Secondary Adv

SI.SI-AL

 

Përshkrimi

SI.SI-AL është një shoqëri me përgjegjësi të përkufizuar e cila punon dhe vepron në fushën e sinjalistikës dhe sigurisë rrugore. Kompania mundëson furnizim dhe vendosje të sinjalistikës vertikale, horizontale dhe elementëve të sigurisë rrugore. Ajo merret me projektimin dhe zbatimin e sinjalistikës rrugore. Baza teknike që i jep siguri në ushtrimin e aktivitetit të saj qëndron në shumëllojshmërinë e mjeteve dhe makinerive të cilat përbëjnë një aset me vlerë në konkurrencën e tregut. Madje edhe në plotësimin e nevojave të shoqërive të tjera që operojnë në këtë fushë nëpërmjet qeradhënies.
 
Misioni i kompanisë tonë është që përmes ofrimit të shërbimeve profesionale, të rrisim standardin në fushën e sinjalistikës. Vizioni i kompanisë sonë është që të gjitha rrugët të jenë të sinjalizuara në mënyrë të duhur si dhe të mirëmbajtura sepse SI.SI AL mundëson vendosje të sinjalizimeve horizontale dhe vertikale, gjithashtu dhe mirëmbajtje të tyre.

Çfarë ofron

SI.SI AL prezantohet si kompani dinjitoze në projektimin dhe zbatimin e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale, ndricuese dhe jondricuese, barriera dhe mbrojtje rrugore. Ajo vepron kryeshisht në punime dhe projektime në fushën e ndërtimit: civile, industriale, energjitike, ekonomike, punime montimi dhe teknologjike, projektime dhe studime të ndryshme në fushën e ndërtimit dhe sinjalistikës rrugore.

SI.SI AL ofron:

- Semaforë;

- Tabela;

- Barriera metalike;

- Barriera automatike;

- Sinjalistikë kantieri;

- Produkte plastike dhe gome për ambjente private;

- Produkte për ambjente të brendshme;

- Instalim barrierash metalike në rrugë;

- Vijëzime rruge dhe ambjentesh private;

- Projektim për sinjalistike rrugore;

- Sinjalistikë e përkohshme me qera;

- Instalim produktesh konstruktive;

- Montim fuga për ura;

- Instalime nyje semaforike, etj.

Shërbime

Sinjale detyrimi
Sinjale detyrimi
Sinjale ekzekutuese
Sinjale ekzekutuese
Sinjale orientimi
Sinjale orientimi
Tabela sinjalizuese informuese
Tabela sinjalizuese informuese
Sinjale treguese
Sinjale treguese
Sinjale rreziku
Sinjale rreziku
Sinjalistike e perparesise
Sinjalistike e perparesise
Tabela sinjalistike te ndalimit
Tabela sinjalistike te ndalimit
Tabela sinjalistike turistike
Tabela sinjalistike turistike
Panele plotesuese
Panele plotesuese
Tabela sinjalistike te perkohshme
Tabela sinjalistike te perkohshme
Tabela standarte kantieri
Tabela standarte kantieri
Sinjalistike e perkohshme
Sinjalistike e perkohshme
Tabela standarte kantieri
Tabela standarte kantieri
Produkte sinjalistike PVC
Produkte sinjalistike PVC
Kosha metalik
Kosha metalik
Barriera rrugore
Barriera rrugore
Tabela sinjalistike me konstruksion metalik
Tabela sinjalistike me konstruksion metalik
Vijezim korsi bicikletash
Vijezim korsi bicikletash
Vijezim per rruge kembesoresh
Vijezim per rruge kembesoresh

Punë të kryera

Sinjalistike horizontale, Bulevard, Tirane
Sinjalistike horizontale, Bulevard, Tirane
Sinjalistike rrugore, Prane Megatek, Tirane
Sinjalistike rrugore, Prane Megatek, Tirane
Sinjalistike Vertikale, Horizontale, Vijezim, Bulevardi i ri, Tirane
Sinjalistike Vertikale, Horizontale, Vijezim, Bulevardi i ri, Tirane
Vendosje sinjalistike dhe siguri rrugore e perkohshme, Autostrada TR-DR
Vendosje sinjalistike dhe siguri rrugore e perkohshme, Autostrada TR-DR
Vijezim banda kembesore, Bllok, Tirane
Vijezim banda kembesore, Bllok, Tirane
Vijezim banda kembesoresh, Stacioni i Trenit, Tirane
Vijezim banda kembesoresh, Stacioni i Trenit, Tirane
Vijezim dekorativ per banda kembesoresh, Tirane
Vijezim dekorativ per banda kembesoresh, Tirane
Vijezim i korsise se bicikletave, Bulevardi i ri, Tirane
Vijezim i korsise se bicikletave, Bulevardi i ri, Tirane
Banda kembesoresh, Vijezim, Liceu Artistik, Tirane
Banda kembesoresh, Vijezim, Liceu Artistik, Tirane
Prodhim barriera te perkohshme xingato
Prodhim barriera te perkohshme xingato
Kosha per mbeturina dhe cigare, Bashkia Tirane
Kosha per mbeturina dhe cigare, Bashkia Tirane
Vendosje sinjalizues per korsi biciklete
Vendosje sinjalizues per korsi biciklete
Vendosje bllokues trafiku, Tirane
Vendosje bllokues trafiku, Tirane
Strukture per parkimin e bicikletave, Bashkia Tirane
Strukture per parkimin e bicikletave, Bashkia Tirane
Sinjalistike e personalizuar, Kastrati
Sinjalistike e personalizuar, Kastrati
Bunk'art 2, Viza 3d
Bunk'art 2, Viza 3d
Korsi bicikletash
Korsi bicikletash
Rjete rrethimi per kantiere ndertimi
Rjete rrethimi per kantiere ndertimi
Vijezime rruge me boje rezistente
Vijezime rruge me boje rezistente
Vijezime rruge, Rruga Papa Gjon Pali II
Vijezime rruge, Rruga Papa Gjon Pali II
Korsi bicikletash, Tirane
Korsi bicikletash, Tirane
Ndarese per korsine e bicikletave
Ndarese per korsine e bicikletave
Semafor sinjalizues per klientet ne lokal, Mr Chicken Tirane
Semafor sinjalizues per klientet ne lokal, Mr Chicken Tirane
Sinjalistike per korsi bicikletash dhe semafore rrugore
Sinjalistike per korsi bicikletash dhe semafore rrugore
Sinjalistike per riparime rrugore
Sinjalistike per riparime rrugore
Tabele informuese per kantier ndertimi
Tabele informuese per kantier ndertimi
Vijezime dekorative rrugore
Vijezime dekorative rrugore

Certifikime

Video

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by “SI.SI-AL” Sh.p.k (@sisial_shpk)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by “SI.SI-AL” Sh.p.k (@sisial_shpk)