Secondary Adv

EUROGROUP Themele Speciale

 

Përshkrimi

EUROGROUP Themele Speciale është një kompani Shqiptaro –Italiane e themeluar në Tiranë në vitin 2001 e specializuar në ndërtimin e themeleve të vecanta të tilla si: Pilota, Mikropilota, Ankera, Diafragma, Jet-Grouting etj. Jemi ndër të parat kompani që kemi sjellë përvojën, eksperiencën e makinerive moderne Europiane për realizimin e projekteve të vecanta në vendin tonë. Gjatë viteve të fundit u zgjerua aktiviteti i kompanisë në tregun Shqiptare, Kosovë, Mal te Zi duke bërë të mundur realizimin e projekteve të veshtira e specifike si parkingje nëntokësore, përforcim themelesh me pilota, realizim Ankera, Pilota për themele urash, përforcim terreni etj.

Aktualisht jemi një kompani prestigjoze, e besueshme në treg, duke akumuluar një eksperiencë të madhe për zbatime të ndryshme punësh, pilota, pilota me kafshim, mikropilota, Pilota për themele urash, përforcime të rrugeve, drenazhe, realizimin e sistemeve nëntokësore e projekte portuale. Kompania jonë ka gjithmonë për qëllim përfundimin e një projekti duke përdorur mënyra inovative, të sukseshme dhe duke administruar kostot në mënyrë efektive.  Qëllimi kryesor është të sigurojmë cilësi dhe të ruajmë nivelet më të larta të profesionalizmit, integritetit, korrektësisë në marrëdhenie me klientët, kontraktuesit, punonjësit e furnitorët.

Stafi i EUROGROUP Themele Speciale zotëron njohuritë, përvojën dhe aftësinë për të drejtuar dhe ndjekur projektet e shumëllojshëm të klientëve tanë. Duke qenë një përvoje e re në Shqiperi stafi ynë përbëhet nga profesioniste me eksperiencë të gjerë në Shqiperi, Itali, Turqi etj. Vazhdojnë të jenë të punësuar manovratorë të huaj me përvojë të madhe në punimet nëntokësore. Celësi i suksesit tonë qëndron në bashkëpunimin e specialistëve më të mirë, që kanë aftësi të zhvillojnë projekte nga konceptimi deri në realizimin e tij.

Çfarë ofron

1. Realizim Pilota

   - Themele Urash E Mbikalimesh

   - Mbrojtje Skarpatash

   - Parkime Nentokesore

   - Kalata Portuale

   - Perforcim Terrenesh

2. Pilota te Kafshuara (Secant Pile Wall)

3. Pilota Zhavorri (Stone Columns Pile)

4. Realizim Mikropilota

5. Ankera  Injektime & Testim 

   - Ankera Te Perkohshem

   - Ankera Te Perhershem

6. Jet-Grouting

7. Realizim Diafragmash

8. Drenazhe

9. Montim & Cmontim Palankola

10. Ndertime Civile

11. Germime Transport Dherash

Shërbime

Germime Themelesh nentokesore,Transport dherash
Germime Themelesh nentokesore,Transport dherash
Hapje pilotash per parkime nentokesore
Hapje pilotash per parkime nentokesore
Matje devijimi pilotave Jean Lutz
Matje devijimi pilotave Jean Lutz
Montim, Cmontim palankola
Montim, Cmontim palankola
Ndertime civile
Ndertime civile
Perforcim themelesh
Perforcim themelesh
Pilota kafshuese
Pilota kafshuese
Pilota parkime nentokesore
Pilota parkime nentokesore
Pilota perforcim skarpatash, Mbrojtje skarpatash
Pilota perforcim skarpatash, Mbrojtje skarpatash
Punime ankera te perkohshem
Punime ankera te perkohshem
Punime diafragma
Punime diafragma
Punime mikropilota ne ura
Punime mikropilota ne ura
Punime per Jett-Grouting
Punime per Jett-Grouting
Punime perforcim terreni
Punime perforcim terreni
Punime pilota kafshuese
Punime pilota kafshuese
Punime pilota themeli
Punime pilota themeli
Punime pilota ura
Punime pilota ura
Punime themele urash
Punime themele urash
Realizim ankera gjeologjik te perhershem
Realizim ankera gjeologjik te perhershem
Realizim mikropilota
Realizim mikropilota
Realizim pilota kafshuese
Realizim pilota kafshuese
Realizim pilota kalata portuale
Realizim pilota kalata portuale
Realizim testime pilota
Realizim testime pilota
Realizime Tirante te perhershem
Realizime Tirante te perhershem
Realizime Tirante te perkohshem
Realizime Tirante te perkohshem
Sherbim Tekniko-Inxhinierik Pilota, Mikropilota,Tirante
Sherbim Tekniko-Inxhinierik Pilota, Mikropilota,Tirante
Shpim pilota kafshuese
Shpim pilota kafshuese
Germime dhe Transport dheu
Germime dhe Transport dheu
Pilota zhavori
Pilota zhavori
Realizim diga hidrocentralesh
Realizim diga hidrocentralesh
Drenazhe
Drenazhe
Mur pilotash
Mur pilotash
Perforcim kalatash portuale
Perforcim kalatash portuale
Perforcim themelesh me pilota
Perforcim themelesh me pilota
Pilota per themele urash
Pilota per themele urash

