Secondary Adv

VEGA GROUP

 

Përshkrimi

VEGA GROUP është një kompani lider në fushën e energjive të rinovueshme në Shqipëri dhe më gjerë. Të specializuar në sektorin e fotovoltaikëve dhe infrastrukturës për karikimin e automjeteve elektrike, ne udhëheqim rrugën drejt një të ardhmeje të qëndrueshme dhe të gjelbër.

 

Qasja jonë gjithëpërfshirëse ofron një shërbim 360 gradë, duke mbuluar cdo fazë që nga projektimi, implementimi, zbatimi dhe deri në mirëmbajtjen e detajuar të impianteve fotovoltaike.

 

Cdo zgjidhje që projektojmë dhe zbatojmë, që nga sistemet fotovoltaike të vetëkonsumit deri te projektet në shkallë të madhe dhe parqet fotovoltaike, përmbush standardet më të larta të cilësisë dhe inovacionit.

 

KOMPANITË PËRBËRËSE TË VEGA GROUP:

 

VEGA SOLAR: E specializuar në realizimin e sistemeve fotovoltaike për vetë-konsum.

VEGA ENERGY: E specializuar në projektimin dhe ndërtimin e parqeve fotovoltaike.

VEGA ELECTRIC: E fokusuar në mirëmbajtjen dhe mirë-funksionimin teknik të impianteve fotovoltaike.

VEGA CHARGING: Rrjeti më i madh i infrastrukturës për karikimin e automjeteve elektrike në Shqipëri.

Me një eksperiencë disa vjecare dhe një ekip profesionist, VEGA GROUP ka arritur të realizojë me sukses mbi 200 projekte, duke numëruar një kapacitet total të instaluar prej 60.3 MWp.

Çfarë ofron

Ofrojmë zgjidhje dhe mbulim 360 gradë si për sistemet fotovoltaike per vetë-konsumin ashtu edhe për parqet fotovoltaike, që nga analiza e detajuar, planifikimi, projektimi, implementimi dhe ndërtimi i tyre, deri në mirëmbajtje periodike dhe suport teknik për të siguruar jetëgjatësinë e sistemit tuaj.

 

● Konsulencë Teknike dhe Financiare Falas

Konsulenca falas përfshin vlerësimin e nevojave dhe konsumit të energjisë të klientit, ofron informacion mbi kostot dhe përfitimet ekonomike të sistemit, si dhe ndihmon në llogaritjen e kthimit të investimit dhe kursimeve të energjisë.

 

● Zhvillimi dhe Dizajn

Në fazën fillestare të zhvillimit dhe dizajnit, ne ofrojmë analiza të thelluara dhe studime të fizibilitetit për të siguruar që çdo projekt ka një themel të fortë. Kjo fazë përfshin gjithashtu planifikimin e detajuar dhe projektimin e përshtatshëm për nevojat specifike të klientëve dhe mjedisit ku do të implementohet sistemi.

 

● EPC (Projektim, Prokurim, Ndërtim)

Si një lider në fushën e EPC, ne menaxhojmë të gjitha aspektet e prokurimit dhe logjistikës, sigurojmë menaxhimin e projektit nga fillimi deri në fund, përfshirë ndërtimin dhe komisionimin e projekteve. Qëllimi ynë është të dorëzojmë projekte të kompletuara që janë jo vetëm në përputhje me standardet më të larta të industrisë, por gjithashtu të qëndrueshme në kohë.

 

● O&M (Mirëmbajtje dhe Menaxhim)

Në fazën e Mirëmbajtjes dhe Menaxhimit, sigurojmë monitorim dhe kontroll të vazhdueshëm, mirëmbajtje periodike për të garantuar performancë optimale, mbështetje të klientit për çdo nevojë që mund të lindë dhe menaxhimin teknik të aseteve. Ne angazhohemi për një operim të qëndrueshëm dhe efikas që të sigurojmë jetëgjatësinë e impiantit fotovoltaik si dhe për të siguruar prodhim energjie maksimal prej tij.

