Secondary Adv

ENCOAL shpk

 

Përshkrimi

ENCOAL shpk eshte nje kompani qe ju ofron sherbime te plota ne fushen e studimit, projektimit dhe ndertimit te linjave te fuqise mbitokesore dhe nentokesore, te stacioneve elektrike, kullave te telekomunikacionit dhe ndertimi industrial dhe civil i ndertesave te nje rangu te larte. Qellimi yne eshte qe te ofrojme siguri dhe cilesi te larte, gjithashtu zgjidhje praktike te sherbimeve qe operojme. Importi dhe eksporti i materialeve elektrike dhe makinerive TL, TM dhe TU.  ENCOAL shpk ka gjithashtu nje staf shume te kualifikuar, i cili tashme ka arritur me sukses zbatimin e shume projekteve inxhinierike. Gjithashtu ju ofrojme mbeshtetje dhe menaxhim te forte fale perkushtimit dhe eksperiences te stafit.

 

AKTIVITETET KRYESORE TE KOMPANISE
Ndertimi dhe montimi i Linjave Elektrike TL, TM, TU
Ndertimi dhe montimi i Nenstacioneve Elektrike
Projektimi i linjave Elektrike Ajrore & Nenstacioneve Elektrike
Telekomunikacion
Ndertime Civile Industriale

Çfarë ofron

ENCOAL shpk kryen punët ndërtimore dhe lidhjet elektromekanike për realizimin e nënstacioneve të transformimit elektrik për tension të lartë dhe të mesëm. Puna për ndërtimin e nënstacioneve elektrike konsiston në ndërtimin e konstruksioneve të betonit të armuar, d.m.th. muret e kontrollit dhe / ose skermat, bazat për pajisjet elektrike, pjesët e fabrikës të nevojshme për të mbyllur pajisjet elektrike dhe telekontrollin elektromekanik, si dhe të gjitha aparatet të nevojshme për funksionimin e tyre.

 

Stacioni energjitik prodhon energji, linjat e transmetimit marrin energjinë në nënstacionet ose stacionet e transformatorëve (kabinat) ku konvertohet nga një tension shumë i lartë në 130 KV. Prej këtu një rrjet tjetër drejton në kabina të vogla, të mesme / të ulëta të tensionit ku është konvertuar nga 130 kV në 66 KV ose tension të mesëm. Nënstacionet përfaqësojnë fazën e parë të shpërndarjes së energjisë: nga vija e transmetimit deri te nënstacioni. Linjat e energjisë transmetojnë energji, nënstacionet e konvertojnë atë.

 

Testime & Kolaudime - Matja dhe testimi I pajisjeve elektrike te centraleve dhe nenstacioneve elektrike te tensioneve 6kV deri ne 400 kV. (tg?, rezistence ohmike, rezistence izolacioni, koeficient absorbimi, testim I relesi gazore, mbrojtjet elektro-mekanike te centraleve-hidro-termo-ere, rezistence tokezimi, koeficient transformimi, rryma rrjedhjeje, etj.) Analizat kimiko-fizike (komplekse) te vajrave elektrike e mekanike te centraleve e N/Stacione (tension shpimi, viskozitet, pike flakerimi, reaksioni acido-bazik, lageshtiren, etj. Konform kerkesave te rregullores se shfrytezimit).
Rimont te pajisjeve elektrike te centraleve dhe N/Stacione (gjeneratori, transformatori, celesa me vaj e gaze te tjera).

