Secondary Adv

ELEKTRO METAL P.P

 

Përshkrimi

Firma Elektro-Metal P.P sh.p.k filloi aktivitetin e saj ne vitin 2002 pas nje eksperience pune dhjetëvjecare në teknologjitë më të përparuara në perëndim. Elektro-Metal ka importuar vazhdimisht e me sukses teknologjinë dhe standartet më të fundit për prodhimin dhe montimin e paneleve elektrike 0.4 kV deri në 20 kV. Në ditët e sotme Elektro-Metal ka shtrirë aktivitetin e saj jo vetëm në Shqipëri por edhe në diasporë, në fusha të ndryshme për investitorët vendas dhe të huaj.

Punimet kryhen me makineri elektronike bshkëkohore me shkallë precizioni të lartë dhe me një staf të specializuar e tashmë me një eksperiencë shumëvjeçare në ketë fushë. Elektro Metal tashmë është distributori ekskluziv për Shqipërinë i kompanise lider 'Sigma Elektrik'.

Çfarë ofron

Kryejmë projektime, punime, montime elektrike të të gjitha llojeve në vepra industriale dhe social kulturore. Prodhojmë panele elektrike (kuadro elektrike) të shpërndarjes dhe komandimit nga 0.4 kv në 20 kv të tipeve të ndryshme sipas nevojave të klientit. Prodhojmë të gjitha llojet e bokseve për vendosjen e matësve elektrik. Prodhojmë kaseta metalike për vendosjen e matësve hidraulik. Prodhojmë kaseta dhe kuadro hermetikë për ambjente të jashtëm dhe me lagështi. Prodhojmë porta metalike dhe dritare ajrimi për gabina elektrike. Prodhojmë veshje për izolimin e zhurmave të gjeneratorëvë. Prodhojmë kanaleta metalike për vendosjen e kabllove. Prodhojmë ulluqe të të gjitha llojeve.

-Projektime e instalime elektrike
-Panele Industriale 0.4 kv - 20 kv
-Panele Elektrike
-Panele për Matësa Energjie ( Portë me ose pa Xham )
-Panele Shpërndarës ( për Gabina Elektrike )
-Kuadro Portativ 220V / 380V
-Kaseta Metalike
-Pult komandimi
-Porta Metalike
-Dollap Metalik
-Kaseta Uji
-Kasaforte Muri
-Panele Industriale

Shërbime

Bokse elektrik
Bokse elektrik
Impiante fotovoltaike
Impiante fotovoltaike
Instalime elektrike
Instalime elektrike
Kanaline metalike per kabllo
Kanaline metalike per kabllo
Kaseta hidrantesh per montim
Kaseta hidrantesh per montim
Kaseta metalike me porosi
Kaseta metalike me porosi
Kaseta modulare per automat me xham
Kaseta modulare per automat me xham
Kaseta per matesa uji
Kaseta per matesa uji
Kuadro elektrike
Kuadro elektrike
Kuadro kantieri me priza
Kuadro kantieri me priza
Kuti postare rezidenciale
Kuti postare rezidenciale
Materiale elektrike
Materiale elektrike
Panel modular industrial deri ne 1200A
Panel modular industrial deri ne 1200A
Panel per mates energjie trefazor
Panel per mates energjie trefazor
Panele industrial
Panele industrial
Panele modulare te kompletuar
Panele modulare te kompletuar
Panele per matjen e energjise elektrike
Panele per matjen e energjise elektrike
Panele shperndares per kabine elektrike
Panele shperndares per kabine elektrike
Prodhim i paneleve te elektrike
Prodhim i paneleve te elektrike
Prodhim kanalinash metalike
Prodhim kanalinash metalike
Prodhim shtylla elektrike
Prodhim shtylla elektrike
Prodhim shtylla ndricimi
Prodhim shtylla ndricimi
Prodhim te kuadrove elektrike
Prodhim te kuadrove elektrike
Prodhim ulluqesh
Prodhim ulluqesh
Prodhime metalike
Prodhime metalike

Video