, Sigma (arkarexha)
Profile te hapura U, C, Sigma (arkarexha)

Katalogu

Katalog ALBSTEEL

Teknologjia

 

Video

Cmimi BLETA E ARTE 2014

  

Certifikime