Secondary Adv

Aquatherm-mj Albania

 

Përshkrimi

Aquatherm Albania është një shoqëri tregtare me qender në Sarandë dhe filial në Tiranë. Kompania është e fokusuar në importin dhe shitjen e sistemeve të tubave aquatherm. Eksperienca disa vjecare e Aquatherm–mj në këtë fushë është një garanci për ju. Kompania punon me produkte Gjermane dhe ofron cilësi për tregun Shqiptar. Aquatherm Albania është distributori zyrtar i Aquatherm në Shqipëri.

Që në fillimet tona ne kemi menduar për mënyra efektive të transportit dhe të përdorimit të ujit (“aqua” nga latinishtja ujë dhe “therm” – ngrohtesi). Teknologjia e aplikuar ka ndryshuar disa herë gjatë punës tonë, por motivimi është i njëjtë: Higjenë, shendet, mirëqenie. Gjatë 30 viteve të fundit Aquatherm ka marrë pjesë në këto zhvillime dhe disa herë kemi dhënë kontribut në përmiresimin e teknologjisë. Duke përshtatur produktet tona me kërkesat e tregut, aquatherm ka arritur sukses dhe prestigj: një fakt për të cilin jemi krenar por në të njëjtën kohë na motivon për të vazhduar të përmirësojmë cilësinë e produkteve tona.

Çfarë ofron

Aquatherm shpk tregton tuba me dimensione të ndryshme, rakorderitë përkatëse si dhe vegla pune për instalimet hidraulike.Kompania ofron asistencë teknike, punime hidrosanitare dhe instalime të sistemeve ngrohje-ftohje. Aquatherm-mj ofron sistemet e tubave fusiotherm, climatherm, firestop dhe aquatherm SHT:

 

Sistemi Fusiotherm
Sistemi i tubave fusiotherm është vlerësuar për cilesitë teknike në mbarë boten për 25 vjet dhe njihet nga ekspertet si një nga sistemet e tubave plastike më të mirë. Programi përfshin 4 lloje të ndryshme tubash, nga tubo për ujin e ftohtë deri tek tubat të përbërë me fibra me diameter të jashtem  16 mm dhe 315 mm. Përveç kesaj ka rreth 400 pjesë lidhëse që njihen si përshtatesa. Fusiotherm prodhohet nga polipropileni PP-R, i cilesuar si materiali i së ardhmes.

 

Climatherm
Sistemi i tubave Climatherm perdoret për instalime të jashtme dhe për ujin e pijshem.  Dimensionet shkojne nga 20-160mm  deri ne 200-250mm për dimensionin e jashtëm. Keto tuba mund të perdoren per instalime në chiller, për ujin e ngrohtë dhe instalime të tjera industriale. Fusha ku përdoren  tubat Climatherm: për sisteme ngrohje, chillera, tuba për pishina, për transport të lendeve kimike me rrezistence të lartë, për sisteme me ajer me presion, për sisteme ndrohje nën dysheme, për ndërtimin e anijeve, për ujitje etj.

 

Aquatherm Firestop – sistem splinkler
Aquatherm Firestop ofron një game të gjerë tubash dhe bashkuesa për instalimet e sistemeve splinker. Sistemi bazohet në tuba të perforcuar me fibra “polipropileni”. Materiali që përdoret për të prodhuar këto tuba janë për kerkesa special sigurie .

 

Sistemet aquatherm SHT
Sistemet aquatherm SHT janë të përshtatshme për ujin e pijshëm, ngrohje dhe sisteme ngrohje nëndysheme. Rezistenca e larte e bën "polybutene" një material ideal për tubot e ujit të ngrohtë ne sistemet e ngrohjes. Për rastet e sistemeve të vogla me tubo, ky material është shumë fleksibel. Të gjitha bashkuesat e sistemit aquatherm SHT, janë  sipas standarteve Europiane për ujin e pijshëm. Tubat aquatherm mund të përdoren për ujin e pijshëm, për instalime të brendshme, për sistemet e ngrohjes dhe ftohjes, sistemet e ngrohjes nëndysheme, për sisteme kundra zjarrit etj. Të gjitha produktet janë të certifikuara sipas standarteve të BE-së.

Shërbime

Fasheta per tuba uji
Fasheta per tuba uji
Kaseta me konstruksion te plote
Kaseta me konstruksion te plote
Punime hidraulike
Punime hidraulike
Rakorderi dhe Aksesore
Rakorderi dhe Aksesore
Saracineska per tubacione
Saracineska per tubacione
Sisteme instalimi per uje te pijshem
Sisteme instalimi per uje te pijshem
Tuba dhe rakorderi shkarkimesh silencioze
Tuba dhe rakorderi shkarkimesh silencioze
Tuba multistat dhe rekorderi
Tuba multistat dhe rekorderi
Tuba per sisteme kondicionimi
Tuba per sisteme kondicionimi
Tuba uji
Tuba uji
Sisteme tubash PP-R
Sisteme tubash PP-R
Tuba polipropileni rezistente ndaj korrezionit
Tuba polipropileni rezistente ndaj korrezionit
Tuba per ujin ne sistemet e ngrohjes
Tuba per ujin ne sistemet e ngrohjes
Tuba per uje te ftohte
Tuba per uje te ftohte
Tuba per instalime te jashtme uji
Tuba per instalime te jashtme uji
Pileta AlcaPlast
Pileta AlcaPlast
Pileta dushi dhe pishine
Pileta dushi dhe pishine
Pileta per rruge
Pileta per rruge
Tuba per sisteme hidraulike
Tuba per sisteme hidraulike
Tuba per ujerat e zeza
Tuba per ujerat e zeza
Tuba PPR per sisteme ngrohje ftohe
Tuba PPR per sisteme ngrohje ftohe
Tuba shkarkimi silencioz Wavin
Tuba shkarkimi silencioz Wavin
Tuba shkarkimi Wavin
Tuba shkarkimi Wavin
Tubat e shkarkimeve anti zhurme
Tubat e shkarkimeve anti zhurme
Tubat edhe rakorderit e presimit
Tubat edhe rakorderit e presimit

