Secondary Adv

ENCOAL shpk

 

Përshkrimi

Shërbime me Performancë të Lartë në Fushën Elektrike

 

ENCOAL shpk është një kompani që ju ofron shërbime në fushën e studimit, projektimit dhe ndërtimit të linjave të energjisë elektrike dhe nëntokësore, Nenstacioneve, Sistemeve fotovoltaike, kullave të telekomunikacionit dhe ndërtimeve industriale dhe civile. Synimi ynë është të ofrojmë siguri dhe cilësi të lartë, si dhe zgjidhje praktike të shërbimeve që operojmë. Import dhe eksport i materialeve dhe makinerive elektrike TL, TM dhe TU.

 

Falë përkushtimit, cilësisë, korrektësisë dhe bashkëpunimit me kompani të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare, Encoal brenda një kohe të shkurtër arriti në pozicionin e një prej liderëve kryesorë në fushën e energjisë në nivel kombëtar.

 

Këtë e tregojnë zbatimi me sukses, cilësia dhe standardet e shumë projekteve si: Ndërtimi i Nënstacioneve Elektrike, Linjave të Tensionit të Lartë, Linjave të Transmetimit, Linjave të Tensionit të Mesëm, Linjave të Tensionit të Ulët, Sistemeve të Shpërndarjes së Energjisë dhe Energjisë Elektrike Civile dhe Industriale.

Çfarë ofron

ENCOAL shpk është një kompani që ju ofron shërbime në fushën e: Studimit, Projektimit, Ndërtimit të linjave të energjisë elektrike dhe nëntokësore, Nenstacioneve, Sistemeve fotovoltaike, kullat e telekomunikacionit dhe ndërtimeve industriale dhe civile. 

 

1- Linjat e Tensionit

Ndertimi i linjave elektrike te transmetimit, shperndarjes dhe fuqise duke perfshire: studimin, projektimin, dhe instalimin e tyre.

 

- Linja e Tensionit të Ulët

Ndërtimi i Linjave dhe Rrjeteve të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike deri në 1000 V, duke përfshirë furnizimin e konsumatorit fundor së bashku me punimet civile.

- Linja e Tensionit të Mesëm

Ndërtimi i Linjave të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 20/10/6 kV,  duke përfshirë punimet civile.

- Linja e Tensionit të Lartë

Ndërtimi i Linjave të Transmetimit të Energjisë 400/220/110/35 kV, përfshirë ato të ndërlidhjes së bashku me punimet civile.

 

2 - Nënstacione

Ndertimi i nenstacioneve elektrike 400/220/110/35/20/10-0.4 kV, si per entet publike ashtu dhe ato private duke perfshire: studimin, projektimin dhe instalimin te punimeve elektrike dhe atyre civile.

 

3 - Testimi & Kolaudimi

Testim dhe komisionim i Nenstacioneve elektrike 400/220/110/35/20/10-0.4 kV, Linjave te transmetimit , Sistemeve te telekomunikacionit, Linjave dhe rrjeteve shperndarese, me te gjithe komponentet perberes te tyre.

Shërbime

Instalime elektrike per tensionin e mesem
Instalime elektrike per tensionin e mesem
Linja ABC
Linja ABC
Linja elektrike voltazh i larte
Linja elektrike voltazh i larte
Linja energjie ajrore
Linja energjie ajrore
Linja energjie, transmetim energjie
Linja energjie, transmetim energjie
Linja fuqie 35kv, 110kv,400kv,
Linja fuqie 35kv, 110kv,400kv,
Linja transmetimi energjie
Linja transmetimi energjie
Montim i linjave elektrike TL, TM, TU
Montim i linjave elektrike TL, TM, TU
Montim i shtyllave elektrike
Montim i shtyllave elektrike
Montim ndertim stacione nenstacione elektrike
Montim ndertim stacione nenstacione elektrike
Ndertim i linjave elektrike TL, TM, TU
Ndertim i linjave elektrike TL, TM, TU
Ndertime industriale, civile
Ndertime industriale, civile
Nenstacione dhe Stacione transformatori
Nenstacione dhe Stacione transformatori
Projektim linja energjie
Projektim linja energjie
Punime elektrike tension i ulet
Punime elektrike tension i ulet
Punime linja elektrike ABC
Punime linja elektrike ABC
Punime ne linja elektrike
Punime ne linja elektrike
Shtylla elektrike betoni
Shtylla elektrike betoni
Shtylla elektrike per tensionin e larte
Shtylla elektrike per tensionin e larte
Shtylla elektrike per tensionin e mesem
Shtylla elektrike per tensionin e mesem
Shtylla elektrike tension i larte
Shtylla elektrike tension i larte
Shtylla te tensionit te larte dhe mesem
Shtylla te tensionit te larte dhe mesem
Shtylla telekomunikacioni
Shtylla telekomunikacioni
Transformatore per linja elektrike
Transformatore per linja elektrike
Ndertim linjash elektrike
Ndertim linjash elektrike
Bazament per linja elektrike dhe telekomunikacioni
Bazament per linja elektrike dhe telekomunikacioni
Bazamente per shtylle elektrike me beton te armuar
Bazamente per shtylle elektrike me beton te armuar
Ndertimi i linjave elektrike HV, MV, LV
Ndertimi i linjave elektrike HV, MV, LV
Nenstacione elektrike 400 kV, 220 kV, 110kV, 35 kV
Nenstacione elektrike 400 kV, 220 kV, 110kV, 35 kV
Prodhim Montim Panele elektrike
Prodhim Montim Panele elektrike
Projektimi i linjave OH dhe nenstacioneve elektrike
Projektimi i linjave OH dhe nenstacioneve elektrike
Sisteme Scada per rrjetin elektrik
Sisteme Scada per rrjetin elektrik

