Secondary Adv

AR ECOENERGIA SHPK

 

Përshkrimi

AR ECOENERGIA SHPK shpk që nga 2007 është ndër kompanitë e para të certifikuara në  Greqi në ndërtimin e impianteve fotovoltaike nga agjencitë më të besuara të certifikimit në Evropë, si për dizajn dhe për ndërtim. Ajo është gjithashtu një partner i certifikuar i paneleve të mëdha,  Inverters (Inverters), gjurmuesit etj. Kompania jone ka prioritet dhe vendosmëri në cilësinë e produktit si bazë e sigurisë dhe marrëdhënieve reciproke ndërmjet partnerëve, ne kemi përgjegjësi të  lartë në  projektimin, ndërtimin dhe punën e impianteve fotovoltaike, kemi rezultatin e 20 vjetëve përvojë në punimet elektromekanike.

 

Kompania e pare per sisteme fotovoltaike me eksperiencë 17 vjecare të marrë në Qipro të Greqisë, duke u regjistruar kështu për herë të parë në Shqipëri në 2014, ndërsa në 2017 realizoi parkun e parë me impiantet e paneleve fotovoltaike  të pozicionuar në autostradvn TR-DR km 17,(Vore-Marikaj). Eco Energia diferencohet nga kompanitë e tjera nga eksperienca me më shumë se 300 parqe të ndërtuara në rajon duke ndërtuar dhe një të tillë për herë të parë në Shqipëri. Ofrojmë studim, projektim, autorizim për nxjerrjen e lejes nga bashkia për ndërtimin e parkut , mirëmbajtje për 25 vjet. Aleo fabrika gjermane na ka dhënë eksluzivitetin e mirmbajtes të cdo parku që ndërtohet ne rajon, duke bërë të mundur në ditët e sotme mirmbajtjen e 400 parqeve Ju japim dorën nga hapi i parë  , të ngjitemi sëbashku në majën e suksesit të padiskutuar. Jepuni vlerë catisë tuaj , zeroni faturën e energjisë elektrike, sot mundeni falë autoriteteve kopetente duke ju ndezur dritën ejshile falë Eco Energia me ekesperiencën e saj të vecantë.

AR ECOENERGIA SHPK, ka një staf të madh dhe me përvojë, të përbërë nga Inxhinierët elektrike, Inxhinierë Mekanike, Inxhinierë Civile, Inxhinierë mjedisi, Inxhinierë worksites, të arsimuar, dhe  me përvojë, te aftësuar në institucionet e arsimit të lartë. Sot, ajo ka tejkaluar 100 objekte, central elektrike  te mëdha dhe të vogla fotovoltaike në të gjithë Greqinë. Ajo ka ofruar zgjidhje të specializuara të prodhimit, me qëllim maksimizimin e të gjitha burimeve njerëzore dhe teknologjike, pra gjithcka ne kthimin e investimeve në dobi për klientët e saj. Ajo do të përcjellë te klienti garancinë dhe transparencen në punën e saj, planin e biznesit si dhe ndjekjen e vazhdueshme të veprimtarisë së centraleve elektrikë fofovoltaik  për mirëfunksionimin dhe përdorimin eficent ne funksion të rritjes së të ardhurave të shoqërisë.

Çfarë ofron

Kompania AR ECOENERGIA SHPK shërben kryesisht në ndërtimin e centraleve prodhuese për prodhimin e energjisë së rinovueshme; Projekte elektromekanike dhe gjeotermale; Kursime të energjisë në ndërtesat industriale të kompanive private dhe shteterore; Ndërmjetësim me komision për blerjen, shitjen, prodhimin, instalimin e sistemeve të burimeve të energjisë së rinovueshme, parqeve diellore, turbinave me erë dhe sistemeve hidroelektrike të shfrytëzuara për vete ose për të tjerët, marketingun dhe prodhimin e sistemeve elektronike, komponentet e sistemet periferike për burimet e rinovueshme.

