Secondary Adv

Progeen Construction

 

Përshkrimi

 Cilësia e lartë e ndërtimit është faktori kyç i suksesit të shoqërisë 

 dhe elementi dallues në cdo projekt.

Univers City: Kliko ketu per projektin

 

Progeen shpk është një shoqëri ndërtimi e cila operon në Shqipëri që prej vitit 2013 si investitor dhe kontraktor i përgjithshëm (EPC). Vlerat kryesore të Progeen janë profesionalizmi, besueshmëria dhe cilësia e lartë ndërtimit duke përfshirë zgjidhje bashkëkohore në cdo projekt të sajin.

 

Progeen ka kryer me sukses projekte ndërtimi në rolin e investitorit si Rezidenca Progeen 1, Progeen 2, Rezidenca Rainbow dhe Rezidenca IRIS. Gjithashtu ka kryer projekte me celësa në dorë për shoqëri ndërkombëtare si Shoqata FARA, All For Freedom, ALEAT, Tirana International Airport etj. Momentalisht Progeen është duke zhvilluar projekte ndërtimi si investitor me sipërfaqe të përgjithshme 83,967 m2 dhe gjithashtu disa projekte të tjera ndërtimi civil dhe infrastrukturor në rolin e kontraktorit.

 

Stafi

Progeen shpk ka në organikën e saj mbi 180 punonjës të kualifikuar nga të cilët një staf administrativ e teknik prej mbi 54 profesionistësh të cilët mbështesin operacionet e përditshme në kantiere, projektim, shitje, marketing dhe financë. Shoqëria mbështet stafin e saj profesionalisht, inkurajon inovacionin dhe kultivon vlera njerëzore e profesionale në çdo hallkë të organikës së saj.

 

Stafi teknik i PROGEEN përbëhet nga:

- 10 arkitektë

- 40 inxhinierë (të fushave të ndryshme)

- 7 specialistë finance

- 8 specialistë marketingu & shitje

- 10 specialiste te fushave te ndryshme (juriste, HR, etj)

 

Shoqëria ka një staf teknik të përbërë prej arkitektësh, inxhinierësh projektues e zbatues dhe staf mbështetës që bëjnë të mundur ndjekjen e të gjitha proceseve të ndërtimit.

 

Mbështetja e vazhdueshme nga stafi inxhinierik jep mundësinë e fleksibilitetit të lartë edhe në rastet kur gjatë projektit lind nevoja për përmirësime apo ndryshime të rastit nga projekti fillestar.

 

Stafi i projektimit brenda kompanisë mundëson efikasitet të lartë në projektimin arkitekturor dhe inxhinierik si edhe ndjekjen nga afër të të gjitha fazave të zbatimit me të gjitha dinamikat e tij. 

Tirana Uptown: Kliko ketu per projektin

Çfarë ofron

SHËRBIM ME CELËSA NË DORË

Iris Residence: Kliko ketu per projektin

 

Shoqëria ka një staf teknik të përbërë prej arkitektësh, inxhinierësh projektues e zbatues dhe staf mbështetës që bëjnë të mundur ndjekjen e të gjitha proceseve të ndërtimit. Mbështetja e vazhdueshme nga stafi inxhinierik jep mundësinë e fleksibilitetit të lartë edhe në rastet kur gjatë projektit lind nevoja për përmirësime apo ndryshime të rastit nga projekti fillestar.

 

Stafi i projektimit brenda kompanisë mundëson efikasitet të lartë në projektimin arkitekturor dhe inxhinierik si edhe ndjekjen nga afër të të gjitha fazave të zbatimit me të gjitha dinamikat e tij.

 

Progeen i mbulon të gjitha proceset e lidhura me ndërtimin brenda kompanisë duke i ofruar klientit shërbime me celësa në dorë. Këto shërbime ofrohen kryesisht nëpërmjet kontratave FIDIC. Zgjidhjet tona me celësa në dorë përfshijnë shërbimet e mëposhtme: 

 

1) Projektim - Zgjidhje strukturore & arkitekturore

- Projekti arkitektonik

- Projekti elektrik

- Projekti strukturor

- Projekti mekanik

- Projekti hidroteknik

- Projekti i mbrojtjes ndaj zjarrit 

 

2) Ndërtim - Civil & Industrial

Progeen është plotësisht e aftë dhe ka përvojën e duhur për të marrë përsipër një gamë të gjerë punësh ndërtimi si civile ashtu edhe industriale me strukture beton-arme apo metalike. Punët përfshijnë vepra infrastrukturore si ujësjellësa, linja të tensionit të lartë apo të mesëm etj.