Shërbime

Instalime elektrike per tensionin e mesem
Instalime elektrike per tensionin e mesem
Linja ABC
Linja ABC
Linja elektrike voltazh i larte
Linja elektrike voltazh i larte
Linja energjie ajrore
Linja energjie ajrore
Linja energjie, transmetim energjie
Linja energjie, transmetim energjie
Linja fuqie 35kv, 110kv,400kv,
Linja fuqie 35kv, 110kv,400kv,
Linja transmetimi energjie
Linja transmetimi energjie
Montim i linjave elektrike TL, TM, TU
Montim i linjave elektrike TL, TM, TU
Montim i shtyllave elektrike
Montim i shtyllave elektrike
Montim ndertim stacione nenstacione elektrike
Montim ndertim stacione nenstacione elektrike
Ndertim i linjave elektrike TL, TM, TU
Ndertim i linjave elektrike TL, TM, TU
Ndertime industriale, civile
Ndertime industriale, civile
Nenstacione dhe Stacione transformatori
Nenstacione dhe Stacione transformatori
Projektim linja energjie
Projektim linja energjie
Punime elektrike tension i ulet
Punime elektrike tension i ulet
Punime linja elektrike ABC
Punime linja elektrike ABC
Punime ne linja elektrike
Punime ne linja elektrike
Shtylla elektrike betoni
Shtylla elektrike betoni
Shtylla elektrike per tensionin e larte
Shtylla elektrike per tensionin e larte
Shtylla elektrike per tensionin e mesem
Shtylla elektrike per tensionin e mesem
Shtylla elektrike tension i larte
Shtylla elektrike tension i larte
Shtylla te tensionit te larte dhe mesem
Shtylla te tensionit te larte dhe mesem
Shtylla telekomunikacioni
Shtylla telekomunikacioni
Transformatore per linja elektrike
Transformatore per linja elektrike
Ndertim linjash elektrike
Ndertim linjash elektrike
Bazament per linja elektrike dhe telekomunikacioni
Bazament per linja elektrike dhe telekomunikacioni
Bazamente per shtylle elektrike me beton te armuar
Bazamente per shtylle elektrike me beton te armuar
Ndertimi i linjave elektrike HV, MV, LV
Ndertimi i linjave elektrike HV, MV, LV
Nenstacione elektrike 400 kV, 220 kV, 110kV, 35 kV
Nenstacione elektrike 400 kV, 220 kV, 110kV, 35 kV
Prodhim Montim Panele elektrike
Prodhim Montim Panele elektrike
Projektimi i linjave OH dhe nenstacioneve elektrike
Projektimi i linjave OH dhe nenstacioneve elektrike
Sisteme Scada per rrjetin elektrik
Sisteme Scada per rrjetin elektrik

Katalogu

Katalog ENCOAL shpk

Punë të kryera

ABC Linje Fushe-Kruje
ABC Linje Fushe-Kruje
Linja 20 kv Tirane
Linja 20 kv Tirane
Linja 35 kv Hec Ayen
Linja 35 kv Hec Ayen
Linja 35 kv Rreshen (Displacement Line)
Linja 35 kv Rreshen (Displacement Line)
Linja 35kv Reps-Spac
Linja 35kv Reps-Spac
Linja 110kv HEC-Sllabinja
Linja 110kv HEC-Sllabinja
Linja 110kv Lapaj-Peshkopi
Linja 110kv Lapaj-Peshkopi
Linja 400kv (Tower Erection) Koman
Linja 400kv (Tower Erection) Koman
Linje 10kv Cekaj
Linje 10kv Cekaj
Linje 110kv Babice-Sarande ,Loti 2
Linje 110kv Babice-Sarande ,Loti 2
Linje ABC dhe Kabine
Linje ABC dhe Kabine
Rreshen-Kacinar (Change of Conductor)
Rreshen-Kacinar (Change of Conductor)
Bushat-Velipoje 110-20 kV Line
Bushat-Velipoje 110-20 kV Line
Ndertimi i rrjetit TU me kabllo ABC ne Elbasan-Cerrik
Ndertimi i rrjetit TU me kabllo ABC ne Elbasan-Cerrik
Rikonstruksioni i anes 110kV i Nenstacionit te Plasmasit
Rikonstruksioni i anes 110kV i Nenstacionit te Plasmasit

Certifikime