Secondary Adv

TEKNO FIRE

 

Përshkrimi

TEKNO FIRE u themelua në Shqipëri gjatë vitit 2006 dhe më pas zgjeruam aktivitetin dhe zyrat tona në Itali dhe Katar dhe aktualisht kemi një fuqi punëtore Shumë-Kombshe prej 676 veta të kualifikuar dhe me përvojë. Kompania është e specializuar në instalimin dhe mirëmbajtjen e sitemeve kundra zjarrit, Sistemet Elektrike dhe Mekanike. Ne ndjekim rregulloret më të fundit të QCS dhe standardet UNI, EN, NFPA, FM. TEKNO FIRE është lider dhe specialist ne sistemet kundra zjarrit, punimet mekanike, elektrike dhe hidraulike, ftohja me uje te ftohtë, ngrohja, ventilimi dhe ajri i kondicionuar si dhe mirëmbajtja. TEKNO FIRE krenohet me çdo instalim, i cili fillon nga qendrat tregtare deri tek gradacelat me te larta.

 
Misioni

Për të siguruar një shërbim të plotë ndërtimi, instalimi, mirëmbajtjeje dhe konsulence për një gamë të gjerë klientësh privatë dhe biznese në të gjithë botën. Ne jemi të përkushtuar për të siguruar nivelin më të lartë të shërbimit, përsosmërinë e dizajnit dhe zbatim te hollësishem duke ruajtur vlerat tona kryesore të besimit. Integritet, transparencë dhe etikë në punë.

 

Vizioni
Për t'u bërë kompania me e kerkuar per punet mekanike, elektrike, hidraulike dhe sistemve te fikjes zjarrit ne gjirin Arabik. Te vleresuar për cilësinë e jashtëzakonshme të punës sonë dhe angazhimin tonë për suksesin e çdo projekti.

 

Vlerat thelbësore
Ne besojmë në trajtimin e klientëve tanë me respekt dhe besim. Ne rritemi përmes krijimtarisë, shpikjes dhe inovacionit. Ne integrojmë ndershmërinë, integritetin dhe etikën e biznesit në të gjitha aspektet e funksionimit të biznesit tonë Qëllimi: Rritja e aseteve dhe investimeve të kompanisë për të mbështetur zhvillimin e shërbimeve. Për të ndërtuar reputacion të mirë në fushën e pasurive të patundshme dhe menaxhimit të pasurive dhe të bëhet një konkurrent kryesor në industri. Kompania ndjek rekomandimet e fundit QCS për Kontrollet e Cilësisë së punimeve të ndërtimit në çdo kohë. TEKNO FIRE është shumë e specializuar dhe me përvojë në përdorimin e pajisjeve të përparuara për të siguruar zbatimin e sistemeve të mbrojtjes nga Zjarri. Fuqia jonë punëtore është me përvojë dhe e çertifikuar për fushat përkatëse.

Çfarë ofron

SISTEMET E ALARMIT TË ZJARRIT
TEKNO FIRE përdor vetëm produkte të garantuara dhe autentike, në përputhje me të gjitha certifikatat dhe standardet e kërkuara ndërkombëtare për sa vijon:

- Panele lajmëruese
- Panele përforcuese
- Detektorë të kanalit
- Panelet e kontrollit të alarmit nga zjarri
- Këmbanat e papërshkueshme nga zjarri
- Stacionet e tërheqjes
- Detektorët e tymit
- Paketat e monitorimit të rrjedhes së ujit
- Sisteme alarmi zjarri pa tel

 

SISTEMET E DETEKTORËVE TË GAZIT
Detektorët e sistemeve të gazit janë kritikë për zbulimin e gazrave të dëmshëm që janë një kërcënim për jetën dhe pronën tuaj. TEKNO FIRE tregton një gamë të larmishme sistemesh për të zbuluar gazin në të gjitha mjediset, dhe të përshtatura për të plotësuar kërkesat tuaja. Sistemet tona mund të funksionojnë në një mjedis pa oksigjen dhe mund të përdoren për të zbuluar gazra të dëmshëm, siç janë:Amoniak, Oksid karboni, Klorid hidrogjeni, Hidrogjen, Dioksidi i azotit, Oksid nitrik, Dioksidi i squfurit etj.