Kompania “EcoEnergia gr, dhe AR ECOENERGIA SHPK që nga fillimi i saj plotësisht ka trajnuar pjesë e shërbimit të vërtetuara dhe të merr një investitor potencial nga faza e parë e ndërgjegjësimit të thjeshtë në lidhje me energjinë, deri në përfundimin final të investimit nga ana e ndërtimit dhe lidh stacionin me rrjetin. Kështu, një investitor potencial, duke filluar një bashkëpunim me AR ECOENERGIA SHPK, të gjitha shërbimet e mëposhtme janë dhënë: Informacion të plotë në lidhje me koston e një investimi, të kthimit do të duhet të specifikave të performancës nga rajoni, për hapat burokratike të kërkuara, si dhe kohën e përfundimit të investimeve. Përpunimi i të gjitha studimeve ekonomike dhe teknike do të jetë e nevojshme, si dhe plotësimin e lëvizjes që do të kërkohet në zyrat e ndryshme për çështjen e licencës së prodhimit. Oferta e detajuar e shkruar teknik dhe financiar me dokumentacionin e plotë për përzgjedhjen e pajisjeve dhe materialeve të ndërtimit, si dhe të ndërtimit dhe mirëmbajtjes shpenzimet. Dizajni i detajuar me standardet më të larta të punës cilësi dhe materialeve të ndërtimit, rezultat i 20 vjet përvojë në projektimin dhe ndërtimin e veprave elektrike Trajnimi kontratë me një orar të detajuar ofrimit projekt në një garanci të shkruar dhe të kthehet në një garanci të plotë të konsumatorit. Ekonomik të lehtësuar fillimin e punës ose periudhën e ripagimit pas ndërtimit nëse kërkohet. Mbikëqyrje të rreptë gjatë gjithë rrjedhës së ndërtimit nga foremen trajnuar për ndërtimin cilësisë dhe respektimin absolut për orarin. Trajnuar dhe i organizuar departamentin teknik lokal për ndërhyrje të menjëhershme dhe zgjidhjen e shpejtë të çështjeve teknike, të cilat janë të organizuara dhe veprojnë në të gjithë Greqinë. Depo të organizuar me pjesë këmbimi dhe materiale të aksioneve nga të gjitha makinat ka instaluar në parqet e klientëve të saj.


Ndërtimet P / V Parks
Ndërtimi i një centrali fotovoltaike është ndoshta pika më e rëndësishme në një investim të energjisë, për arsye se cilësia e ndërtimit varet në një masë të madhe të vlerave të larta të performances, përvojës  dhe funksionimit të mire te kompanisë  për 20 vjet. Pa dyshim, cilësia e pajisjeve luan një rol vendimtar në rezultatin përfundimtar, funksionimin e duhur dhe performancën e një stacioni ( centrali elektrik ). Megjithatë, ka shumë shembuj në treg PV demonstronin të dy pajisje me cilësi të mirë dhe rezultate të tjera të moderuara të performancës. Kompania “  EcoEnergia gr, dhe  “ AR ECOENERGIA SHPK. shpk  ka  provuar shkencërisht dhe praktikisht se një ndërtim i besueshëm i një centrali elektrik fofovoltaik , me materiale  të teknologjive të fundit për të realizuar një ndërtim me cilësi të shoqëruar nga një mbikëqyrje të rreptë gjatë zbatimit, luan rolin më të rëndësishëm në rezultatin e performancës dhe funksionimin normal 20-vjeçare e një centrali fotovoltaike. Është pikërisht në fushën e projektimit dhe të ndërtimit, AR ECOENERGIA SHPK ua kalon në fushën e prodhimit të parqeve fotovoltaike. Nëpërmjet përvojës 20 vjet me aksionerët dhe drejtuesit në fushën e projekteve elektromekanike, përmes studimit të shumë të implementimit të ndërmarrë nga qindra dhe projekteve elektromekanike ka zbatuar deri më sot mund t'ju siguroj të ndërtimit me cilësi të lartë pa kompromise diçka për të provuar dhe rezultatet e performancës dhe funksionimi i mirë i projekteve të sotme.

Mbështetje Teknike
Besueshmëria dhe përgjegjësia e një dizajn të kompanisë dhe ndërtimin e projekteve fotovoltaike jo vetëm të bëjë me projektimin dhe cilësisë korrekte ndërtimin e një centrali fotovoltaik, por edhe operacioni i vazhdueshëm dhe non-stop. Për arsye se humbja e prodhimit në ditë ose disa orë në rast të dështimit nuk janë replenished, por më në fund humbi AR ECOENERGIA SHPK vendoset theks të madh në këtë fushë të ndjeshme që është e problemeve të menjëhershme dhe e shpejtë e një centrali fotovoltaike të energjisë, nuk ka rëndësi se ku në Greqia operon. Për këtë arsye, AR ECOENERGIA SHPK teknikisht organizuar trajnuar në rrjetin partner për ndërhyrje të menjëhershme dhe mbështetje, pa humbje të prodhimit dhe në këtë mënyrë para. Në këtë mënyrë, një klient i cili ka nënshkruar një kontratë të mirëmbajtjes, e di që përveç funksionimin e duhur të stacionit për shkak të mirëmbajtjes gjashtëmujor, ka të problemeve të menjëhershme, kudo në Greqi që ju jeni drejtimin e stacionit të prodhimit.

