Secondary Adv

INOVESS

 

Përshkrimi

Inovess Construction and Management është një kompani e cila ofron shërbim të dedikuar në sektorin e ndërtimit prej viti 2017. Inovess ka një fokus të veçantë në ndërtimin cilësor të projekteve ndërtimore nëpërmjet zbatimit të punimeve, rikonstruksionin e godinave të banimit dhe shërbimit. 

 

Inovess ka pjesë të skuadrës së saj staf të kualifikuar inxhinieresh, arkitektesh dhe punëtoresh të cilët i realizojnë të gjitha projektet në bazë të planit të përcaktuar inxhinierik dhe arkitekturor. Ne ofrojmë një efikasitet të lartë në çdo shërbim ndërtimi, duke ju mundësuar kursim në kohë dhe para sepse priremi gjithmonë drejt inovacionit, duke siguruar përfitime të larta për klientët tanë. 

Angazhimi në rekrutimin e njerëzve më të mirë në fushën tonë është prioriteti ynë, duke u përpjekur të nxisim një mjedis dinamik që siguron mundësi për rritje, por që në thelb promovon përgjegjshmërinë e skuadrës. Me një plan zhvillimi karriere dhe trajnimi, stafi ynë mund t’i përgjigjet në çdo kohë dinamikave të tregut dhe kërkesave të klientit.

 

Ne ofrojmë shërbime të diferencuara me standart të lartë në cilësi për sektorin publik dhe privat duke u prirur drejt inovacionit dhe eficencës energjitike.

 

Inovess bashkëpunon me partnerët më të besuar për të siguruar materiale në një cilësi të lartë dhe kosto të ulët.  Me në fokus klientin, ne punojmë të orjentuar për të garantuar cilësi, respektim të afateve kohore dhe buxheteve të përcaktuara. Për ne, emri i kompanisë është më i rëndësishëm se çdo marzh fitimi. 

Çfarë ofron

Ne ofrojmë grupe të specializuar për zbatimin e punimeve ndërtimore si:

o Punime për rikonstruksion vilash

o Punime për rikonstruksion shtëpie

o Punime për rikonstruksion pallati

o Punime për rikonstruksion lokali

o Punime për rikonstruksion zyrash

o Punime për rikonstruksion godinash

o Shtrim, Veshje me pllaka

o Shtrim, Veshje me parket

o Punime rifiniture për fasade

o Punime ndertimi për dyqane,lokale

o Punime me pllaka cimentato

o Punime gipsi për lokale

o Punime dekorative me micro cement

o Punime korniza dekorative me allci

o Punime me dekoruese me gips

o Punime me micro cement

o Punime ne sistem kapote

o Profile alumini per punime gipsi

o   Fasada dekorative për lokale

o   Korniza polisteroli

o   Lyerje me bojra decorative. Animamund. Calce crudo

o   Izolime termike, akustike dhe hidrike

o   Izolim fasade me polisterol

o   Hidroizolim dyshemeje

o   Instalime dhe punime hidraulike

o   Instalime elektrike dhe ndricimi

o   Sisteme audio

o   Sisteme Smart Home

o   Vetrata xhami për dyqane

o   Vetrata xhami për zyra

o   Germim dheu me eskavator dhe transportim

Shërbime

Punime per rikonstruksion vilash
Punime per rikonstruksion vilash
Izolime termike, akustike dhe hidrike
Izolime termike, akustike dhe hidrike
Profile alumini per punime gipsi
Profile alumini per punime gipsi
Shtrim, Veshje me pllaka
Shtrim, Veshje me pllaka
Shtrim, Veshje me parket
Shtrim, Veshje me parket
Rikonstruksion shtepie
Rikonstruksion shtepie
Rikonstruksion pallati
Rikonstruksion pallati
Rikonstruksion lokali
Rikonstruksion lokali
Rikonstruksion zyrash
Rikonstruksion zyrash
Rikonstruksion godinash
Rikonstruksion godinash
Punime rifiniture per fasade
Punime rifiniture per fasade
Punime ndertimi per dyqane, lokale
Punime ndertimi per dyqane, lokale
Punime me pllaka cimentato
Punime me pllaka cimentato
Punime gipsi per lokale
Punime gipsi per lokale
Instalime dhe punime hidraulike
Instalime dhe punime hidraulike
Instalime elektrike dhe ndricimi
Instalime elektrike dhe ndricimi
Sisteme audio
Sisteme audio
Vetrata xhami per zyra
Vetrata xhami per zyra
Vetrata xhami per dyqane
Vetrata xhami per dyqane
Lyerje me bojra decorative. Animamund. Calce crudo
Lyerje me bojra decorative. Animamund. Calce crudo
Punime korniza dekorative me allci
Punime korniza dekorative me allci
Punime dekoruese me gips
Punime dekoruese me gips
Punime dekorative me micro cement
Punime dekorative me micro cement
Punime ne sistem kapote
Punime ne sistem kapote
Grupe pune per zbatim projekte ndertimore
Grupe pune per zbatim projekte ndertimore
Projektim per ndertime civile dhe industriale
Projektim per ndertime civile dhe industriale
Punime elektrike dhe hidraulike
Punime elektrike dhe hidraulike
Rikonstruksione godinash me celesa ne dore
Rikonstruksione godinash me celesa ne dore
Zbatim projekte ndertimore
Zbatim projekte ndertimore
Eficenca energjitike e godinave
Eficenca energjitike e godinave

