Secondary Adv

IZOGRUP shpk

 

Përshkrimi

Themeluar nga Oligert dhe Erion Plaka në vitin 2004, Izogrup sh.p.k sot është transformuar në një nga izoluesit më të besueshëm në Shqipëri. Shërbimet tona shtrihen nga ato familjare,biznese të vogla/mesme/mëdha deri tek organizata të një niveli të lartë. Për të parë një listë të detajuar të progresit dhe punëve tona ju lutem shikoni faqen tonë te shërbimeve.

 

ZGJEDHJA E DUHUR
Izogrup është zgjedhja e duhur sepse ne kemi një konglomeratë shërbimesh, mjetesh dhe staf të mjaftueshëm. Ne respektojmë portofolin tuaj.

 

KURSE KOHË
Izogrup shtrihet në të gjithë territorin shqiptar dhe disponon të gjitha materialet në magazinat e saj pa qenë nevoja për porosi nga furnitorë të tretë.

 

KOSTO MINIMALE
Lënda e parë, stafi, konsulenti dhe mjetet janë në qytetin tënd. Kjo bën të mundur realizimin e projektit me çmimin më konkurues në treg.
Shumë prej objektivave tashmë janë realizuar si shtrirja gjeografike në të gjithë shqipërinë, mjetet bashkëkohore, transporti dhe lëndët e para. Një nga qëllimet e kompanisë është zgjerimi i forcës së saj punëtore. Nëse punonjësi i vetë kompanisë nuk është i kënaqur, atëherë kurrsesi nuk do të mbetet i kënaqur klienti. Një nga prioritetet kryesore të shoqërisë është shtimi i vendeve të reja të punës dhe përmirësimi i kushteve të punonjësve si nga ana ekonomike ashtu edhe nga ana e sigurisë. Një punëtor i kënaqur, është shkak për kënaqjen e një klienti.

 

Pse çmimet e Izogrup kushtojnë më pak nga konkurentët e saj?
Sepse ne importojmë materialet direkt nga furnitori i dorës së parë. Izogrup nuk bën marrëveshje tregtare me shoqëri të palëve të treta. Gjithashtu ne kemi pika shpërndarjeje dhe skuadra punonjësish në të gjitha qytetet kryesore. Gjë e cila ul kostot e karburantit dhe të transportit.

Izogrup ka provuar rezultate ne vendosjen e standarteve të shkëlqyera në kontrollin e kostos, planifikimit, afatit kohor dhe sigurisë së projektit. Eksperienca jonë na jep avantazh mbi konkurentët në fushën tonë.
•    Përgjegjësi FInanciare karshi Klientëve Tane
•    Cilësi dhe Mjeshtëri Superiore
•    Cilësi dhe Vlerë në Projektet Tona
•    Standarte të Larta në Kontrollin e Kostos
•    Brenda Afatit dhe Buxhetit
•    Fokus Konkret në Kënaqjen e Klientit

 

Shkarko katalogun

Çfarë ofron

•    Hidroizolim me membranë sintetike PVC-TPO
•    Hidroizolim me membranë bituminoze
•    Hidroizolime me bazë çimentike dhe rezina vinilike
•    Hidroizolim me gjeomembranë HDPE
•    Montim dhe përpunim llamarine për veshje, korniza, parapete, ulluqe, tuba shkarkimi etj
•    Hidroizolim me tjegulla Kanadeze
•    Montim dhe ngjitje WATERSTOP-i
•    Hidroizolim me Bentonite
•    Shtrim linoleum

 

Liçencat
•    Hidro/Termo Izolime
•    Punime Dhe Mirëmbajtje
•    Autostrada, Aeroporte
•    Tramvaj, Metro
•    Ujësjellës, Gazsjellës, Vajsjellës
•    Sinjalistikë Rrugore
•    Punime Nëntokësore
•    Ndërtime Civile/Industriale

