Secondary Adv

INOVESS

 

Përshkrimi

Inovess Construction and Management është një kompani e cila ofron shërbim të dedikuar në sektorin e ndërtimit prej viti 2017. Inovess ka një fokus të veçantë në ndërtimin cilësor të projekteve ndërtimore nëpërmjet zbatimit të punimeve, rikonstruksionin e godinave të banimit dhe shërbimit.

 

Inovess ka pjesë të skuadrës së saj staf të kualifikuar inxhinieresh, arkitektesh dhe punëtoresh të cilët i realizojnë të gjitha projektet në bazë të planit të përcaktuar inxhinierik dhe arkitekturor. Ne ofrojmë një efikasitet të lartë në çdo shërbim ndërtimi, duke ju mundësuar kursim në kohë dhe para sepse priremi gjithmonë drejt inovacionit, duke siguruar përfitime të larta për klientët tanë. Angazhimi në rekrutimin e njerëzve më të mirë në fushën tonë është prioriteti ynë, duke u përpjekur të nxisim një mjedis dinamik që siguron mundësi për rritje, por që në thelb promovon përgjegjshmërinë e skuadrës. Me një plan zhvillimi karriere dhe trajnimi, stafi ynë mund t’i përgjigjet në çdo kohë dinamikave të tregut dhe kërkesave të klientit.

 

Misioni ynë është të jemi një kompani lider në sektorin e ndërtimit në Shqipëri për shërbimet e rikonstruksionit dhe zbatimit të projekteve ndërtimore.  Gjithashtu, të ofrojmë shërbime të diferencuara me standart të lartë në cilësi për sektorin publik dhe privat duke u prirur drejt inovacionit dhe eficencës energjitike.

 

Inovess bashkëpunon me partnerët më të besuar për të siguruar materiale në një cilësi të lartë dhe kosto të ulët.  Me në fokus klientin, ne punojmë të orjentuar për të garantuar cilësi, respektim të afateve kohore dhe buxheteve të përcaktuara. Për ne, emri i kompanisë është më i rëndësishëm se çdo marzh fitimi.

 

2 shtyllat tona kryesore të shërbimeve janë:
•    Zbatimi i punimeve për ndërtime civile dhe industrial
•    Rikonstruksion i godinave të banimit dhe shërbimit

Çfarë ofron

 

1.    Punime per rikonstruksion vilash
2.    Izolime termike, akustike dhe hidrike
3.    Profile alumini per punime gipsi
4.    Shtrim, Veshje me pllaka
5.    Shtrim, Veshje me parket
6.    Rikonstruksion shtepie
7.    Rikonstruksion pallati
8.    Rikonstruksion lokali
9.    Rikonstruksion zyrash
10.   Rikonstruksion godinash
11.   Punime rifiniture për fasade
12.   Punime ndertimi për dyqane,lokale
13.   Punime me pllaka cimentato
14.   Punime gipsi për lokale

 

15.   Fasada dekorative për lokale
16.   Korniza polisteroli
17.   Instalime dhe punime hidraulike
18.   Instalime elektrike dhe ndricimi
19.   Sisteme audio
20.   Hidroizolim dyshemeje
21.   Vetrata xhami për dyqane
22.   Vetrata xhami për zyra
23.   Izolim fasade me polisterol
24.   Punime dekorative me micro cement
25.   Punime korniza dekorative me allci
26.   Punime me dekoruese me gips
27.   Punime me micro cement
28.   Punime ne sistem kapote
29.   Lyerje me bojra decorative. Animamund. Calce crudo

Shërbime

Punime per rikonstruksion vilash
Punime per rikonstruksion vilash
Izolime termike, akustike dhe hidrike
Izolime termike, akustike dhe hidrike
Profile alumini per punime gipsi
Profile alumini per punime gipsi
Shtrim, Veshje me pllaka
Shtrim, Veshje me pllaka
Shtrim, Veshje me parket
Shtrim, Veshje me parket
Rikonstruksion shtepie
Rikonstruksion shtepie
Rikonstruksion pallati
Rikonstruksion pallati
Rikonstruksion lokali
Rikonstruksion lokali
Rikonstruksion zyrash
Rikonstruksion zyrash
Rikonstruksion godinash
Rikonstruksion godinash
Punime rifiniture per fasade
Punime rifiniture per fasade
Punime ndertimi per dyqane, lokale
Punime ndertimi per dyqane, lokale
Punime me pllaka cimentato
Punime me pllaka cimentato
Punime gipsi per lokale
Punime gipsi per lokale
Instalime dhe punime hidraulike
Instalime dhe punime hidraulike
Instalime elektrike dhe ndricimi
Instalime elektrike dhe ndricimi
Sisteme audio
Sisteme audio
Vetrata xhami per zyra
Vetrata xhami per zyra
Vetrata xhami per dyqane
Vetrata xhami per dyqane
Lyerje me bojra decorative. Animamund. Calce crudo
Lyerje me bojra decorative. Animamund. Calce crudo
Punime korniza dekorative me allci
Punime korniza dekorative me allci
Punime dekoruese me gips
Punime dekoruese me gips
Punime dekorative me micro cement
Punime dekorative me micro cement
Punime ne sistem kapote
Punime ne sistem kapote