Punë të kryera

Ambasador 3 Mane TCI
Ambasador 3 Mane TCI
Ambasador 3 Pilota Kafshuese
Ambasador 3 Pilota Kafshuese
Devoll Hydropower Eurogroup Themele Speciale
Devoll Hydropower Eurogroup Themele Speciale
Eurogroup Thsp Limak Age
Eurogroup Thsp Limak Age
Gener 2 Vertical Forest
Gener 2 Vertical Forest
Gener 2
Gener 2
Impianti Plehrave Fier, I.T.W.T F Shpk
Impianti Plehrave Fier, I.T.W.T F Shpk
M.Shyri, EDONIL shpk
M.Shyri, EDONIL shpk
Mane TCI Park Gate
Mane TCI Park Gate
Mikropilota H=20m Albstar
Mikropilota H=20m Albstar
Mikropilota Tap Albstar
Mikropilota Tap Albstar
Nova Construction, Eurogroup Thsp
Nova Construction, Eurogroup Thsp
Parkim Nentokesor Ambasador 3
Parkim Nentokesor Ambasador 3
Piliota Don Bosko Vokshi
Piliota Don Bosko Vokshi
Pilota Forever Greeen Tower
Pilota Forever Greeen Tower
Pilota H=32m Forever Green Tower
Pilota H=32m Forever Green Tower
Pilota Gener 2 Vizion Plus
Pilota Gener 2 Vizion Plus
Pilota H=36.5m Moglica Dam
Pilota H=36.5m Moglica Dam
Pilota Laprake, San Tara Shpk
Pilota Laprake, San Tara Shpk
Pilota Porti Shengjin Gener 2
Pilota Porti Shengjin Gener 2
Pilota Ura Urake
Pilota Ura Urake
Porti Shengjin, GENER 2
Porti Shengjin, GENER 2
Rr.Kosovareve, Tirane, Nderpro
Rr.Kosovareve, Tirane, Nderpro
Rruga ARBRIT, GJOKA KONSTRUKSION
Rruga ARBRIT, GJOKA KONSTRUKSION
Sheshi Italia Eurgroup Themele Speciale
Sheshi Italia Eurgroup Themele Speciale
Statkraft Albania Eurogroup Themele Speciale
Statkraft Albania Eurogroup Themele Speciale
Tirante Te Perkohshem Vertical Forest
Tirante Te Perkohshem Vertical Forest
Unaza Tiranes Gener 2 Shpk
Unaza Tiranes Gener 2 Shpk
Ura Rinas
Ura Rinas
Vertical Forest  Gener 2
Vertical Forest Gener 2
Xhamia e Namazgjase Edil Al
Xhamia e Namazgjase Edil Al
Nova Construction, Tirane
Nova Construction, Tirane
Devijimi i Pilotave Jean Lutz, Moglice
Devijimi i Pilotave Jean Lutz, Moglice
Godine qender stomatologjike laboratorike dhe kerkimore
Godine qender stomatologjike laboratorike dhe kerkimore
Lajthize
Lajthize
Perforcim Skarpatash ne Kruje
Perforcim Skarpatash ne Kruje
Pergatitje per drilling
Pergatitje per drilling
Rindertimi Lac
Rindertimi Lac
Stadiumi Air Albania
Stadiumi Air Albania
M.B.M Port, Porto Romano, Durres
M.B.M Port, Porto Romano, Durres
Pilota D1200mm, H35m, Autostrada Thumane Kashar
Pilota D1200mm, H35m, Autostrada Thumane Kashar
Themel ure, Thellesi 37m, D1200mm
Themel ure, Thellesi 37m, D1200mm
EUROGROUP Themele Speciale1688546085
EUROGROUP Themele Speciale1688546102
EUROGROUP Themele Speciale1688546240
EUROGROUP Themele Speciale1688546251
EUROGROUP Themele Speciale1688546263
EUROGROUP Themele Speciale1688546271
EUROGROUP Themele Speciale1688546279
EUROGROUP Themele Speciale1688546288
EUROGROUP Themele Speciale1688546297
EUROGROUP Themele Speciale1688546309
EUROGROUP Themele Speciale1688546319
EUROGROUP Themele Speciale1688546328

