Secondary Adv

ALCO sh.p.k

 

Përshkrimi

ALCO është kompani Shqiptare e pranishme në treg prej disa vitesh. Përveç aktiviteteve të tjera në fushën e tregtisë, kompania jonë ofron shërbime të ndryshme konsulence. ALCO është një studio konsulence me fokus zhvillimin, operimin dhe zbatimin e projekteve që përfshijnë cilësinë, sigurinë ushqimore, të mjedisit, të shëndetit dhe sigurisë në punë, efiçencës energjitike, sigurisë së informacionit etj. Me eksperiencë të gjatë dhe personel të kualifikuar në ofrimin e këshillimit në fushën e menaxhimit, i përshtatemi më së miri nevojave të klientëve tanë, në përputhshmëri me kërkesat specifike që ata mund të kenë.

Çfarë ofron

1. Asistencë dhe Konsulencë për hartim Planesh Biznesi për kompani të ndryshme: 
a.    Hartim dhe dokumentim planesh biznesi
b.    Trajnim i personelit të kompanive për çeshtje menaxhimi dhe financiare 
c.    Konsulencë për financim tek agjencitë financiare si AZHBR, IPARD, Baka të nivelit të dytë etj.

 

2. Konsulencë për hartimin dhe dokumentimin e sistemeve të ndryshme të menaxhimit ISO: 
a.    ISO 9001 : 2015 – Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë
b.    ISO 14001 : 2015 – Sistemi i menaxhimit te Mjedisit
c.    ISO 45001 : 2018 – Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë
d.    PAS 99 – Sistemi i Menaxhimit të Integruar 
e.    ISO 22000 : 2018 – Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore
f.     ISO 50001 : 2011 - Sistemi i Menaxhimit të Energjisë
g.    ISO 39001  - Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë dhe Trafikut në Rrugë
h.    ISO 27001 : 2013 -  Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit
i.     ISO 27001 : 2013  – Sistemi i Menaxhimit të Përgjegjësisë Sociale
j.     ISO 20000-1 :  2005 – Sistemi i Menaxhimit të  teknologjisë së Informacionit
k.    HACCP – Sistemi i Monitorimit të Sigurisë Ushqimore
l.     BRC – Sistemi i Menaxhimit Sigurisë Ushqimore
m.   GMP – Praktikat e Mira të Punës

 

3. Konsulencë për hartimin dhe dokumentimin e sistemeve për certifikim produkti: 
a.    HALAL
b.    CE Mark

 

4. Trajnime të ndryshme
a.    Mekanizmat e menaxhimit dhe ato financiare 
b.    Metodat e menaxhimit

 

Kompania jonë bashkëpunon me trupa të ndryshme certifikuese duke realizuar deri në fund procesin e certifikimit për klientët tanë. 

Shërbime

Asistence dhe Konsulence per hartim Planesh Biznesi per kompani
Asistence dhe Konsulence per hartim Planesh Biznesi per kompani
Zbatim projekti per sigurine ushqimore
Zbatim projekti per sigurine ushqimore
Trajnim personeli per menaxhim dhe finance sipas standardeve
Trajnim personeli per menaxhim dhe finance sipas standardeve
Studio konsulence per biznes
Studio konsulence per biznes
Konsulence per financim tek agjencite financiare si AZHBR, IPARD, Baka etj
Konsulence per financim tek agjencite financiare si AZHBR, IPARD, Baka etj
Konsulence per hartim plan biznesi
Konsulence per hartim plan biznesi
Konsulence per hartim dokumentash per procedura certifikimi
Konsulence per hartim dokumentash per procedura certifikimi
Konsulence per HACCP GLOBAL GAP
Konsulence per HACCP GLOBAL GAP
Hartim planesh biznesi per palet e treta
Hartim planesh biznesi per palet e treta
Asistence per skemat e financimit
Asistence per skemat e financimit
Asistence per sistemin e menaxhimit te integruar PAS 99
Asistence per sistemin e menaxhimit te integruar PAS 99
Asistence per sistemin e menaxhimit te sigurise dhe shendetit ne pune ISO 45001 2018
Asistence per sistemin e menaxhimit te sigurise dhe shendetit ne pune ISO 45001 2018
Hartim dokumentacioni per sistemin e menaxhimit dhe sigurise ne rruge ISO 39001
Hartim dokumentacioni per sistemin e menaxhimit dhe sigurise ne rruge ISO 39001
Hartim dokumentacioni per sistemin e sigurise se informacionit ISO 27001 2013
Hartim dokumentacioni per sistemin e sigurise se informacionit ISO 27001 2013
Hartim plane biznesi per sistemin e menaxhimit te energjise ISO 50001 2011
Hartim plane biznesi per sistemin e menaxhimit te energjise ISO 50001 2011
Konsulence biznesi per praktikat e mira te punes GMP
Konsulence biznesi per praktikat e mira te punes GMP
Konsulence per certifikim produktesh me CE MARK
Konsulence per certifikim produktesh me CE MARK
Konsulence per certifikim produktesh me HALAL
Konsulence per certifikim produktesh me HALAL
Konsulence per hartimin dhe dokumentacionin e sistemeve per certifikim produkti
Konsulence per hartimin dhe dokumentacionin e sistemeve per certifikim produkti
Konsulence per sistemin e menaxhimit te cilesisise per ISO 2001 2008
Konsulence per sistemin e menaxhimit te cilesisise per ISO 2001 2008
Konsulence per sistemin e menaxhimit te mjedisit ISO 14001 2015
Konsulence per sistemin e menaxhimit te mjedisit ISO 14001 2015
Konsulence per sistemin e menaxhimit te sigurise ushqimore ISO 22000 2018
Konsulence per sistemin e menaxhimit te sigurise ushqimore ISO 22000 2018
Konsulence per sistemin e menaxhimit te teknologjise se informacionit ISO 20000-1
Konsulence per sistemin e menaxhimit te teknologjise se informacionit ISO 20000-1
Sisteme te monitorimit te sigurise ushqimore HACCP
Sisteme te monitorimit te sigurise ushqimore HACCP
Sistemi i menaxhimit te sigurise ushqimore BRC
Sistemi i menaxhimit te sigurise ushqimore BRC