Secondary Adv

Eni & Za

Asistence mbi informacionin nga ACP
+355 68 90 99 009

 

Përshkrimi

Eni & Za  operon në tregun Shqiptar me konstruksione dhe impiante ndertimi. Misioni i kompanisë është që të ofrojë produkte inovative dhe shërbime inxhinierike në lëmin e makinerive, pajisjeve, linjave dhe fabrikave, për prodhimin e materialeve të ndërtimit, prodhimin dhe montimin e konstruksioneve industriale, montimin në terren të tubacioneve të hidrocentraleve, etj. Synimi që Eni & Za ka, është që të japë zgjidhjen më të mirë inxhinierike në përputhje me nevojat e klientëve. Të ofrojë gjetje specifike duke kombinuar cilësinë evropiane me çmimet e tregut shqiptar.

Çfarë ofron

                          

Kompania “ENI&ZA” projekton dhe prodhon:
•    Impjante inertesh lumi dhe mali
•    Fabrika betoni (dixhitale-kompiuterike)
•    Impjante për prodhim kolle-fino-material mbushës-grafiato (dixhitale)
•    Kapanone dhe konstruksione të gjitha llojeve
•    Paisje dhe vagona të gjitha llojeve (për miniera)
•    Për HEC-et:
•    Montim turbinash
•    Saldim tubacionesh

Kompania Eni & Za ofron produkte dhe shërbime në projektimin, prodhimin dhe montimin e impjanteve të inerteve, fabrikave të betonit (dixhitale), impjanteve për prodhim fino- kolle-material mbushës (dixhitale), kapanone dhe konstruksione metalike të të gjitha llojeve,bunkier ushqyes inertesh lumi,bunkier ushqyes inertesh mali,vagona dhe paisje miniere,montim turbinash,montim tubacionesh, Saldim  tubacionesh dhe eneve nën presion në kohë dhe më cilësi. Eni & Za garanton gatishmeri të përherëshme për të ndihmuar në zgjidhjen e çdo problemi që del gjatë shfrytëzimit. Produkte të bazuara në teknologjitë më të avancuara të kohës, duke u realizuar në kohën optimale. I gjithë prodhimi dhe montimi i paisjeve udhëhiqet nga projekte shkencore.Synimi ynë është, që të japim zgjidhjen më të mirë inxhinierike, që në përputhje me nevojat e klientëve të ofrojmë gjetje specifike, që kombinojnë cilësinë evropiane me çmimet e tregut shqiptar.

Shërbime

Bunkiere
Bunkiere
Detale vagonash
Detale vagonash
Fabrika impjante kolle, materiale,fino
Fabrika impjante kolle, materiale,fino
Impjante inertesh lumi,Impjante intertesh mali
Impjante inertesh lumi,Impjante intertesh mali
Ndares i reres nga uji, Larese, Rekuperatrice
Ndares i reres nga uji, Larese, Rekuperatrice
Ndertim Fabrika betoni (Dixhitale-Kompjuterike)
Ndertim Fabrika betoni (Dixhitale-Kompjuterike)
Rrotulluese vagonash elektrike
Rrotulluese vagonash elektrike
Saldim tubacionesh
Saldim tubacionesh
Sita vibruese me dy kate, me tre kate me kater kate
Sita vibruese me dy kate, me tre kate me kater kate
Shkembyes shinash, skamje
Shkembyes shinash, skamje
SHNEK Per larje dhe transport materiali
SHNEK Per larje dhe transport materiali
Transportier
Transportier
Vagona per miniera
Vagona per miniera
Montim turbinash, montim tubacionesh
Montim turbinash, montim tubacionesh
Ndertim kapanoni dhe Konstruksione te te gjitha llojeve
Ndertim kapanoni dhe Konstruksione te te gjitha llojeve

Katalogu

Katalog Eni & Za

Historiku

Eni & Za është themeluar në vitin 2004 në fushën e prodhimit dhe montimit të impiante të inerteve për fabrika betoni dhe konstruksione të ndryshme. Kompania ka një ekspëriencë mbi 10 vjecare në treg, më produkte inovative për të gjithë klientët e saj. Shoqëria  Eni & Za është vlersuar më cmimin Gold Category (kupen e Arte) në 09/03/2014 nga "Centry Iinternational   Quality Era  Award". E vlesuar dhe e votuar nga 114 shtete të botës për produkte inovative dhe cilësore.

Punë të kryera

 Montim tubinash
Montim tubinash
Saldime tubacionesh
Saldime tubacionesh
Fabrika e Kolle-Fino-materiale mbushese dixhitale
Fabrika e Kolle-Fino-materiale mbushese dixhitale
Fabrika betoni dixhitale (me mikser dhe pa mikser)
Fabrika betoni dixhitale (me mikser dhe pa mikser)
Prodhim bunkieri bjelle-manivele
Prodhim bunkieri bjelle-manivele
Ndertim kapanonesh, Kapanone, Konstruksione
Ndertim kapanonesh, Kapanone, Konstruksione
Bunkier bjelle-manivele; Zgrosatore; Thyers me nofulla
Bunkier bjelle-manivele; Zgrosatore; Thyers me nofulla
Impiant perpunim-klasifikimi Bazalti
Impiant perpunim-klasifikimi Bazalti
Larese (Rekuperatrice)
Larese (Rekuperatrice)
Site vibruese me kater kate
Site vibruese me kater kate
Vagona V=0.86 m3
Vagona V=0.86 m3
Zgrosatore
Zgrosatore

Video