Kontraktuesit

Bashkepunetoret tane ne kete fushe jane kompani te njohura vendase e te huaja te specializuara ne fushen e makinerive per punimet nentoke dhe studiot e projektimit e studimit, kompani ndertimi me eksperience ne projektimin dhe ndertimin e veprave te medha inxninierike si: autostrada, ura, viadukteve, diga, galeri, bankina portuale, parkime nentokesore, ndertime civile e industrial, mbikalime dhe nenkalime etj.

Projektet tona

URA
-    Ndertim Pilotash Ura Unaza Tirane Drejtoria Policise.
-    Ndertim Pilotash Ura Kamez Tirane.
-    Ndertim Pilotash Ura Rinas Tirane
-    Ndertim I Urave ne Reshen-Kalimash Rruga e Kombit
Pilota themele urash  ø 1200mm Rreshen-KalimashMOTORWAY PROJECT BECHTEL-ENKA JOINT VENTURE,me thellesi deri 28ml
-    Ndertim I Ures Brret Kruje,Bami shpk
-    Ndertim Ures ne Autostraden Durres –Kukes-Morine
Pilota themele urash  ø 1200mm Ura loti I pare Delia Group,me thellesi deri 18ml
-    Ndertimi ures Urake-Ura e Shoshajve Rreshen
Pilota themele urash  ø 1200mm Urake-Ura e Shoshajve Rreshen Alba Konstruksion ,me thellesi deri 20ml
-    Ndertimi ures Burrel
Pilota themele urash  ø 1000mm Burrel Kirchberger me thellesi deri 17ml

KALATA  Portuale
-    Porti Durresit Kapiteneria
-    Porti Shengjin Kalata e Re, Gener 2 shpk

PERFORCIME TERRENI
-    Punime per Pilota ne ‘HEC’ Dardhe Puke Realizim pilota me diameter ø800mm me gjatesi 12ml.
-    Punime Pilota Bazament Themelesh Objekti Civil, diameter ø600mm Durres
-    Perforcim terreni nga rreshqitja Farke Lunder Tirane Realizim pilota me diameter ø1000mm dheø600mm tek Universiteteti Amerikan i Tiranes,D.k.A shpk.
-    Punime Pilota Bazament Themelesh Objekti Civil, diameter ø600mm Kruje
-    Realizim Pilotash ø800mm Loti Pare, Unaza e Madhe Tirane ,Gener 2 shpk
-    Realizim Pilotash ø800mm Loti Dyte, Unaza e Madhe Tirane ,Gjikuria shpk
-    Pilota zhavorri(Stone Columns),Seman Fier,TAP Albania,Albstar shpk
-    Realizim Pilotash ø800mm,H=32m ,Bazament Themelesh per inceneratorin e Fierit(Impianti i Plehrave),I.T.W.T.F shpk

