Secondary Adv

GeoTech Albania

 

Përshkrimi

GeoTech Albania sh.p.k. është përfaqësues ekskluziv i TOPCON & SOKKIA L.t.d në Shqipëri dhe Kosovë. Nëse është fjala për nevojat e kompanive të ndërtimit, njësive të survejimit, qendrave industriale, profesionistëve dhe praktikantëve për:

 

-Njohuri dhe informacion
-Instrumenta gjeodezikë preciz dhe të besueshëm
-Servisim dhe kalibrim
-Praktika të suksesshme dhe trajnime efikase
-Zgjidhje të reja dhe të qëndrueshme për sfidat e tyre

 

Misioni
GeoTech sjell TOPCON & SOKKIA-n në tregun shqiptar dhe kosovar, për të përmbushur nevojën e sektorit të ndërtimit, industrisë dhe konsulencës topografike për instrumenta gjeodezikë, duke besuar në koston më të ulët të zotërimit.

 

Vizioni
GeoTech dëshiron të jetë partneri më i besueshëm i industrisë së ndërtimit, prodhimit dhe konsulencës topografike në Shqipëri dhe Kosovë në aplikacionet gjeodezike.

 

Premtimi i Markës
Premtimi ynë është saktësi dhe besueshmëri. Ai shpreh angazhimin tonë për të ofruar produkte dhe zgjidhje që janë jashtëzakonisht të sakta, të besueshme dhe të projektuara për të përmbushur nevojat e klientëve tanë në fushat tona të veprimtarisë: survejim dhe matje në ndërtim e industri.

Çfarë ofron

Me mbështetjen, ekspertizën, fondin informativ, instrumentat dhe softuerat e  TOPCON & SOKKIA L.t.d , GeoTech sjell në Shqipëri fokusin njëshekullor në përpjekjet për krijimin e instrumentave matës të saktë, të besueshëm dhe cilësorë për industrinë dhe ndërtimin. TOPCON & SOKKIA është lider botnor në kërkimin, ideimin, zhvillimin dhe ofrimin e zgjidhjeve të qëndrueshme dhe funksionale të bizneseve dhe individëve për metodologji, praktika, pajisje dhe softuerave gjeodezike. Për herë të parë në Shqipëri dhe Kosovë, GeoTech sjell TOPCON & SOKKIA për të kryer të njëjtën detyrë: të udhëheqë tregun e instrumentave dhe metodologjive gjeodezike, duke emancipuar ofertën.

 

Ne GeoTech Albania sh.p.k. do te gjeni produkte si:

Marresat GNSS - GPS
Stacion Total
Reflectorless/Prism
Motorizuar/Robotik
Moniterime/Inxhinieri e larte
Kontroller / Tastiera
Laser Skaner 3D
Nivela
Dixhitale
Manuale

 

Servisim dhe Riparim

Me ekspertët tanë të shërbimit në Kosovë dhe Shqipëri, GeoTECH kombinon përvojën dhe kualifikimet, kjo e bënë të pakrahasueshëm në regjionin tonë. Teknikët tanë janë trainuar nga prodhuesi SOKKIA dhe certifikuar nga ata, për të dhënë siguri të lartë në cilësi dhe shërbim, kjo shmang koston dhe kohën e gjatë të pritjeve, duke mospatur nevojë për të transportuar pajisjet përtej kufijve ndërkombëtarë.

Me puntorinë tonë më të avansuar në rajon, kjo e bënë GeoTECH Service Center një nga serviset më të besueshëm, më të shpejtë dhe me efikas të mundshëm.

Mirëmbajta, riparimi dhe kalibrimi i instrumentave të survejimit

Shumë klientë kërkojnë një cilësi të lartë në riparimin, mirëmbajtjen dhe kalibrimin e instrumentave të survejimit. Këto procese duhet të jenë të kuptueshme, të thjeshta dhe të realizueshme sipas standarteve të cilësisë së lartë‘.


Të gjitha llojet e instrumentave të survejimit mund të realizohen në qendrën e servisit pranë GeoTECH. Sistemi i zhvilluar posaçërisht e bën të mundur që të kryhen detyrat e mirëmbajtjes së një numri të madh instrumentash.


Qendra e Servisit GeoTECH është e pajisur me sisteme të ndryshme për kalibrimin e instrumentave që vihen në fuksion sidomos për kalibrimin e instrumentave të survejimit. Këtu përfshihen:

    Nje sistem – I plote I kalibrimit optik, per kontrollin dhe kalibrim e te gjitha tipeve te instrumentave gjeodezik.
    Kolimatori i EDM-se “LT-CB-30 Vertical Collimator Frame’’ për kalibrimin e e lazerit (EDM) tek stacionet total, një sistem unik ne llojin e tij në rajon!
    Një sistem- “zero-baseline” për kontroll të marrësit GNSS.
    Një sistem – I plotë i kalibrimit automatik me lazer, për kontrollin, rregullimin dhe kalibrimin e të gjitha tipeve të lazerave rrotullues.

Shërbime

Stacione totale te motorrizuar per matje topografike
Stacione totale te motorrizuar per matje topografike
Stacione totale per konstruksion tunelesh
Stacione totale per konstruksion tunelesh
Stacion total ne shitje
Stacion total ne shitje
Stacion total robotik
Stacion total robotik
Stacion total per ndertim
Stacion total per ndertim
Stacion total i motorrizuar
Stacion total i motorrizuar
Pajisje topografike
Pajisje topografike
Nivele vet horizontues
Nivele vet horizontues
Nivela gjeodezik manual dhe dixhital
Nivela gjeodezik manual dhe dixhital
Marresa gps dhe gnss per matje topografike
Marresa gps dhe gnss per matje topografike
Marresa gnss per matje topografike
Marresa gnss per matje topografike
Lazera ndertimi topografik 3D
Lazera ndertimi topografik 3D
Kontrollera per gps
Kontrollera per gps
Instrumenta Topografik TOPCON
Instrumenta Topografik TOPCON
Instrumenta Gjeodezik SOKKIA
Instrumenta Gjeodezik SOKKIA
Paisje GPS profesionale
Paisje GPS profesionale
Tableta, tastiera per punime gjeodezike, topografike
Tableta, tastiera per punime gjeodezike, topografike
Dron per fotografi 3D
Dron per fotografi 3D
Instrumenta per matje topografike
Instrumenta per matje topografike
Marresa per rilevime
Marresa per rilevime
Marresa gps
Marresa gps
Pajisje gjeodezike
Pajisje gjeodezike
Servis per instrumenta gjeodezik
Servis per instrumenta gjeodezik
Servis per pajisje topografike
Servis per pajisje topografike
Skanime topografike
Skanime topografike

Partnere

geotech-partnere-1geotech-partnere-2geotech-partnere-3

Filiali Kosove