Secondary Adv

S.M.O Union

Asistence mbi informacionin nga ACP
+355 68 90 99 009

 

Përshkrimi

“S.M.O.Union” sh.p.k. ushtron aktivitetin e saj në fushën e ndërtimit, kryesisht në infrastrukturë publike duke përfshirë rrugë të të gjitha niveleve, ujësjellës, linja elektrike të tensionit lartë, të mesëm e të ulët dhe ura. Aktiviteti jonë gjithashtu përfshin ndërtime civile e industriale dhe prodhimin e asfalto-betonit dhe betonit. Aktualisht “S.M.O.Union” sh.p.k është një nga kompanitë më të fuqishme në këtë sektor dhe është në proces ndërtimi të disa akseve rrugore nacionale e lokale në Shqipëri si dhe të disa godinave multifunksionale. Kompania S.M.O. Union ka në stafin e saj më shumë se 80 punonjës me eksperiencë me kohë të plotë, të cilët kanë pasur një rol të rëndësishëm në rritjen progresive të kësaj kompanie, si dhe stafin e përkohshëm në varësi të aktivitetit të momentit. S.M.O.Union disponon mbi 100 mjete dhe makineri të rënda ndërtimi, dy fabrika për prodhimin e asfaltit si dhe tre fabrika për prodhimin e betonit.

Çfarë ofron

Kompania SMO Union shpk ofron në tregun Shqiptar:

1.Ndertim infrastrukture publike duke perfshire rruge te te gjithave niveleve, superstrada dhe autostrada, ujesjelles, ndertime linjash elektrike te tensionit te larte dhe te ulet, ura dhe vepra arti te madhesive dhe kategorive te ndryshme.

2.Ndertime civile dhe industriale ku perfshihen, ndertime banesash te madhesive dhe veshtiresive te ndryshme,ndertim objektesh social ekonomike,ndertim objektesh industriale dhe magazinash.

3.Prodhimin e asfalto betonit dhe te betonit. SMO Union disponon mbi 100 mjete dhe makineri të rënda ndërtimi si: Eskavator; Rula; Asfaltshtrues; Buldoziere; Fadroma etj, si edhe dy fabrika për prodhimin e asfaltit dhe tre fabrika për prodhimin e betonit. Asetet e kësaj kompanie kapin vlera të konsiderueshme për tregun vendas. Misioni i  SMO Union është të ofrojë cilësi punimesh dhe korrektësi maksimale në të gjithë aktivitetet e saj duke u bazuar në strukturat e mirë-organizuara, profesionalizmin e lartë teknik, afatet kohore dhe respektimin e standarteve.

4.Kompania eshte e pajisur me certifikatat ISO 9001; 14001; 18001.

Shërbime

Mirembajtje rrugesh
Mirembajtje rrugesh
Ndertim linjash elektrike
Ndertim linjash elektrike
Ndertim pallatesh
Ndertim pallatesh
Ndertim ujesjellsash
Ndertim ujesjellsash
Ndertim urash dhe vepra arti
Ndertim urash dhe vepra arti
Ndertime civile
Ndertime civile
Prodhim asfalti
Prodhim asfalti
Punime betoni
Punime betoni
Shtrim Asfaltbetoni
Shtrim Asfaltbetoni
Prodhim betoni
Prodhim betoni
Prodhim asfalto-betoni
Prodhim asfalto-betoni
Ndertime industriale
Ndertime industriale
Kanalizime
Kanalizime
Ndertime qendra polifunksionale
Ndertime qendra polifunksionale
Ndertim objektesh industriale dhe magazinash
Ndertim objektesh industriale dhe magazinash
Ndertim infrastrukture publike
Ndertim infrastrukture publike
Ndertim dige
Ndertim dige
Fabrike per prodhim betoni
Fabrike per prodhim betoni
Konsulence per projektime rrugore
Konsulence per projektime rrugore
Konsulence per punime ndertimore
Konsulence per punime ndertimore
Mbrojtje dhe perforcime tunelesh
Mbrojtje dhe perforcime tunelesh
Mbrojtje shpatesh me rrjeta te ankeruara
Mbrojtje shpatesh me rrjeta te ankeruara
Ndertime rrugesh
Ndertime rrugesh
Perforcime tunelesh
Perforcime tunelesh
Thelllime dhe pastrime basenesh lumore dhe detare
Thelllime dhe pastrime basenesh lumore dhe detare