Shërbime

Impiante me panele fotovoltaik
Impiante me panele fotovoltaik
Instalime te paneleve fotovoltaike
Instalime te paneleve fotovoltaike
Investime ne energjine e rinovueshme
Investime ne energjine e rinovueshme
Mirembajtje te impianteve fotovoltaik
Mirembajtje te impianteve fotovoltaik
Ndertim impiantesh fotovoltaik
Ndertim impiantesh fotovoltaik
Panele fotovoltaike Aleo Sharp
Panele fotovoltaike Aleo Sharp
Projektim impiante fotovoltaike
Projektim impiante fotovoltaike
Panele fotovoltaike Aventia
Panele fotovoltaike Aventia
Instalime panelesh diellore
Instalime panelesh diellore
Panel fotovoltaik Gjermane
Panel fotovoltaik Gjermane
Centrale elektrike me panel fotovoltaik
Centrale elektrike me panel fotovoltaik
Parqe fotovoltaike
Parqe fotovoltaike
Montime te paneleve fotovoltaike
Montime te paneleve fotovoltaike
Furnizim, instalim per sisteme fotovoltaike
Furnizim, instalim per sisteme fotovoltaike
Invertera Gjerman per panele fotovoltaike
Invertera Gjerman per panele fotovoltaike
Kabllo per panel fotovoltaik
Kabllo per panel fotovoltaik
Bazamente per panel fotovoltaik
Bazamente per panel fotovoltaik
Energji e gjelber, impiante fotovoltaike
Energji e gjelber, impiante fotovoltaike
Impiante fotovoltaike per hotele
Impiante fotovoltaike per hotele
Impiante fotovoltaike per kapanone
Impiante fotovoltaike per kapanone
Impiante fotovoltaike per objekte publike, per shkolla, kopshte, per terminale, per sera
Impiante fotovoltaike per objekte publike, per shkolla, kopshte, per terminale, per sera
Impiante fotovoltaike per pulari
Impiante fotovoltaike per pulari
Impiante fotovoltaike per vila private
Impiante fotovoltaike per vila private
Leje per impiante fotovoltaike
Leje per impiante fotovoltaike
Studim impiantesh fotovoltaike
Studim impiantesh fotovoltaike
Konstruksione per mbajtjen e paneleve fotovoltaike
Konstruksione per mbajtjen e paneleve fotovoltaike
Ndertim parqe fotovoltaike
Ndertim parqe fotovoltaike
Studim projektim inpiante fotovoltaike
Studim projektim inpiante fotovoltaike
Panele fotovoltaike rezidenciale
Panele fotovoltaike rezidenciale
Studim, projektim, montim dhe mirmbajtje Inpiante 500kw
Studim, projektim, montim dhe mirmbajtje Inpiante 500kw
Inspektime te inverterit per probleme te mundshme
Inspektime te inverterit per probleme te mundshme
Konfigurimi i sistemit sipas parametrave
Konfigurimi i sistemit sipas parametrave
Konsulence falas
Konsulence falas
Kontrolle te paneleve diellore me dron dhe  kamera termike
Kontrolle te paneleve diellore me dron dhe kamera termike
Pastrime profesionale te paneleve fotovoltaike
Pastrime profesionale te paneleve fotovoltaike