Punë të kryera

Gips Diamant, Punime elektrike, Sistem IT, Sistem Zjarri
Gips Diamant, Punime elektrike, Sistem IT, Sistem Zjarri
Hidroizolim ambienti tregetar me bikomponent, rrjete
Hidroizolim ambienti tregetar me bikomponent, rrjete
Hidroizolim tarrace ne vile private
Hidroizolim tarrace ne vile private
Institucioni Komiteti Shqiptar i Biresimit, Hidroizolim dhe Lyerje
Institucioni Komiteti Shqiptar i Biresimit, Hidroizolim dhe Lyerje
Lyerje dekorative e mureve ne apartament
Lyerje dekorative e mureve ne apartament
Menaxhim projekti, Oasis Lake Residence
Menaxhim projekti, Oasis Lake Residence
Menaxhim, Projekti Ali Demi
Menaxhim, Projekti Ali Demi
Proces i lyerjes me bojra te perzgjedhura dhe profesionale
Proces i lyerjes me bojra te perzgjedhura dhe profesionale
Punime elektrike, hidraulike dhe gipsi, apartament 2+1
Punime elektrike, hidraulike dhe gipsi, apartament 2+1
Punime gipsi me profile gjermane Knauf per projekt ndricimi
Punime gipsi me profile gjermane Knauf per projekt ndricimi
Punime hidraulike
Punime hidraulike
Punime per vendosjen e gipseve, Zyra biznesi
Punime per vendosjen e gipseve, Zyra biznesi
Radio Kiss FM, Punime ndertimore
Radio Kiss FM, Punime ndertimore
Rezidenca Alpha, Menaxhim projekti
Rezidenca Alpha, Menaxhim projekti
Rezidenca Evis, Menaxhim projekt
Rezidenca Evis, Menaxhim projekt
Rikonstruksion ambientet e zyrave te NOA
Rikonstruksion ambientet e zyrave te NOA
Rikonstruksion banese
Rikonstruksion banese
Rikonstruksion biznesi
Rikonstruksion biznesi
Rikonstruksion objekt privat, tipologjia apartament 2+1
Rikonstruksion objekt privat, tipologjia apartament 2+1
Rikonstruksion total biznesi
Rikonstruksion total biznesi
Sistem Smart Home
Sistem Smart Home
Sistem elektrik ne apartament
Sistem elektrik ne apartament
Shtrim parketi dhe Shtrim pllakash
Shtrim parketi dhe Shtrim pllakash
Shtrirje e linjave te internetit dhe telefonise
Shtrirje e linjave te internetit dhe telefonise
Tavan i varur i punuar me gips
Tavan i varur i punuar me gips
Zbatim i punimeve hidraulike
Zbatim i punimeve hidraulike
Zbatim i punimeve ndertimore
Zbatim i punimeve ndertimore
Ambient biznesi, Rikostruksion total
Ambient biznesi, Rikostruksion total
Apartament 2+1, Rikostruksion total
Apartament 2+1, Rikostruksion total
Balfin Real Estate and Hispitality, Punime ndertimore
Balfin Real Estate and Hispitality, Punime ndertimore
Noa Dekra, Rikostruksion biznesi
Noa Dekra, Rikostruksion biznesi
Rikonstruksion apartamenti parafabrikat, Ali Demi
Rikonstruksion apartamenti parafabrikat, Ali Demi
Rikonstruksion ne Qender Estetike
Rikonstruksion ne Qender Estetike
Rikonstruksion total banese, Kodra e Diellit
Rikonstruksion total banese, Kodra e Diellit
Rikostruksion apartamenti, Fiore di Bosco
Rikostruksion apartamenti, Fiore di Bosco
The Goat, Rikonstruksion
The Goat, Rikonstruksion

Video