Katalogu

Katalog Aquatherm-mj Albania
Katalog Aquatherm-mj Albania
Katalog Aquatherm-mj Albania
Katalog Aquatherm-mj Albania

Historiku

Aquatherm-mj ka filluar aktivitetin e saj me një pikë shitje në Sarandë që prej vitit 2002, dhe sot e ka zgjeruar rrjetin e saj në të gjitha qytetet kryesore të vendit: Tiranë, Fier, Korcë dhe Gjirokastër. Aquatherm-mj operon në treg si distributor i kompanisë ndërkombëtare Aquatherm. Aquatherm është një kompani prodhuese e sistemeve të tubave plastike për ujin e pijshëm dhe sistemet e ngrohjes. Aquatherm u themelua në Gjermani në vitin 1973 si një kompani për zhvillimin, prodhimin dhe instalimin e sistemeve të ngrohjes.

Në vitin 1980 Aquatherm prodhoi sistemin e tubave fusiotherm me "polipropilene, (PP-R)" për ujin e pijshëm dhe sistemet e ngrohjes nën dysheme. Risitë qeë solli në treg ishin arsyeja kryesore për rritjen e shpejtë të komanisë. Sot, Aquatherm ka deget e saj në Rabeberd/ Dresden dhe në Catara/Italy dhe më shumë se 78 partnere në gjithë botën. Aquatherm është prodhuesi më i madh i sistemeve PP-R në tregun botëror. Produktet tona janë shtrirë edhe në shërbimet mekanike e civile, si sisteme të mëdha HVAC, sisteme splinker, etj. Të gjitha zbulimet, inxhinieret dhe prodhimi bëhen në Gjermani. Aquatherm është krenar që gjithë produktet e saj mbajnë firmën “Made In Germany”.

Punë të kryera

Condor Center
Condor Center
Hotel Butrinti, Sarande
Hotel Butrinti, Sarande
Kontakt
Kontakt
Pallati tek Liqeni artificial
Pallati tek Liqeni artificial
Park Construction Albania
Park Construction Albania
Qendra Alpas
Qendra Alpas
Bllok banimi prane TEG
Bllok banimi prane TEG
Petrele
Petrele
Aquatherm-mj Albania1518099489
Aquatherm-mj Albania1518099505
Aquatherm-mj Albania1518099523
Aquatherm-mj Albania1518099536
Green Coast Resort ne Palase
Green Coast Resort ne Palase
Bolitor per prodhim uji sanitar, Poda Boutique Hotel
Bolitor per prodhim uji sanitar, Poda Boutique Hotel
Utopia Hotel, Ksamil
Utopia Hotel, Ksamil
Citrus Hotel Ksamil bolitor per prodhim uji sanitar
Citrus Hotel Ksamil bolitor per prodhim uji sanitar
Hotel Mediterrane Sarande Bolitor per prodhim uji sanitar
Hotel Mediterrane Sarande Bolitor per prodhim uji sanitar
NOI GR HOTEL, Materialet hidraulike dhe hidrosanitare
NOI GR HOTEL, Materialet hidraulike dhe hidrosanitare
Park Life Residence, sistemet hidraulike nga Wavin
Park Life Residence, sistemet hidraulike nga Wavin
Instalim kaseta  inkaso per wc Alca Plast
Instalim kaseta inkaso per wc Alca Plast
Sistemet hidrosanitare, Hotel ne Sarande
Sistemet hidrosanitare, Hotel ne Sarande
Bolitor per ujin sanitar, Hotel Saranda International
Bolitor per ujin sanitar, Hotel Saranda International
Projekt hotel ne Sarande, instalimet nga Aquatherm Mj
Projekt hotel ne Sarande, instalimet nga Aquatherm Mj
Punime hidraulike ne vile private
Punime hidraulike ne vile private
Punime hidraulike, hotel ne Sarande
Punime hidraulike, hotel ne Sarande
Realizim punime hidraulike dhe hidrosanitare, Ionian Bay Luxury Resort ne Sarande
Realizim punime hidraulike dhe hidrosanitare, Ionian Bay Luxury Resort ne Sarande
Sisteme hidraulike dhe hidrosanitare, hotel Sarande
Sisteme hidraulike dhe hidrosanitare, hotel Sarande

Partnere

HLWavincherbrosfar-flowcimberioAquatherm-alcaAquatherm-framoAquatherm-unidelta

Video