Secondary Adv

Progeen Construction

 

Përshkrimi

Progeen është nje shoqëri e re në fushën e ndërtimit. Stafi i kompanisë përbëhet nga profesionistë me përvojë të gjatë e të shkëlqyer në fushën e ndërtimit në vend. Vlerat kryesore të Progeen janë profesionalizmi dhe marrëdhënia solide e besueshmërisë me bashkëpunëtorët dhe klientët e saj, duke i përfshirë në çdo hap të suksesit e arritjeve të saj.

Progeen operon në fushën e ndërtimit në vend edhe si kontraktor edhe si investitor në ndërtimin e godinave civile të banimit i përqendruar në Tiranë. Në 4 vjet Progeen ka zgjeruar portofolin e investimeve të saj në mënyrë shumë cilësore dhe në të njejtën kohë ka përfunduar me sukses kontrata të rëndesishme për palë të treta.

Cilësia e lartë e ndërtimit është faktori kyç i suksesit të shoqërisë dhe elementi dallues në çdo projekt. Në këto vite shoqëria ka realizuar me sukses projekte si zhvillues, projektues dhe ndërtues.

Çfarë ofron

Progeen i kryen të gjitha proceset e lidhura me ndërtimin brenda kompanisë duke i ofruar klientit shëbrime me çelësa në dorë. Shërbimet që mbulon kompania përfshijnë, projektimin, prodhimin, ndërtimin dhe menaxhimin e dokmentacionit si dhe kryerjen e të gjithë aplikimeve të nevojshme për lejet e ndërtimit. Këto shërbime ofrohen kryesisht nëpërmjet kontratave FIDIC.

Projektim
Shërbimet tona të projektimit përfshijnë:
Projekti arkitektonik
Projekti elektrik
Projekti strukturor
Projekti mekanik
Projekti hidroteknik
Projekti i mbrojtjes ndaj zjarrit

Ndërtim
Progeen është plotësisht e aftë dhe ka përvojën e duhur për të marrë përsipër një gamë të gjërë punësh ndërtimi si civilie ashtu edhe industriale të kryera me beton të përforcuar apo me struktura metalike. Punët përfshijnë vepra infrastrukturore si ujësjellsa, linja të tensionit të lartë apo të mesëm etj.


Menaxhim Dokumentacioni
Kompania merr përsipër punën parapërgatitore për aplikimin për lejet e nevojshme të lidhura me ndërtimin si leja mjedisore, studimi gjeologjik, rilevimi etj. Pas aplikimit për lejet përkatëse, kompania do të monitorojë te gjithë proceset ligjore deri në përfundim të projektit.

Shërbime

Arredim urban dhe ambjente rekreative
Arredim urban dhe ambjente rekreative
Komplekse banimi
Komplekse banimi
Kontraktore dhe investitore per punime ndertimi
Kontraktore dhe investitore per punime ndertimi
Kontraktore dhe investitore
Kontraktore dhe investitore
Linja te tensionit te larte
Linja te tensionit te larte
Linja te tensionit te mesem
Linja te tensionit te mesem
Ndertesa rezidenciale dhe sherbimesh
Ndertesa rezidenciale dhe sherbimesh
Ndertim godina banimi
Ndertim godina banimi
Ndertim kapanonesh
Ndertim kapanonesh
Ndertim kompleksesh banimi
Ndertim kompleksesh banimi
Ndertim parkingjesh nentokesore
Ndertim parkingjesh nentokesore
Ndertim rezidencash
Ndertim rezidencash
Ndertim pallatesh banimi
Ndertim pallatesh banimi
Ndertime civile dhe industriale
Ndertime civile dhe industriale
Projekte elektrike
Projekte elektrike
Projekte hidroteknike
Projekte hidroteknike
Projekte mekanike
Projekte mekanike
Projekte ndertimi
Projekte ndertimi
Projekte strukturale
Projekte strukturale
Projekte strukturore
Projekte strukturore
Projektim arkitektonik
Projektim arkitektonik
Projektim dhe zbatim
Projektim dhe zbatim
Projektim zbatim objektesh shteterore
Projektim zbatim objektesh shteterore

Katalogu

Katalog Progeen Construction
Katalog Progeen Construction

Punë të kryera

Adisa Kruje
Adisa Kruje
Aleat Central Site
Aleat Central Site
Ashraf 3, ndertesa sherbimi per komunitetin Iranian
Ashraf 3, ndertesa sherbimi per komunitetin Iranian
Godine banimi 6-kateshe, rr. Bardhyl
Godine banimi 6-kateshe, rr. Bardhyl
Magazine multi funksionale
Magazine multi funksionale
Parking nentokesor
Parking nentokesor
Rapun Hec, Elbasan
Rapun Hec, Elbasan
Rezidenca Zihni Sako
Rezidenca Zihni Sako
Monumente - Ashfraf 3
Monumente - Ashfraf 3
Hoteli- ASHRAF 3
Hoteli- ASHRAF 3
Dega e Re OTP Bank ne Bllok
Dega e Re OTP Bank ne Bllok

Projekte

Rezidenca Rainbow
Rezidenca Rainbow
Rezidenca Iris
Rezidenca Iris
Vazhdimi i Rezidences IRIS
Vazhdimi i Rezidences IRIS
Kompleksi Rezidencial ne Rrugen 5 Maji
Kompleksi Rezidencial ne Rrugen 5 Maji

Certifikime