Punet tona

EZ-5 ENERGY - 10 MWp

Kapaciteti i instaluar: 10 MWp

Prodhimi i parashikuar: 20.000 MWp/vit

Vendndodhja: Fier, Albania

Teknologjia: Sun-Tracking System

 

SUN AVENUE & SUN POWER - 4 MWp

Kapaciteti i instaluar: 4 MWp

Prodhimi i parashikuar: 7,754 MWp/vit

Vendndodhja: Fier, Albania

 

ALB SUN ENERGY - 2 MWp

Kapaciteti i instaluar: 2 MWp

Prodhimi i parashikuar: 3241 MWp/vit

Vendndodhja: Fier, Albania

 

 

TE STELA RESORT - 1.26 MWp

Kapaciteti i instaluar: 1.26 MWp

Prodhimi i parashikuar: 1622 MWp/vit

Vendndodhja: Tiranë, Albania

 

 

MIELLI ATLAS - 1.2 MWp

Kapaciteti i instaluar: 1.2 MWp

Prodhimi i parashikuar: 1630 MWp/vit

Vendndodhja: Tiranë, Albania

 

 

TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT - 1 MWp

Kapaciteti i instaluar: 1 MWp

Prodhimi i parashikuar: 1550 MWp/Vit

Vendndodhja: Tiranë, Albania

 

 

LIKA COMPANY - 700 kWp

Kapaciteti i instaluar: 700 kWp

Prodhimi i parashikuar: 920,645 kWh/vit

Vendndodhja: Tiranë, Albania

 

 

ALBSTAR - 600 kWp

Kapaciteti i instaluar: 600 kWp

Prodhimi i parashikuar: 815,613 kWh/vit

Vendndodhja: Tiranë, Albania

 

 

MERCEDES-BENZ ALBANIA - 500 kWp

Kapaciteti i instaluar: 500 kWp

Prodhimi i parashikuar: 662,014 kWh/vit

Vendndodhja: Tiranë, Albania

 

 

UJI SELITA - 500 kWp

Kapaciteti i instaluar: 500 kWp

Prodhimi i parashikuar: 585,060 kWh/vit

Vendndodhja: Tiranë, Albania

Shërbime

Instalim dhe Konfigurim per impiante fotovoltaike
Instalim dhe Konfigurim per impiante fotovoltaike
Konsulence financiare per panele fotovoltaike
Konsulence financiare per panele fotovoltaike
Konsulence teknike per panele fotovoltaik
Konsulence teknike per panele fotovoltaik
Projektim per impiante fotovoltaike
Projektim per impiante fotovoltaike
Inverter per panele fotovoltaik On Grid Monofaze
Inverter per panele fotovoltaik On Grid Monofaze
Inverter per panele fotovoltaik Trefazor On Grid
Inverter per panele fotovoltaik Trefazor On Grid
Mirembajtje periodike per panele fotovoltaike
Mirembajtje periodike per panele fotovoltaike
Montim i paneleve fotovoltaike ne te gjitha llojet e cative
Montim i paneleve fotovoltaike ne te gjitha llojet e cative
Montim impjantesh fotovoltaik
Montim impjantesh fotovoltaik
Impiante fotovoltaike ne karburant per furnizim me energji elektrike
Impiante fotovoltaike ne karburant per furnizim me energji elektrike
Impiante fotovoltaike ne tarrace pallati
Impiante fotovoltaike ne tarrace pallati
Impiante fotovoltaike per biznese
Impiante fotovoltaike per biznese
Panele fotovoltaike per familje
Panele fotovoltaike per familje
Panele fotovoltaike per shtepi private
Panele fotovoltaike per shtepi private
Impiante diellore per prodhimin e energjise elektrike
Impiante diellore per prodhimin e energjise elektrike
Struktura italiane betoni per siperfaqe te sheshta Sun Ballast
Struktura italiane betoni per siperfaqe te sheshta Sun Ballast
Vendosja e strukturave mbajtese
Vendosja e strukturave mbajtese
Struktura metalike te galvanizuara per panele fotovoltaike
Struktura metalike te galvanizuara per panele fotovoltaike
Zbatim impianti fotovoltaik per furnizim me energji elektrike
Zbatim impianti fotovoltaik per furnizim me energji elektrike
Struktura metalike per panele fotovoltaike per te gjitha siperfaqet
Struktura metalike per panele fotovoltaike per te gjitha siperfaqet
Bateri per panele fotovoltaik Hibride
Bateri per panele fotovoltaik Hibride
Konektore, Kabuj, Matesa etj per impiante fotovoltaik
Konektore, Kabuj, Matesa etj per impiante fotovoltaik
Matesa per konsumin dhe prodhimin e energjise
Matesa per konsumin dhe prodhimin e energjise
Monitorues per prodhimin dhe tepricen e energjise
Monitorues per prodhimin dhe tepricen e energjise
Programe softwerike per ekipet inxhinierike
Programe softwerike per ekipet inxhinierike
Impiante fotovoltaike Off-Grid
Impiante fotovoltaike Off-Grid
Impiante Fotovoltaike On-Grid
Impiante Fotovoltaike On-Grid
Monitorim i sistemit ne kohe reale
Monitorim i sistemit ne kohe reale
Kontroll i paneleve me dron termik
Kontroll i paneleve me dron termik
Pastrim i paneleve me fshese termike
Pastrim i paneleve me fshese termike
Kryerje e punimeve civile
Kryerje e punimeve civile
Lidhje me inverterin
Lidhje me inverterin
Menaxhim i specializuar nenkontraktoresh
Menaxhim i specializuar nenkontraktoresh
Menaxhimi i asseteve
Menaxhimi i asseteve
Ndertim i kabinave elektrike dhe lidhje transformatoresh
Ndertim i kabinave elektrike dhe lidhje transformatoresh