Katalogu

Katalog AR ECOENERGIA SHPK
Katalog AR ECOENERGIA SHPK

Punë të kryera

ECOENERGIA-AL1513079268
ECOENERGIA-AL1513079268
ECOENERGIA-AL1513079321
ECOENERGIA-AL1513079321
ECOENERGIA-AL1513079389
ECOENERGIA-AL1513079389
ECOENERGIA-AL1513079396
ECOENERGIA-AL1513079396
ECOENERGIA-AL1513079404
ECOENERGIA-AL1513079404
ECOENERGIA-AL1513079414
ECOENERGIA-AL1513079414
ECOENERGIA-AL1513079422
ECOENERGIA-AL1513079422
ECOENERGIA-AL1513079433
ECOENERGIA-AL1513079433
ECOENERGIA-AL1513079440
ECOENERGIA-AL1513079440
Impjanti  fotovoltaik i mbaruar me celsa ne dore ne Shqiperi 300 kw Ecoenergia
Impjanti fotovoltaik i mbaruar me celsa ne dore ne Shqiperi 300 kw Ecoenergia
Inverter ABB
Inverter ABB
Inverter fotovoltaik marka ABB
Inverter fotovoltaik marka ABB
Mates me dy drejtime vetem per vule te osshe
Mates me dy drejtime vetem per vule te osshe
Nenstacion ABB
Nenstacion ABB
Panel fotovoltaik marka Aventja
Panel fotovoltaik marka Aventja
ECOENERGIA-AL1548338554
ECOENERGIA-AL1548338554
ECOENERGIA-AL1548338567
ECOENERGIA-AL1548338567
ECOENERGIA-AL1548338579
ECOENERGIA-AL1548338579
ECOENERGIA-AL1548338598
ECOENERGIA-AL1548338598
ECOENERGIA-AL1548338611
ECOENERGIA-AL1548338611
ECOENERGIA-AL1548338626
ECOENERGIA-AL1548338626
ECOENERGIA-AL1553942876
ECOENERGIA-AL1553942876
ECOENERGIA-AL1553942890
ECOENERGIA-AL1553942890
ECOENERGIA-AL1553942904
ECOENERGIA-AL1553942904
ECOENERGIA-AL1553942915
ECOENERGIA-AL1553942915
ECOENERGIA-AL1553942924
ECOENERGIA-AL1553942924
ECOENERGIA-AL1553942933
ECOENERGIA-AL1553942933
ECOENERGIA-AL1553942944
ECOENERGIA-AL1553942944
ECOENERGIA-AL1553942954
ECOENERGIA-AL1553942954
ECOENERGIA-AL1553942965
ECOENERGIA-AL1553942965
Impiant fotovolkanike 10 kW
Impiant fotovolkanike 10 kW
12 kW ne Shkozet, Durres
12 kW ne Shkozet, Durres
Impianti Fotovolkanik 500 kW
Impianti Fotovolkanik 500 kW
Panele fotovoltaike per shtepi banimi
Panele fotovoltaike per shtepi banimi
Park solar
Park solar
Impiant fotovoltaike
Impiant fotovoltaike
Impiant fotovoltaik prej 500KWp
Impiant fotovoltaik prej 500KWp
Impiantit fotovoltaik me fuqi te instaluar 500 kw
Impiantit fotovoltaik me fuqi te instaluar 500 kw
Impiant fotovoltaik, Fafa
Impiant fotovoltaik, Fafa
Fafa Premium Durres 200 kW
Fafa Premium Durres 200 kW
Sistem Fotovoltaik 12 kw
Sistem Fotovoltaik 12 kw
Sistem fotovoltaik 500 kw
Sistem fotovoltaik 500 kw
Durres 300 ke Eco
Durres 300 ke Eco
Eco 300 kw Fotovoltaik
Eco 300 kw Fotovoltaik
Bar Reli 60 kw Spitall Durres
Bar Reli 60 kw Spitall Durres
Gabine elektrike
Gabine elektrike
Qerret, Kavaje 150 kw
Qerret, Kavaje 150 kw
Punime impjanti fotovoltaik
Punime impjanti fotovoltaik
Prodhim energjie diellore
Prodhim energjie diellore
Impjant fotovoltaik, 250kw, Diber
Impjant fotovoltaik, 250kw, Diber
Punim 250 kw,Diber
Punim 250 kw,Diber
Montim sistemi fotovoltaik 80 kw
Montim sistemi fotovoltaik 80 kw
Panel fotovoltaik mbi cati 15 kw Durres
Panel fotovoltaik mbi cati 15 kw Durres
Panel fotovoltaik per furnizim me energji per kompani
Panel fotovoltaik per furnizim me energji per kompani
Vendosje panel fotovoltaik 500 kw ne cati kapanoni
Vendosje panel fotovoltaik 500 kw ne cati kapanoni
Vendosje sistemi fotovoltaik 150 kw
Vendosje sistemi fotovoltaik 150 kw
Zbatim projekti per panele fotovoltaike 100 kw
Zbatim projekti per panele fotovoltaike 100 kw
Zbatim punimesh per vendosje park fotovoltaik 200 kw
Zbatim punimesh per vendosje park fotovoltaik 200 kw
Impiant Fotovoltaik 40kw-Hotel Qeparo
Impiant Fotovoltaik 40kw-Hotel Qeparo
Impiant fotovoltaik Bar-Restorant Erzeni
Impiant fotovoltaik Bar-Restorant Erzeni

Panairi

Fafa projekt

Parku i pare me panele fotovoltaike ne Shqiperi, Vore-Marikaj

Video