Secondary Adv

ERGI sh.p.k

 

Përshkrimi

ERGI SHPK është themeluar në vitin 2000 me Administrator Z. Ergi BALLA. Kompania nisi punën me nje objektiv të qartë e konkret: Të krijojë identitetin e vet në  tregun e ndërtimit në vend. Fokusi i saj janë ndërtimet civile dhe industriale. Përqëndruar më së shumti në ndërtimet e godinave të banimit, godinave sociale, rrugëve dhe ujësjellësave. Gjithashtu ndër përparesitë tona janë dhe rikonstruksionet e këtyre objekteve. Ajo që e dallon dhe e veçon Ergi shpk nga kompanitë e tjera që ka tregu shqiptar, është përkushtimi, cilësia, korrrektësia dhe zgjedhja e partnerëve për bashkëpunim.

 

Nga viti i themelimit deri më sot treguesit e saj ekonomiko-financiar kanë ardhur duke u rritur. Me kapacitetin e saj, stafin e kualifikur dhe teknologjitë e fundit që perdor Ergi sh.p.k është në gjëndje të nxjerrë në përfundim rezultate që bëjnë diferencë në treg. Projektet e realizuara nga ne janë të shumëllojshme dhe kanë qenë objekte rezidenciale apo institucionesh si edhe vepra arti të ndryshme. Kemi realizuar projekte të tilla si: Ndërtim dhe Restaurim shkolla publike, rrugë të ndryshme dhe ujësjellësa.

Çfarë ofron

Ndërtesa te reja
Ndërtimet e realizuara nga shoqëria Ergi shpk dallohen per cilësine e lartë dhe garancine e materialeve të përdorura.

 

Ujesjellesa & Kanalizime
Ergi shpk është kontraktor i besueshem. Mbetemi të angazhuar në përmbushjen e standarteve të pranuara në nivel ndërkombëtar për shëndetin, sigurinë dhe mjedisin.

 

Rikonstruksione
Shkollat janë një profilizim i shoqërise Ergi shpk. Duke ditur rëndësine e madhe që kanë shkollat në zhvillimin ekonomik, social, kulturor të një vendi, shoqëria u ka kushtuar vëmendje te posaçme ndërtimit dhe rikonstruksionit të tyre në kontratat e realizuara. Cdo investitor që zgjedh të bashkëpunojë me kompaninë Ergi shpk, mund te jetë i sigurt që ekipi i punës është i përbëre nga specialistë me përvojë, të mirëtrajnuar dhe të përkushtuar. 

Shërbime

Infrastrukture rrugore
Infrastrukture rrugore
Ndertesa te reja
Ndertesa te reja
Ndertim hidrocentrale
Ndertim hidrocentrale
Ndertim rrugesh
Ndertim rrugesh
Ndertim shkollash
Ndertim shkollash
Ndertim ujesjellesi
Ndertim ujesjellesi
Ndertim ura dhe mbikalime
Ndertim ura dhe mbikalime
Punime kanalizime ujra te bardha dhe te zeza
Punime kanalizime ujra te bardha dhe te zeza
Punime per furnizim me uje, sistem kanalizime
Punime per furnizim me uje, sistem kanalizime
Punime per rikualifikim urban
Punime per rikualifikim urban
Punime te pergjithshme ndertimi
Punime te pergjithshme ndertimi
Rikonstruksion godinash publike
Rikonstruksion godinash publike
Rikonstruksion institucionesh publike
Rikonstruksion institucionesh publike
Rikonstruksion rrugesh
Rikonstruksion rrugesh
Rikonstruksion shkollash
Rikonstruksion shkollash
Ndertim objekte kulti
Ndertim objekte kulti
Rindertim banesa individuale
Rindertim banesa individuale
Rikonstruksione godinash spitalore dhe poliklinika
Rikonstruksione godinash spitalore dhe poliklinika
Ndertim godina banimi, pallate
Ndertim godina banimi, pallate
Asfaltim rrugesh
Asfaltim rrugesh

Punë të kryera

Bashkia Cerrik
Bashkia Cerrik
Bulevardi Migjeni
Bulevardi Migjeni
Bulevardi Qemal Stafa
Bulevardi Qemal Stafa
Rruga 25 Nentori
Rruga 25 Nentori
Shkolla Ali Agjah
Shkolla Ali Agjah
Shkolla e Mesme Zgosht
Shkolla e Mesme Zgosht
Shkolla Hasan Koci
Shkolla Hasan Koci
Shkolla Jorgji Dilo
Shkolla Jorgji Dilo
Shkolla Mihal Shahini
Shkolla Mihal Shahini
Shkolla Sami Frasheri
Shkolla Sami Frasheri
Shkolla Vilson Blloshmi
Shkolla Vilson Blloshmi
Ujesjellesi i Dumrese
Ujesjellesi i Dumrese
Fushe basketbolli per shkolle gjimnazi
Fushe basketbolli per shkolle gjimnazi
Ndertim i shkolles 9-Vjecare Ahmet Gashi Laprake
Ndertim i shkolles 9-Vjecare Ahmet Gashi Laprake
Objekt Kulti, Teqja e Madhe
Objekt Kulti, Teqja e Madhe
Punime ne Elbasan
Punime ne Elbasan
Punime per Delta Group
Punime per Delta Group
Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare Qamil Guranjaku
Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare Qamil Guranjaku
Rikonstruksion i Shkolles 9-Vjecare Bardhyl Popa
Rikonstruksion i Shkolles 9-Vjecare Bardhyl Popa
Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Jorgji Dilo
Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Jorgji Dilo
Riparim i shembjes Aksi Lin-Pogradec
Riparim i shembjes Aksi Lin-Pogradec
Rikonstruksion i zyrave postare 1
Rikonstruksion i zyrave postare 1
Rikonstruksion i zyrave postare 2
Rikonstruksion i zyrave postare 2
Rikonstruksion i zyrave postare 3
Rikonstruksion i zyrave postare 3
Rikonstruksion i zyrave postare 4
Rikonstruksion i zyrave postare 4
Rindertimi i banesave individuale, ne njesine administrative Petrele 1
Rindertimi i banesave individuale, ne njesine administrative Petrele 1
Rindertimi i banesave individuale, ne njesine administrative Petrele 2
Rindertimi i banesave individuale, ne njesine administrative Petrele 2
Asfaltim i shesheve te pallateve, Elbasan
Asfaltim i shesheve te pallateve, Elbasan
Rikonstruksion i rruges Abdyl Kajanaku, Lagjja Brigada 17
Rikonstruksion i rruges Abdyl Kajanaku, Lagjja Brigada 17
Rindertimi i banesave individuale, Petrele
Rindertimi i banesave individuale, Petrele
Rindertim i njesive te banimit Manze
Rindertim i njesive te banimit Manze
Ndertimi i Teqes se Madhe ne Elbasan, Objekt Kulti
Ndertimi i Teqes se Madhe ne Elbasan, Objekt Kulti
Elbasan, Ndertimi i Teqese se Madhe
Elbasan, Ndertimi i Teqese se Madhe
Rikonstruksioni i Poliklinikes se Elbasanit, Fasada e jashtme
Rikonstruksioni i Poliklinikes se Elbasanit, Fasada e jashtme
Poliklinika Elbasan, Rikonstruksion total
Poliklinika Elbasan, Rikonstruksion total
Rikonstruksion i brendshem dhe i jashtem i Poliklinikes ne Elbasan
Rikonstruksion i brendshem dhe i jashtem i Poliklinikes ne Elbasan

Partnere

abiessealumilbilladeltaecfgranitisisoteckizogrupkurumsalielektrikteorenTeqja