Historiku

Shoqëria S.M.O UNION sh.p.k. është themeluar në vitin 1994 në qytetin e Shkodrës. Që nga themelimi e deri më sot, shoqëria S.M.O UNION sh.p.k. ka ushtruar aktivitetin e saj në fushën e ndërtimit të objekteve të ndryshme social-kulturore, ndërtime të reja shumëkateshe, qendra historike, rrugë të ndryshme nacionale e rurale, ujësjellësa, kanalizime, etj. Ndërmarrja prodhuese është një ndër ndermarrjet më të medha në vend për prodhimin e elementeve të betonit dhe te asfaltit. “S.M.O UNION” sh.p.k. është një shoqëri me pervojë gati 20-vjeçare në fushën e ndërtimit, kryesisht në punimet e ndërtimit në rrugë, rrugë interurbane kryesore dhe dytësore, rrugë rurale, superstrada, dhe mirëmbajtjen e tyre. Punimet që ne kemi realizuar kanë qenë të shumëllojshme dhe në shumicën e rasteve të një shkalle vështiresie jo të vogël në aspektin ndërtimor dhe inxhinierik. Në të gjitha rastet, duke patur mbështetjen e një stafi të kualifikuar inxhinierësh, teknikësh, financierësh dhe pa dyshim të të gjitha hallkave që perbëjnë një shoqëri ndërtimore, ne jemi munduar që të japim zgjidhjet më të mira në të gjitha aspektet.

Kompania jonë ka një bashkëpunimin korrekt me autoritet kontraktore si bashkitë dhe komunat e ndryshme, Fondin Shqiptar të Zhvillimit, Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve, dhe Drejtoritë Rajonale të Rrugëve. S.M.O. Union ka qendër në Shkodër dhe filial në Tiranë. Në të ardhmen shoqëria jonë ka projekte ambicioze për një rritje progresive dhe të konsiderueshme duke u bazuar në punën tonë të palodhshme, seriozitetin dh profesionalizmin që na karakterizon që nga themelimi.

Punë të kryera

Rruga e hyrjes ne Shkoder
Rruga e hyrjes ne Shkoder
 Rruga Lac-Patok
Rruga Lac-Patok
Rruga e kopshtit zoologjik, Tirane
Rruga e kopshtit zoologjik, Tirane
Unaza e Shkodres
Unaza e Shkodres
Ura e Bunes Shkoder
Ura e Bunes Shkoder
Argjinatura ne Lumin Buna
Argjinatura ne Lumin Buna
Autostrada Fushe-Kruje-Milot
Autostrada Fushe-Kruje-Milot
Godine Banimi, Shkoder
Godine Banimi, Shkoder
Mbrojtje dhe Sistemim i Diges Qyrsaç, Lumi Drin
Mbrojtje dhe Sistemim i Diges Qyrsaç, Lumi Drin
Mure Mbrojtese në Lumin Buna
Mure Mbrojtese në Lumin Buna
Ndertesa Administrative, H C Koman
Ndertesa Administrative, H C Koman
Rehabilitim, Diga Zadeje
Rehabilitim, Diga Zadeje
Rruga Bajram Curri- Cerrnice
Rruga Bajram Curri- Cerrnice
Rruga dhe sheshet brenda H C Vau Dejes
Rruga dhe sheshet brenda H C Vau Dejes
Rruga dhe Ura ne Qerret e Karpen, Kavaje
Rruga dhe Ura ne Qerret e Karpen, Kavaje
Rruga Kala Lezhe
Rruga Kala Lezhe
Rruga ne Digen e Komanit
Rruga ne Digen e Komanit
Rruga Transballkanike, Vlore
Rruga Transballkanike, Vlore
Pastrimi i zones para rrjetave metalike te Vepres se Marrjes ne kuoten 222.00 mmnd HEC Fierze
Pastrimi i zones para rrjetave metalike te Vepres se Marrjes ne kuoten 222.00 mmnd HEC Fierze
Rikonstruksioni i godines se Salles se Komandes ne HEC Vau I Dejes
Rikonstruksioni i godines se Salles se Komandes ne HEC Vau I Dejes
S.M.O Union1525259872
S.M.O Union1525259883

Partnere

albaCurri shpkGeci shpkGener 2GjokaVaraku-e shpk

Certifikime