Secondary Adv

Sto Albania Comtek

 

Përshkrimi

Comtek Shpk, Sto Albania

COMTEK Sh.p.k operon në tregun Shqiptar prej disa vitesh si shpërndarës ekskluziv i kompanisë qëndrore Sto, Marmoline, Soframap, Elora, Pajarito, Maetria, Stahlwille, Schneider Air Systems, Sakainet, Domaterra etj.

Comtek shpk ofron një shumëllojshmëri të produkteve të cilësisë së lartë dhe gjithashtu ofron aplikimin e produkteve dhe sistemeve për fasada termoizoluese, restaurim, mbrojtje e betonit, si dhe ambiente të brendshme. Kompania ka si qëllim të ofrojë cilësi të lartë dhe shërbim të përgjegjshëm në mbështetje të sistemeve të ndërtimit dhe produkteve për klientët e saj.

COMTEK Sh.p.k vijon të udhëheqë tregun me teknologjinë e saj për: Termoizolime, Izolime të fasadave, sistemeve akustike dhe dekorative të brendshme, si dhe produktet per mbrojtjen e betonit, bojra ekologjike te brendshme investime të vazhdueshme të konsiderueshme në hulumtim dhe zhvillim.

Sto Albania

 

Çfarë ofron

Materiale Ndertimi STO

Sto 

 • Bojra te brendshme
 • Bojra te jashtme
 • Materiale per izolim termik fasade
 • Fasada te ventiluara
 • Bojra me bazë epokside për dysheme
 • Mbrojtje & Perforecim betoni

 

Soframap

 • Materiale per izolim akustik
 • Bojra te brendshme
 • Bojra per fasade
 • Bojra dekorative
 • Bojra druri
 • Bojra per metal

 

Marmoline

 • Materiale hidroizolimi
 • Bojra te brendshme
 • Bojra fasade
 • Mikrocimento
 • Stuko, Fino, Suva
 • Shtresa niveluese
 • Bojra druri dhe Metali

 

Pajarito

 • Vegla pune Lyerje
 • Vegla pune Suvatimi
 • Vegla pune Patinimi
 • Aksesore ndihmes
 • Materiale

 

Maestria

 • Bojra te brendshme dhe fasade
 • Bojra per sinjalistike rrugore
 • Bojra kunder korrozionit
 • Sisteme per dysheme

 

Sakai 

 • Kompaktore me dridhje te dheut
 • Rrula vibrues asfalti
 • Prerese rrugesh
 • Rrula per ngjeshje dheu dhe asfalti

 

Domaterra

 • Bojra dekorative

 

Schneider

 • Kompresor ajri Industrial
 • Kompresor Ajri Pa Vaj
 • Kompresor ajri portativ me vide
 • Kompresore ajri te vegjel kompakt
 • Kompresore te vegjel dore
 • Kompresore Ajri Dentare
 • Filtra ajri per kompresore

 

Stahl Wille

 • Koka per kacavida dhe Vidatore
 • Koka kriketi
 • Celesa dhe Kacavida
 • Vegla pune per automobilistike
 • Vegla pune bluarese ndarese
 • Vegla per instalime Hidraulike, Elektrike
 • Vegla per thyerje
 • Sete veglash me valixhe
 • Rafte per magazinim veglash
 • Pinca
 • Mjete goditese
 • Vegla rrotulluese
 • Mjete per gervishtje shkaterrim
 • Mjete matese shenjuese testuese
 • Mjete matese shenjuese testuese

punime ndertimi
Ndër vite ofrojmë shërbime cilësore punime ndertimi

 • Punime ndertimi te pergjithshme
 • Punime rikonsruksioni
 • Punime restaurimi
 • Punime shtresash
 • Punime suvatimi
 • Punime patinimi
 • Lyerje mure te brendshme
 • Lyerje fasade
 • Lyerje me bojra dekorative
 • Punime grafiato
 • Punime per fasada me sistem kapot
 • Punime per fasada te ventiluara
 • Termoizolim fasade me polisterol, grafiato dhe lyerje
 • Punime hidroiziloimi per podrume, tarraca
 • Punime per izolime akustike
 • Dysheme industriale epokside, rezine, kuarci
 • Punime per tavane te varura dhe mure gipsi

 