 

SISTEME TË SHUARJES SË ZJARRIT
TEKNO FIRE krenohet me çdo projekt instalimi dhe mirëmbajtjeje, duke filluar nga që nga subjektet tregtare deri tek pallatet shumëkatëshe. TEKNO FIRE siguron një sistem Turnkey Solution (konsultim, dizajnimi, instalim, testim dhe mirëmbajtja) për të menaxhuar rrezikun nga zjarri, si dhe një qasje të sistemit për mbrojtjen nga zjarri:


- Sistemi i spërkatësve të zjarrit
- Fikëse zjarri
- Sistemet e shuarjes së zjarrit
- Instalimi dhe llogaritjet e sistemeve të pompave të zjarrit
- Sistemi i alarmit të zjarrit dhe paneli i sistemit të pompës

Ekipi ynë përbëhet nga Inxhinierë të kualifikuar dhe të çertifikuar, të cilët asistohen nga supervizorë dhe teknikë me eksperiencë shumë  të mirë për të ekzekutuar instalimet dhe për të mirëmbajtur aparatet e detektimit, për të parandaluar dhe luftuar flakët përmes aparaturave tona bashkëkohore.

 

SHUARËS ZJARRI ME UJË
TEKNO FIRE Shuarës zjarri me ujë – Sistemi është i njohur për teknologjinë e mbrojtjes nga zjarri me ujë me presion të lartë. TEKNO FIRE Shuarës zjarri me ujë – Sistemet mbrojnë njerëzit, pronën dhe vazhdimësinë e biznesit në një gamë të gjerë aplikimesh. Sistemet e shuarës së zjarrit me ujë mund të përdoren si një sistem automatik i shtuajes së zjarri duke lagur, ftohur dhe mbytur zjarrin.

 

UJË I FTOHTË
TEKNO FIRE kanë njohuri dhe përvojë të gjerë të ujit të ftohtë dhe ofrojnë një shërbim gjithëpërfshirës të instalimit dhe mirëmbajtjes. Ne mund të furnizojmë dhe instalojmë një gamë të plotë të sistemeve me cilësi të lartë nga prodhuesit kryesorë të industrisë, duke zgjedhur performancën më të mirë dhe efikasitetin e energjisë për nevojat tuaja. TEKNO FIRE nderton rrjetin per ujin e ftohte ( per ftohje me ajer ose ftohje me ujë), përfshirë tubacionet dhe shkarkimet. TEKNO FIRE është një nga ofruesit kryesorë të shërbimeve të instalimit të tubacioneve të ujit në Katar. Ne kemi sherbim të plotë për riparimin, mirëmbajtjen, shërbimet dhe instalimin e ftohësve. Inxhinierët tanë ekspertë ofrojnë një shërbim profesional në:

- Tuba të instalimit
- Tuba për saldim
- Tuba për izolim
- Dhomat e pompës së ujit të ftohur
- Instalimin e turbinave

 

SHERBIME SALDIMI
TEKNO FIRE është i besueshëm në ofrimin e shërbimeve të tij të Saldimit  Llojet e ndryshme të saldimit si: Saldim elektrik, Saldimi me gaz, Saldim me lazer, Saldim me elektroda.

 

ELEKTRIKE
TEKNO FIRE është një kontraktues i licencuar dhe i kualifikuar në të gjitha aspektet e instalimit të Sistemeve Elektrike. TEKNO FIRE ofron shërbim të shkëlqyeshëm për të gjithë punën elektrike, të ekzekutuar nga Inxhinierët tanë të çertifikuar duke përdorur vetëm produktet më të mira për të siguruar që të gjitha sistemet e instaluara të jenë të sigurta dhe në përputhje me të gjitha kodet dhe rregulloret ndërkombëtare, si dhe funksionojnë me energji zero përsa i përket:


- Nënstacioneve
- Sistemeve të pandërprera të furnizimit me energji elektrike (UPS)
- Shpërndarja e tensionit të ulët
- Dizajni i ndriçimit
- Instalimet e vogla të energjisë
- Sistemet telefonike
- Sistemet e të dhënave
- Sistemet e alarmit të ndërhyrës
- Sisteme CCTV
- Sistemet e hyrjes së dyerve

 

INSTALIMET ELEKTIME
TEKNO FIRE miraton dhe autorizon inspektorët të rishikojnë dhe inspektojnë llojin e mëposhtëm të instalimeve

- Instalime të reja / shtesa të shërbimeve elektrike
- Instalime të reja / shtesa të instalimeve elektrike, instalime, pajisje
- Ndryshimet e shërbimeve ekzistuese elektrike, instalime elektrike, pajisje
- Instalimet e sistemit të alarmit / anulimeve nga zjarri
- Transformatorët, kullat e komunikimit, hidrocentralet
- Ndriçim në natyrë
- Shërbime të përkohshme dhe të veçanta të ngjarjeve
- Ndezja e urgjencës dhe shkëputja e shërbimeve
- Të reja, shtesa / ndryshime në komponentët elektrikë të sistemeve mekanike
- Sistemet e ngrohjes
- Sistemet e ftohjes
- Sistemet e ventilimit
- Sisteme shter gatimi
- Sistemet e mbledhjes së pluhurit

SHËRBIMET HIDRAULIKE
TEKNO FIRE ofron një gamë të plotë të shërbimeve profesionale të Kontraktimeve Hidraulike. Sektori ynë i mekanikës siguron një shërbim hidraulik të plotë dhe gjithëpërfshirës për klientët tanë, duke filluar nga projekte të vogla në ato të mëdha.

 

SISTEMET HVAC
Sektori ynë i HVAC ofron zgjidhje të personalizuara dhe inovative në fushën e ajrit të kondicionuar. Ne ndërmarrim punime HVAC që përfshijnë furnizimin, instalimin, testimin dhe komisionimin për projekte rezidenciale, tregtare dhe industriale. Një ekip inxhinierësh  të kualifikuar dhe me përvojë të mbështetur nga ekipi i projektimit ofron zgjidhje optimale për klientët për të gjitha kërkesat e tyre për ajër të kondicionuar dhe kursimin e konsumit të energjisë në kushte të ndryshme të ambientit.

 

HIDROKARBURE & GAZ
TEKNO FIRE siguron prodhuesit e naftës dhe gazit të Katarit dhe institucionet qeveritare të lidhura me teknologji të avancuar në instrumentet e fushës së naftës dhe pajisjeve mekanike, nga disa prej markave më të mira botërore të prodhimit.

 

TUBA FLEXPRO
TEKNO FIRE është distributori i vetëm në Katar dhe vendet e tjera të GCC (Gulf Cooperation Council).

 

NDËRTIMI
Shërbimet e Ndërtimit të TEKNO FIRE mbulojnë spektrin e plotë të ndërtimit të ndërtesave dhe ne njihemi si specialist në përdorimin e teknologjisë avangarde në projektet tona.

 

RUTINA DHE EMERGJENCA
TEKNO FIRE ka një ekip hidraulik profesional të cilët janë të gatshëm t’i përgjigjen menjëherë çdo thirrje për të riparuar pompat e ujit, rregullimin e rubinetave të rrjedhjes dhe rrjedhjeve të tjera, mirëmbajtjen e të gjitha llojeve të tubave dhe pajisjeve të montimit siç janë makinat larëse dhe pjatalarëset.

 

TAVANE / GIPSE / NDARESE GIPSI
TEKNO FIRE ka një ekip të dedikuar të specializuar në punime te gipsit dhe të përgatitur mirë me teknikat më të fundit në shërbimet e tavaneve dhe kombinimin ekskluziv të pajisjeve të tavaneve dhe teknologjisë më të fundit.