PILOTA  TE KAFSHUARA (SECANT PILE WALL)
-    Realizim Parkim 6 Kate Nentoke Tirane ‘Forever Green Tower’,ALGI shpk.
Pilota me kafshim `secant pile wall` ø800/ø600mm me gjatesi 32m/28m .
-    Realizim Parkim 4 Kate Nentoke Tirane ‘AMBASADOR 3’ ,Mane TCI shpk
Pilota me kafshim `secant pile wall` ø800/ø600mm me gjatesi 20m/18m .
-    Realizim Parkim 2 kate Nentoke Durres ,V.A.F.A shpk
Pilota per Germim dhe bazamentin e objektit me diameter ø600mm me gjatesi 12ml
-    Realizim Parkim 2 kate Nentoke Durres ,V.A.F.A shpk
Pilota per Germim nentokei objektit me diameter ø600mm me gjatesi 12ml
-    Realizim Parkim 2 Kate Nentoke Tirane Don Bosko ‘VOKSHI’ ,Gener 2 shpk
Pilota me kafshim `secant pile wall` ø700/ø600mm me gjatesi 12m/8m .
-    Realizim Parkim 2 Kate Nentoke Tirane Don Bosko ‘SHEKULLI’ ,Gener 2 shpk
Pilota me kafshim `secant pile wall` ø700/ø600mm me gjatesi 12m/8m .
-    Realizim Parkim 3 Kate Nentoke Tirane Qender,Nova Construction shpk
Pilota me kafshim `secant pile wall` ø800/ø600mm me gjatesi 17m/15m .
-    Realizim Parkim 2 Kate Nentoke Tirane Laprake,San Tara shpk
Pilota me kafshim `secant pile wall` ø700/ø700mm me gjatesi 12m/10m .
-    Realizim Parkim 3 Kate Nentoke Tirane Liqeni,Nderpro shpk
-    Pilota Φ 800 mm ,ne thellesi deri ne H=12m per kompanine GENER 2 shpk ne objektin 3 kate nentoke Liqeni,Parku I Tiranes.
-    Pilota Φ600 mm dhe Φ 800 mm kafshuese,ne thellesi deri ne H=15m dhe Ankerime gjeologjikeΦ 140 mm per kompanine EDIL AL-IT shpk ne objektin 3 kate nentoke XHAMIA E NAMAZGJASE Tirane
Pilota me kafshim `secant pile wall` ø800/ø600mm me gjatesi 12m/10,5m .
-    Realizim Parkim 2 Kate Nentoke Tirane Ali Demi,Vind shpk
Pilota me kafshim `secant pile wall` ø700/ø700mm me gjatesi 11m/9m
-    Realizim Nenkalim Veliera DURRES,EVEREST shpk
Pilota me kafshim `secant pile wall` ø700/ø700mm me gjatesi  12M
-    Realizim Pilota me kafshim `secant pile wall` ø800/ø880mm me gjatesi H=37M ne DEVOLL HYDROPOWER PROJECT HPP MOGLICE, GRAMSH. LIMAK –AGE JV, STATKRAFT ALBANIA
-    Realizim Parkim Nentokesor “SHESHI ITALIA”2 Kate Nentoke Tirane,Albstar shpk
Pilota me kafshim `secant pile wall` ø800/ø880mm me gjatesi H=15m

ANKERA  INJEKTIME & TESTIM 
-    Ndertim Parkim 4 Kate Nentoke Tirane ‘AMBASADOR 3’ ,Mane TCI shpk
Realizim 3 dhe 4  Nivele Tirante (Ankera) te perkoheshem me 4,5 gersheta gjatesi 20÷25ml.
-    Realizim Tirante(Ankera) te PERHERSHEM me 5 gersheta,perforcim Muri me Pilota Unaza e Madhe Tirane Sauk,Fusha shpk.
-    Realizim Tirante(Ankera) te Perhershem me 7 gersheta ,perforcim i Kalates Porti Shengjin ,Gener 2 shpk.
-    Ndertim Parkim 3 Kate Nentoke Tirane Qender ,Nova Construction shpk
Realizim Tirante (Ankera) te perkoheshem me 3 gersheta gjatesi rreth 25ml.
-    Ndertim Parkim 2 Kate Nentoke Tirane Laprake ,San Tara shpk
Realizim  Tirante (Ankera) te perkoheshem me 3 gersheta gjatesi rreth 25ml.
-    Ndertim Parkim 3 Kate Nentoke Tirane Liqeni ,Nderpro shpk
Realizim Tirante (Ankera) te perkoheshem me 3 gersheta gjatesi rreth 25ml.
-    Ndertim Parkim Nentokesor 2 Kate Nentoke Kruje ,Bami shpk
Realizim Tirante (Ankera) te perkoheshem me 4 gersheta gjatesi rreth 32ml.
-    Ndertim Parkim Nentokesor ”SHESHI ITALIA”  2 Kate Nentoke TIRANE ,Albstar shpk
Realizim Tirante (Ankera) te perkoheshem me 4 gersheta gjatesi rreth 26ml.

MIKROPILOTA
-    Realizim drenazhe ne Autostraden Levan-Tepelene,Garden Line shpk
-    Ndertim Mikropilota ,D300mm,H=8m ne ALV32 Seman ,TAP ALBANIA,Albstar Shpk

DRENAZHE
-    Realizim drenazhe ne Autostraden Levan-Tepelene,Garden Line shpk

INJEKTIME
-    Toptani Center,injektim mishele cimentoje midis diafragmes dhe murit rrethues te parkimit

NDERTIME CIVILE
-  Godine qender-stomatologjike laboratorike dhe kerkimore, 1 kat dhe 2 kat, me 1 dhe 2 kat nentoke dhe mur rrethues. Mjulle Bathore, Farke

Video