Secondary Adv

EUROFISI

 

Përshkrimi

Kompania EUROFISI është themeluar në vitin 1995. Themelimi i nje fabrike te tille erdhi pas një periudhe të gjatë dhe përvoje të fituar në shtetin e Austrisë Fillimisht startoi në hapjen e lokalit të pavarur për prodhimin e mobilieve kryesisht nga materiali i pare i drurit masiv.Pronari vendos që të marrë hapa tjerë të zgjerimit të biznesit,ku në vitin 2004 bëri hapjen e fabrikës së dytë, e cila ishte e determinuar të kryej funksionet për protektimin e gomave për vetura dhe automjeteve të rënda.

Në vitin 2009-2010 bëhet hapja e fabrikës për prodhimin e materialit ndërtimor,shumë të nevojshëm për aftësitë termoizoluese, fabrika për prodhimin e stiroporit. Pas suksesit në tregun vendor kompania synoi të zgjeroj tregun e shitjes edhe jashtë vendit duke përfshirë të gjitha shtetet e rajonit dhe më gjerë në shtetet e Europës Perëndimore.

Me pas u vendos hapja  një fabrike të re e cila do të merrej me prodhimin e rrjetave fasaduese,ky koncept i një ideje të tillë vjen duke u bazuar që është e nevojshme dhe e të njejtës familje prodhimi i materialit të tillë,dhe është i lidhur ngushtë me materialet termoizoluese që tashmë janë në funksion. Kështu kompania EuroFisi në vitin 2015 fillon punën në fabrikën e re për prodhimin e rrjetave fasaduese. Me pas lind nevoja për rritjen e prodhimit kështu duke u zgjeruar në hapjen e fabrikës së tret për prodhimin e Polisterolit të espanduar XPS.

 

Në kompani tashmë janë të punësuar mbi njëqind punëtorë me një staf të nivelit të lartë menaxherialdhe profesionistë të fushës gjithmonë në synimin për rritjen e numrit të punëtoreve dhe zgjerimin e kompanisë në një nivel sa më të lartë të një së ardhme të afërt.

Çfarë ofron

Euro Fisi merret kryesisht me prodhimin e materialeve të ndryshme për ndërtimtari dhe termoizolime. Kompania ka fabrikat për prodhimin e Stiroporit, fabrikën e prodhimit të rrjetave fasaduese si dhe gjithashtu fabrika per prodhimin e stirodurit XPS.

 

- Prodhimi i materialit izolues EPS me një cilësi superiore me standarde të Bashkimit Europian.

- Rrjeta fasaduese të krijuara për qëndrueshmëri afatgjate dhe cilësi superiore.

- Prodhimi i materiali Izolues XPS (Stirodur)

- Prodhimi i EPS Grafiti, material superior për izolim.

Shërbime

Eksport polisteroli
Eksport polisteroli
Fabrike prodhimi per Polisterol XPS
Fabrike prodhimi per Polisterol XPS
Fabrike prodhimi polisteroli ne Kosove
Fabrike prodhimi polisteroli ne Kosove
Fabrike Stiropori ne Shqiperi dhe Kosove
Fabrike Stiropori ne Shqiperi dhe Kosove
Furnizim me polisterol dhe rrjeta xhami ne objekt
Furnizim me polisterol dhe rrjeta xhami ne objekt
Furnizim me polisterol ne Kosove
Furnizim me polisterol ne Kosove
Furnizim me polisterol ne Shqiperi
Furnizim me polisterol ne Shqiperi
Pllaka EPS, XPS
Pllaka EPS, XPS
Polisterol per izolim te brendshem dhe te jashtem
Polisterol per izolim te brendshem dhe te jashtem
Polisterol per sistem kapot
Polisterol per sistem kapot
Prodhim materiale termoizoluese
Prodhim materiale termoizoluese
Prodhim polisterol XPS
Prodhim polisterol XPS
Prodhim polisteroli ne Kosove
Prodhim polisteroli ne Kosove
Prodhim stiropori ne Shqiperi dhe Kosove
Prodhim stiropori ne Shqiperi dhe Kosove
Transport kombetar dhe nderkombetar per materiale izolimi
Transport kombetar dhe nderkombetar per materiale izolimi
Fabrike prodhimi per rrjeta me fibra xhami
Fabrike prodhimi per rrjeta me fibra xhami
Import-Eksport rrjete xhami per fasada
Import-Eksport rrjete xhami per fasada
Rrjeta fiber glass fasaduese
Rrjeta fiber glass fasaduese
Rrjeta me fibra xhami perforcuese per mure
Rrjeta me fibra xhami perforcuese per mure
Rrjeta perforucese per mure te brendshem dhe te jashtem
Rrjeta perforucese per mure te brendshem dhe te jashtem

Katalogu

Katalog EUROFISI

Certifikimet

 

Eurofisi-Eksportet

Video