Shërbime

Sistemet e alarmit te zjarrit, instalim dhe mirembajtje
Sistemet e alarmit te zjarrit, instalim dhe mirembajtje
Sistemet e detektoreve te gazit
Sistemet e detektoreve te gazit
Sisteme te shuarjes se zjarrit dizenjim, instalim dhe mirembajtje
Sisteme te shuarjes se zjarrit dizenjim, instalim dhe mirembajtje
Shuares zjarri me uje, instalim i sistemit dhe mirembajtje
Shuares zjarri me uje, instalim i sistemit dhe mirembajtje
Impiante per ujin e ftohte projektimi, instalimi dhe mirembajtja
Impiante per ujin e ftohte projektimi, instalimi dhe mirembajtja
Sherbime saldimi
Sherbime saldimi
Elektrike instalim dhe mirembajtje
Elektrike instalim dhe mirembajtje
Instalime elektrike tregtare dhe industriale
Instalime elektrike tregtare dhe industriale
Sherbime hidraulike
Sherbime hidraulike
Sisteme hvac, kondicionim, aspirim, ventilim
Sisteme hvac, kondicionim, aspirim, ventilim
Sherbime hidraulike, riparime, emergjenca
Sherbime hidraulike, riparime, emergjenca
Hidrokarbure dhe gaz
Hidrokarbure dhe gaz
Tuba flexpro
Tuba flexpro
Ndertim i gjitha llojeve te ndertesave
Ndertim i gjitha llojeve te ndertesave
Tavane, gipse, ndarese gipsi
Tavane, gipse, ndarese gipsi

Punë të kryera

Al Bayt Stadium at Doha
Al Bayt Stadium at Doha
Al Udeid Air Base
Al Udeid Air Base
Bavaria-Cairo at Egypt
Bavaria-Cairo at Egypt
Four Seasons Hotel at Doha
Four Seasons Hotel at Doha
Green House Project at Doha
Green House Project at Doha
Internal Security Force On at Doha
Internal Security Force On at Doha
Marsa Arabia at Doha
Marsa Arabia at Doha
Moon Complex at Tirana
Moon Complex at Tirana
Pajtoni Business Center at Tirana
Pajtoni Business Center at Tirana
Qetaifan-Island (North Arial View)
Qetaifan-Island (North Arial View)
Raiffeisen Bank at Kosovo
Raiffeisen Bank at Kosovo
Terminal Center at Tirana
Terminal Center at Tirana
Down Town One, Tirane
Down Town One, Tirane
Fox Hill Residence, Lusail QATAR
Fox Hill Residence, Lusail QATAR
Godina banimi dhe sherbimi, Tirane
Godina banimi dhe sherbimi, Tirane
Hyatt Regency Hotel, Tirane
Hyatt Regency Hotel, Tirane
Lusail City
Lusail City
Rrjeti i spitaleve Odense, Danimarke
Rrjeti i spitaleve Odense, Danimarke
Tenbek Hospital Project, Qatar
Tenbek Hospital Project, Qatar
Rezidence private
Rezidence private
Punime ne rezidence private
Punime ne rezidence private
Projekt ne Itali
Projekt ne Itali
Instalime ne Danimarke
Instalime ne Danimarke
Instalim sistem alarm zjarri
Instalim sistem alarm zjarri
Bolv Hospitality Complex
Bolv Hospitality Complex
Fire Fighting and Fire Alarm Systems, Bolv Hospitality
Fire Fighting and Fire Alarm Systems, Bolv Hospitality
Maximall Pompeii, Napoli Italy
Maximall Pompeii, Napoli Italy
ESA, Hollande
ESA, Hollande
Gioia 22, Milano
Gioia 22, Milano
Koge University Hospital
Koge University Hospital
Merlatta Bloom
Merlatta Bloom
MSC Cruises
MSC Cruises
Oceania Cruises
Oceania Cruises
Pordenone, Italy
Pordenone, Italy
Tulipan Residence
Tulipan Residence
Viking Line
Viking Line

Klientet tane

Certifikime

  

  

Filiale

Denmark: Pilestrae 58 DK-1112, Copenhagen

Italy: Via Domenico Spadoni 8-60131, Ancona

UK: 56 All Saint Rise, Warfield, Bracknell RG42 3SR

Qatar: Palm Tower B, 46th Floor, Off No: 02, West Bay, Doha

Video