Shërbime

Hidroizolim Bodrumi me Baze cimentike
Hidroizolim Bodrumi me Baze cimentike
Shtrim i ambjenteve industriale me linoleum
Shtrim i ambjenteve industriale me linoleum
Shtrim dyshemeje me rezine
Shtrim dyshemeje me rezine
Punime dhe riparime betoni me llacra cimentike
Punime dhe riparime betoni me llacra cimentike
Montime dhe perpunime llamarine per catia dhe fasada
Montime dhe perpunime llamarine per catia dhe fasada
Montim dhe Ngjitje waterstop
Montim dhe Ngjitje waterstop
Hidroizolim me tjegulla Kanadeze
Hidroizolim me tjegulla Kanadeze
Hidroizolime te ndryshme me baze cimentike
Hidroizolime te ndryshme me baze cimentike
Hidroizolim dhe izolim pishine
Hidroizolim dhe izolim pishine
Hidroizolim Ure me Membrane Bituminoze (Katrama)
Hidroizolim Ure me Membrane Bituminoze (Katrama)
Hidroizolim Ulluku me Membrane Bituminoze (Katrama)
Hidroizolim Ulluku me Membrane Bituminoze (Katrama)
Hidroizolim Themeli me Membrane Bituminoze (Katrama)
Hidroizolim Themeli me Membrane Bituminoze (Katrama)
Hidroizolim Tarace me Membrane Bituminoze (Katrama)
Hidroizolim Tarace me Membrane Bituminoze (Katrama)
Hidroizolim Tarace me Membrane PVC TPO
Hidroizolim Tarace me Membrane PVC TPO
Hidroizolim Stadiumi me Membrane Bituminoze (Katrama
Hidroizolim Stadiumi me Membrane Bituminoze (Katrama
Hidroizolim pllake themeli me membrane PVC
Hidroizolim pllake themeli me membrane PVC
Hidroizolim Pishine me Dy Komponente (Bikomponent)
Hidroizolim Pishine me Dy Komponente (Bikomponent)
Hidroizolim me Gjeomembrane HDPE
Hidroizolim me Gjeomembrane HDPE
Hidroizolim me Betonite
Hidroizolim me Betonite
Hidroizolim dhe Veshje Ulluku me Membrane PVC
Hidroizolim dhe Veshje Ulluku me Membrane PVC
Hidroizolim Dige Hidrocentrali me Membrane PVC
Hidroizolim Dige Hidrocentrali me Membrane PVC

Katalogu

Katalog IZOGRUP shpk

Punë të kryera

Hidroizolim Diga Lume Zi 6300 m2
Hidroizolim Diga Lume Zi 6300 m2
Hidro Termo izolim me PVC 550 m2, TV Klan
Hidro Termo izolim me PVC 550 m2, TV Klan
Hidro Termo Izolim me Pvc Shkoder
Hidro Termo Izolim me Pvc Shkoder
Hidroizolim i Pllakes me Pvc 3 Kate nen nivelin e tokes
Hidroizolim i Pllakes me Pvc 3 Kate nen nivelin e tokes
Hidroizolim i tarracave per vila PVC 5800m2 Gjiri i Lalzit
Hidroizolim i tarracave per vila PVC 5800m2 Gjiri i Lalzit
Hidroizolim me gjeomembrane HDPE - Landfilli i Rreshenit
Hidroizolim me gjeomembrane HDPE - Landfilli i Rreshenit
Hidroizolim me PVC, Dhermi
Hidroizolim me PVC, Dhermi
Hidroizolim muri me katrama 1100 m2
Hidroizolim muri me katrama 1100 m2
Hidroizolim PVC Jale, Vlore
Hidroizolim PVC Jale, Vlore
Hidroizolim Stadiumi Qemal Stafa
Hidroizolim Stadiumi Qemal Stafa
Hidroizolim Themeli 5.2 dylym (Dhermi)
Hidroizolim Themeli 5.2 dylym (Dhermi)
Hidroizolim themeli me pvc 650 m2
Hidroizolim themeli me pvc 650 m2
Hidroizolim themeli me PVC 5700 m2
Hidroizolim themeli me PVC 5700 m2
Hidroizolim ure, Hidrocentrali i Banjes
Hidroizolim ure, Hidrocentrali i Banjes
Hidroizolimi i pishines, 960 m2 , Vlore
Hidroizolimi i pishines, 960 m2 , Vlore
Hidro-Termo-Izolim me membrane sintetike
Hidro-Termo-Izolim me membrane sintetike
Hidroizolime PVC Hotel IMPERIAL
Hidroizolime PVC Hotel IMPERIAL
Izolim hidroizolim dige per Hidrocentral
Izolim hidroizolim dige per Hidrocentral
Izolim me PVC fondacione per tarrace
Izolim me PVC fondacione per tarrace
Izolim tarrace dhe izolim themeli me katrama
Izolim tarrace dhe izolim themeli me katrama
TBM Hidrocentrali moglice
TBM Hidrocentrali moglice