 

3) Menaxhim Dokumentacioni - Aplikim & Procedura Paraprake

Progeen merr përsipër punën parapërgatitore për aplikimin për lejet e nevojshme të lidhura me ndërtimin si leja mjedisore, studimi gjeologjik, rilevimi etj. Pas aplikimit për lejet përkatëse, shoqëria do të monitorojë te gjithë proceset ligjore deri në përfundim të projektit.

Rainbow Residence: Kliko ketu per projektin

Shërbime

Arredim urban dhe ambjente rekreative
Arredim urban dhe ambjente rekreative
Komplekse banimi
Komplekse banimi
Kontraktore dhe investitore per punime ndertimi
Kontraktore dhe investitore per punime ndertimi
Kontraktore dhe investitore
Kontraktore dhe investitore
Linja te tensionit te larte
Linja te tensionit te larte
Linja te tensionit te mesem
Linja te tensionit te mesem
Ndertesa rezidenciale dhe sherbimesh
Ndertesa rezidenciale dhe sherbimesh
Ndertim godina banimi
Ndertim godina banimi
Ndertim kapanonesh
Ndertim kapanonesh
Ndertim kompleksesh banimi
Ndertim kompleksesh banimi
Ndertim parkingjesh nentokesore
Ndertim parkingjesh nentokesore
Ndertim rezidencash
Ndertim rezidencash
Ndertim pallatesh banimi
Ndertim pallatesh banimi
Ndertime civile dhe industriale
Ndertime civile dhe industriale
Projekte elektrike
Projekte elektrike
Projekte hidroteknike
Projekte hidroteknike
Projekte mekanike
Projekte mekanike
Projekte ndertimi
Projekte ndertimi
Projekte strukturale
Projekte strukturale
Projekte strukturore
Projekte strukturore
Projektim arkitektonik
Projektim arkitektonik
Projektim dhe zbatim
Projektim dhe zbatim
Projektim zbatim objektesh shteterore
Projektim zbatim objektesh shteterore

Katalogu

Katalog Progeen Construction
Katalog Progeen Construction
Katalog Progeen Construction
Katalog Progeen Construction
Katalog Progeen Construction
Katalog Progeen Construction

Projekte

Iris Residence
Iris Residence
Progeen 2 Residence
Progeen 2 Residence
Rindertimi Lezhe
Rindertimi Lezhe
Rindertimi Valias
Rindertimi Valias
Univers City
Univers City
Projekti i Rindërtimit në Kombinat
Projekti i Rindërtimit në Kombinat
Projekti i Rindërtimit në Spitallë
Projekti i Rindërtimit në Spitallë
Kompleksi Rezidencial Tirana Uptown
Kompleksi Rezidencial Tirana Uptown
Iris 2021-2023
Iris 2021-2023
Parking Gjirokastër, sheshi Çerçiz Topulli
Parking Gjirokastër, sheshi Çerçiz Topulli
Rainbow Residence
Rainbow Residence
Progeen 1 Residence
Progeen 1 Residence
Shkolla Sherif Dervishi
Shkolla Sherif Dervishi
Godina Ashraf
Godina Ashraf
Kapanon, magazine shume funksionale
Kapanon, magazine shume funksionale
Banka e Shqiperise
Banka e Shqiperise
Ashraf Monumente
Ashraf Monumente
Ashraf Hotel
Ashraf Hotel
Adisa Kruje
Adisa Kruje
Aleat
Aleat
OTP Bank
OTP Bank

Garancia e cilesise, certifikimet e shoqerise

Progeen shpk është në një linjë me standartet më të larta ndërkombëtare në fuqi. Kompania ka marrë certifikimet e nevojshme të cilat i aplikohen si standarteve të ndërtimit, dhe atyre të menaxhimit.

Video