Shërbime

Bojra te brendshme, jashtme, dekorative Sto
Bojra te brendshme, jashtme, dekorative Sto
Mbrojtje dhe riparim betoni Sto
Mbrojtje dhe riparim betoni Sto
Sisteme per Fasada te Ventiluara Sto
Sisteme per Fasada te Ventiluara Sto
Sisteme per izolim akustik Sto
Sisteme per izolim akustik Sto
Sisteme per izolim fasade Sto
Sisteme per izolim fasade Sto
Bojra dekorative Soframap
Bojra dekorative Soframap
Bojra druri Soframap
Bojra druri Soframap
Bojra hekuri Soframap
Bojra hekuri Soframap
Bojra per fasade Soframap
Bojra per fasade Soframap
Bojra te brendshme Soframap
Bojra te brendshme Soframap
Bojra te brendshme Marmoline
Bojra te brendshme Marmoline
Materiale hidroizolimi Marmoline
Materiale hidroizolimi Marmoline
Materiale ndertimi për mbrojtje dhe riparim Marmoline
Materiale ndertimi për mbrojtje dhe riparim Marmoline
Materiale për mikrocimento Marmoline
Materiale për mikrocimento Marmoline
Prajmera akrilik Marmoline
Prajmera akrilik Marmoline
Rrula boje, Furca Pajarito
Rrula boje, Furca Pajarito
Shpatulla, Mistri, Berdaf Pajarito
Shpatulla, Mistri, Berdaf Pajarito
Vegla pune Lyerje Pajarito
Vegla pune Lyerje Pajarito
Vegla pune Patinimi Pajarito
Vegla pune Patinimi Pajarito
Vegla pune suvatimi Pajarito
Vegla pune suvatimi Pajarito
Bojra Maestria
Bojra Maestria
Bojra kunder korrozionit Maestria
Bojra kunder korrozionit Maestria
Bojra per sinjalistike rrugore Maestria
Bojra per sinjalistike rrugore Maestria
Bojra te brendshme dhe fasade Maestria
Bojra te brendshme dhe fasade Maestria
Sisteme per dysheme Maestria
Sisteme per dysheme Maestria
Celesa dhe Kacavida Stahl Wille
Celesa dhe Kacavida Stahl Wille
Koka per kacavida dhe Vidatore Stahl Wille
Koka per kacavida dhe Vidatore Stahl Wille
Sete veglash me valixhe Stahl Wille
Sete veglash me valixhe Stahl Wille
Vegla per instalime elektrike Stahl Wille
Vegla per instalime elektrike Stahl Wille
Vegla pune per automobilistike Stahl Wille
Vegla pune per automobilistike Stahl Wille
Kompresor ajri Industrial Schneider Airsystems
Kompresor ajri Industrial Schneider Airsystems
Kompresor Ajri Pa Vaj Schneider Airsystems
Kompresor Ajri Pa Vaj Schneider Airsystems
Kompresor ajri portativ me vide Schneider Airsystems
Kompresor ajri portativ me vide Schneider Airsystems
Kompresore Ajri Dentare Schneider Airsystems
Kompresore Ajri Dentare Schneider Airsystems
Kompresore te vegjel dore Schneider Airsystems
Kompresore te vegjel dore Schneider Airsystems
Kompaktore me dridhje te asfaltit Sakai
Kompaktore me dridhje te asfaltit Sakai
Makineri per shtrim rrugesh asfalti Sakai
Makineri per shtrim rrugesh asfalti Sakai
Prerese rrugesh asfalti Sakai
Prerese rrugesh asfalti Sakai
Rrul vibrues asfalti Sakai
Rrul vibrues asfalti Sakai
Rrula per ngjeshje dheu dhe asfalti Sakai
Rrula per ngjeshje dheu dhe asfalti Sakai

Katalogu

Katalog Sto Albania Comtek
Katalog Sto Albania Comtek
Katalog Sto Albania Comtek
Katalog Sto Albania Comtek
Katalog Sto Albania Comtek
Katalog Sto Albania Comtek
Katalog Sto Albania Comtek
Katalog Sto Albania Comtek
Katalog Sto Albania Comtek
Katalog Sto Albania Comtek

Punë të kryera


Sto Albania Comtek1524820357
Sto Albania Comtek1524820378
Sto Albania Comtek1524820402
Sto Albania Comtek1524820423
Sto Albania Comtek1524820731
Sto Albania Comtek1524820754
Sto Albania Comtek1524820778
Sto Albania Comtek1524820826
Sto Albania Comtek1641631268
Fasada, Godine sherbimi
Fasada, Godine sherbimi
Hotel Regent Tivat, Porto Montenegro
Hotel Regent Tivat, Porto Montenegro
Hotel Splendid, Budva
Hotel Splendid, Budva
Shtrim dyshemeje me shtrese poliuretani, Laborator mjeksor
Shtrim dyshemeje me shtrese poliuretani, Laborator mjeksor
Shtrim dyshemeje spitali me shtrese epokside rezistente
Shtrim dyshemeje spitali me shtrese epokside rezistente
Veshje fasade pallati me sistem Sto Therm
Veshje fasade pallati me sistem Sto Therm

Perfaqesues zyrtare