Secondary Adv

VASAA shpk

 

Përshkrimi

Shoqeria “VASAA” shpk eshte krijuar ne vitin 1996 si nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.Shoqeria “VASAA” shpk e ushtron aktivitetin e saj ne qytetet Tirane dhe Fier, nepermjet pikave te shitjes dhe te magazinimit, dhe ne qytete te tjera te Shqiperise nepermjet pikave te shperndarjes se produkteve elektrike.

Objekti i veprimtarise eshte tregtimi materialeve elektrike civile dhe industriale, projektim dhe instalimi i tyre, kabinave te shperndarjes TU dhe TM, sistemeve te ndricimit, mbrojtjes kunder zjarrit, sistemeve te vezhgimit, alarmit, vidiocitofonise, automatikes, impianteve te energjise se rinovueshme diell dhe ere.

Shoqeria “VASAA” shpk eshte e prezantuar ne tregun shqiptar si nje nga firmat per materiale elektrike industriale,telecomunikacioni,si distributor I Firmes Austriake “Schrack Technik “, me cilesi produktesh te standarteve nderkombetare.

 

 

Partneret tane “Schrack Technik” ,“Tem d.o.o”, “ Coomel d.o.o” ,”Lena Lighting” ,”Zamel”,”Arnoux Chauvin “,”Sofamel”,”Viokef S.A”,”Spectrium”,Olympia Electronics” etj, duke na ofruar produktet e tyre cilesore te nje standarti te larte,garantojne suksesin e punes tone.

Çfarë ofron

Shoqeria “VASAA” shpk projekton dhe zbaton me sukses instalime elektrike civile dhe industriale nepermjet punes se ekipit te saj te kualifikuar.
Shoqeria eshte e licencuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastruktures ,per ushtrimin e veprimtarise saj zbatuese.

Shërbime

Vegla pune per punime elektrike
Vegla pune per punime elektrike
Tregtim materiale elektrike
Tregtim materiale elektrike
Sisteme Sigurie, Alarmi
Sisteme Sigurie, Alarmi
Prodhim Panele Elektrike
Prodhim Panele Elektrike
Panele automatike per industri
Panele automatike per industri
Materiale telekomunikacioni, It, Data
Materiale telekomunikacioni, It, Data
Materiale per ndricim
Materiale per ndricim
Materiale per instalime industriale
Materiale per instalime industriale
Materiale per instalime elektrike
Materiale per instalime elektrike
Materiale hidrike
Materiale hidrike
Materiale energjitike
Materiale energjitike
Energji e rinovueshme Panele dhe sisteme fotovoltaike
Energji e rinovueshme Panele dhe sisteme fotovoltaike
Asistence Teknike per instalime elektrike
Asistence Teknike per instalime elektrike
Aparate dhe instrumenta mates
Aparate dhe instrumenta mates
Aksesore Elektrik
Aksesore Elektrik
Instrumenta mates KPS
Instrumenta mates KPS

Partnere

commelekofluidschrackvasaa-arkos-lightvasaa-chauvin-arnouxvasaa-kpsvasaa-lena-lightingvasaa-olympio-electronicvasaa-sasvasaa-schwabe-hellasvasaa-sofamel