Secondary Adv

5D Konstruksion

 

Përshkrimi

5D Konstruksion shpk me qendër në Tiranë, e ndodhur pranë Stadiumit Dinamo renditet në treg midis kompanive më të mira në sektorin elektrik. Gama e gjerë e shërbimeve dhe punëve tona, janë dëshmi reale se jemi në dispozicion dhe të vëmendshëm ndaj cdo kërkese dhe projekti. Kompania 5D Konstruksion shpk ka vendosur vulën e saj në disa projekte të rëndësishme si: Ndërtimi i parkimit të pallatit të sportit Asllan Rusi, Parkimi te rrethrrotullimi Avni Rustemi, Rikonstruksion i Fiderit 17 Fajance, Voskopojë, Rikonstruksion te ujësjellesit në rrugën Shyqyri Demneri, etj. 5D Konstruksion shpk ushtron veprimtarinë me përkushtin dhe devotshmëri për të ruajtur imazhin e mirë dhe cilësinë në treg. Sepse rëndësia jonë varet gjithmonë nga mbështjetja dhe besimi i klientëve.

Çfarë ofron

5D Konstruksion shpk ofron një sërë shërbimesh në veprimtari private në fushën e ndërtimin e linjave elektrike mbitokësore, (ajrore) dhe nëntokësore (kabllore) për energjinë elektrike (linja fuqie) dhe telekomunikacioni dhe tensioni të mesëm (kabinat elektrike), punime elektrike, muraturë, konstruksione metalike. Në fushën e Ndërtimit të objekteve civile, industriale dhe social kulturore. Në fushën e ndërtimit të rrjeteve inxhinierike të ujësjellësit, te kanalizimeve të ujërave të zeza, të vaditjes dhe kullimit. Ne fushën e ndërtimit të rrugëve, urave, hekurudhave. Import eksport të artikujve industriale, elektrike, hidraulike dhe ndërtimi". 

Shërbime

Linja elektrike mbitokesore ajrore
Linja elektrike mbitokesore ajrore
Linja elektrike nentokesore
Linja elektrike nentokesore
Linja elektrike tension i mesem, tension i ulet
Linja elektrike tension i mesem, tension i ulet
Linja kabllore nentokesore, telekomunikacion
Linja kabllore nentokesore, telekomunikacion
Ndertim civil dhe industrial
Ndertim civil dhe industrial
Ndertim kabina elektrike per tensionin e ulet
Ndertim kabina elektrike per tensionin e ulet
Ndertim linjash elektrike nentokesore
Ndertim linjash elektrike nentokesore
Ndertim rrjeti TU, TM
Ndertim rrjeti TU, TM
Ndertim stacione elektrike
Ndertim stacione elektrike
Ndertime rrjetesh elektrike me kabell ABC
Ndertime rrjetesh elektrike me kabell ABC
Ndertim linja elektrike
Ndertim linja elektrike
Punime elektrike tension i mesem
Punime elektrike tension i mesem
Punime elektrike tension i ulet
Punime elektrike tension i ulet
Rikonstruksion, riparim linja elektrike
Rikonstruksion, riparim linja elektrike
Asfaltim
Asfaltim
Hapje kanali me makineri te renda
Hapje kanali me makineri te renda
Ndricim trotuaresh
Ndricim trotuaresh
Ndertim rrugesh
Ndertim rrugesh
Punime ndertimi
Punime ndertimi
Punime per prishjen e ndertimeve
Punime per prishjen e ndertimeve
Punime per rikualifikim urban
Punime per rikualifikim urban
Ndertim ujesjelles dhe kanalizime
Ndertim ujesjelles dhe kanalizime
Sinjalistika rrugore jo ndricuese
Sinjalistika rrugore jo ndricuese
Rikonstruksione rrugore
Rikonstruksione rrugore
Ndertim depo uji
Ndertim depo uji

Punë të kryera

Godine Banimi dhe Sherbimi
Godine Banimi dhe Sherbimi
Ndertim Godine Sherbimi
Ndertim Godine Sherbimi
Ndertim rruge
Ndertim rruge
Punime Ndertimore
Punime Ndertimore
Punime, Asfaltim dhe vijezim rruge
Punime, Asfaltim dhe vijezim rruge
Rikonstruksion rruge
Rikonstruksion rruge
Terheqje e ankerave
Terheqje e ankerave
Zbatim projekti ndertimi
Zbatim projekti ndertimi

Projekte

Projekt, Hotel ne Durres 1
Projekt, Hotel ne Durres 1
Projekt, Hotel ne Durres 2
Projekt, Hotel ne Durres 2

Certifikime

Hilti Albania Certifikime C E