Secondary Adv

Inox Glass - Aksesore

 

Përshkrimi

Inox Glass Aksesorë është një kompani e Inox Glass e cila ka të njëjtin fokus të kësaj kategorie produktesh dhe shërbimesh, por tani sjell më vete aksesorë inoksi të llojeve dhe modeleve të ndryshme. Kompania u vjen në ndihmë bizneseve të cilëve u nevojitet një pikë furnizimi me materiale të tilla dhe plani ynë është t`ju orientojmë për tek ne duke ju ofruar plotësim të cdo kërkese tuajën. Inox Glass Aksesorë, mbështetur në kompaninë e saj të pikënisjes të punimeve të inoksit, e di tashmë se cfarë nevojtet për të kryer punimë të tilla si në kabina tualetesh apo mobilje xhami të cilat kanë nevojë për aksesorë fiksues dhe plotësues. Gama jonë e produkteve nuk është e vogël në krahasim me rëndësinë që kanë produktet tona për ju. Prandaj ne e dimë se ajo c`ka ofrojmë  plotëson biznesin tuaj.

Çfarë ofron

Inox Glass Aksesorë nisur nga nevoja dhe rëndësia që kanë produktet që tregton, ka vendosur t`ua ofrojë ato për të plotësuar kërkesat e cdo biznesi apo individi I cili ka nevojë për aksesore inoksi me shumicë dhe pakicë. Inox Glass Aksesorë ofron:

 

- Aksesore gabina dushi;

- Aksesore kangjellash inoksi;

- Aksesore per sergjena dhe rafte;

- Aksesore per tavolina xhami;

- Brava dere xhami me celës;

- Brava mesi xhami;

- Doreza gabine dushi;

- Kapëse gabine dushi;

- Mentesha për dyer xhami;

- Mentesha kabine dushi;

- Profile alumini u dhe shina alumini;

- Dyer sistem office;

- Sliding Sistem;

- Aksesore te zinj per kabina dushi;

- Ndarje ambienti dhe Ndarje zyrash.

Shërbime

Aksesor per rafte dhe sergjena xhami
Aksesor per rafte dhe sergjena xhami
Aksesore gabina dushi
Aksesore gabina dushi
Aksesore kabine ngjyre Gold
Aksesore kabine ngjyre Gold
Aksesore inoxi per kangjella
Aksesore inoxi per kangjella
Aksesore inoxi per tavolina
Aksesore inoxi per tavolina
Aksesore montues per kabina dushi
Aksesore montues per kabina dushi
Aksesore per parapete xhami
Aksesore per parapete xhami
Brava inoxi me celes per porta dyer xhami
Brava inoxi me celes per porta dyer xhami
Brava mesi per dyer prej xhami
Brava mesi per dyer prej xhami
Doreza per kabina tualeti
Doreza per kabina tualeti
Kapse kabine dushi
Kapse kabine dushi
Mentesha per dyer xhami
Mentesha per dyer xhami
Mentesha xhami per kabina dushi
Mentesha xhami per kabina dushi
Profile alumini per xhama
Profile alumini per xhama
Shina alumini per xham
Shina alumini per xham