Katalogu

Katalog ENCOAL shpk

Punë të kryera

ABC Linje Fushe-Kruje
ABC Linje Fushe-Kruje
Linja 20 kv Tirane
Linja 20 kv Tirane
Linja 35 kv Hec Ayen
Linja 35 kv Hec Ayen
Linja 35 kv Rreshen (Displacement Line)
Linja 35 kv Rreshen (Displacement Line)
Linja 35kv Reps-Spac
Linja 35kv Reps-Spac
Linja 110kv HEC-Sllabinja
Linja 110kv HEC-Sllabinja
Linja 110kv Lapaj-Peshkopi
Linja 110kv Lapaj-Peshkopi
Linja 400kv (Tower Erection) Koman
Linja 400kv (Tower Erection) Koman
Linje 10kv Cekaj
Linje 10kv Cekaj
Linje 110kv Babice-Sarande ,Loti 2
Linje 110kv Babice-Sarande ,Loti 2
Linje ABC dhe Kabine
Linje ABC dhe Kabine
Rreshen-Kacinar (Change of Conductor)
Rreshen-Kacinar (Change of Conductor)
Bushat-Velipoje 110-20 kV Line
Bushat-Velipoje 110-20 kV Line
Ndertimi i rrjetit TU me kabllo ABC ne Elbasan-Cerrik
Ndertimi i rrjetit TU me kabllo ABC ne Elbasan-Cerrik
Rikonstruksioni i anes 110kV i Nenstacionit te Plasmasit
Rikonstruksioni i anes 110kV i Nenstacionit te Plasmasit
115-37kV, Projekti Nova Solar
115-37kV, Projekti Nova Solar
Instalimi i harduerit dhe zbatimi i logjikes PLC ne menaxhimin e LFC
Instalimi i harduerit dhe zbatimi i logjikes PLC ne menaxhimin e LFC
Linje 35 kV, lidhja e HEC Diga me Rrjetin e Transmetimit
Linje 35 kV, lidhja e HEC Diga me Rrjetin e Transmetimit
Ndertimi i linjes 10 kv, Rreshen
Ndertimi i linjes 10 kv, Rreshen
Ndertimi i rrjetit TU me kabell ABC i 20 kabinave Burrel-Klos
Ndertimi i rrjetit TU me kabell ABC i 20 kabinave Burrel-Klos
Nenstacion 220kV te Rrashbullit
Nenstacion 220kV te Rrashbullit
Power Transformer 80MVA, 115-37kV
Power Transformer 80MVA, 115-37kV
Rikonstruksion  linje 145 kV dhe Instalimi i OPGW Bistrica 1-Kufi
Rikonstruksion linje 145 kV dhe Instalimi i OPGW Bistrica 1-Kufi
Rikonstruksioni i Linjes 35 kV Fier Patos Ballsh
Rikonstruksioni i Linjes 35 kV Fier Patos Ballsh
Rikonstruksioni i linjes 35 kv Korce Maliq
Rikonstruksioni i linjes 35 kv Korce Maliq
Rikonstruksioni i Linjes 110 kV Lac 2-Skuraj
Rikonstruksioni i Linjes 110 kV Lac 2-Skuraj
Testimi dhe kolaudimi i transformatorit 35kv, Ura e Fanit
Testimi dhe kolaudimi i transformatorit 35kv, Ura e Fanit

Certifikime