Punë të kryera

Pam Plast, 500.04 kWp, Korce
Pam Plast, 500.04 kWp, Korce
Alba Cosmetic, 502.5 kWp, Durres
Alba Cosmetic, 502.5 kWp, Durres
Pularia Veza e Mengjesit, 474.5 kWp, Berat
Pularia Veza e Mengjesit, 474.5 kWp, Berat
PRESPA INVEST, 471.9 kWp, Tirane
PRESPA INVEST, 471.9 kWp, Tirane
TEVI Plast, 451.1 kWp, Elbasan
TEVI Plast, 451.1 kWp, Elbasan
ROFIX, 373.14 kWp, Kruje
ROFIX, 373.14 kWp, Kruje
All Gllass, 332.64 kWp, Tirane
All Gllass, 332.64 kWp, Tirane
Caterina Firenze, 332 kWp, Berat
Caterina Firenze, 332 kWp, Berat
PRESTIGE HOME ALBANIA, 305.28 kWp, Vore
PRESTIGE HOME ALBANIA, 305.28 kWp, Vore
Nextgreen Digits, 287.36, Tirane
Nextgreen Digits, 287.36, Tirane
Kastrati Group, 266.9 kWp, Tirane
Kastrati Group, 266.9 kWp, Tirane
Xhegs sh.p.k, 253.93 kWp, Durres
Xhegs sh.p.k, 253.93 kWp, Durres
Alb Tech Plast, 250 kWp, Peqin
Alb Tech Plast, 250 kWp, Peqin
EXPOCITY, 237.6 kWp, Tirane
EXPOCITY, 237.6 kWp, Tirane
Golden Foods, 208.44 kWp, Gjirokaster
Golden Foods, 208.44 kWp, Gjirokaster
SV Mega, 200.02 kWp, Librazhd
SV Mega, 200.02 kWp, Librazhd
Uji Dukat, 190.08 kWp, Vlore
Uji Dukat, 190.08 kWp, Vlore
Porsche Albania, 184.8 kWp, Tirane
Porsche Albania, 184.8 kWp, Tirane
KLEGEN, 170.3 kWp, Shkoder
KLEGEN, 170.3 kWp, Shkoder
ALBES, 162.42 kWp, Fier
ALBES, 162.42 kWp, Fier
THOMAS Enkelana, 150.08 kWp, Pogradec
THOMAS Enkelana, 150.08 kWp, Pogradec

Partnere

fronus-vegatrinasolar-vegasungrow-vegaluxor-vegalongi-vegabisol-vegagrowatt-vegapeimar-vegafimer-vegahuawei-vegasma-vega

Video

FIAA Foreign Investors Association of Albania

~ Event Conference, Maritim, Air Albania 2024

 

Dy të rinjtë, Bruno dhe Philip ndërtuan “Vega Solar”

~ Intervista nga Blendi Fevziu, Opinion

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QpzWvWvqaBs

 

5 Vite VEGA Solar

~ Event, Plaza 2022

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YpFHD-uyH04