Secondary Adv

A5 ENERGY

 

Përshkrimi

A5 ENERGY është krijuar për t’i mundësuar zgjidhjen optimale cdo klienti. A5 ENERGY prej shume vitesh ne tregun shqiptar ofron auditim energjie per objekte civile dhe industriale, vila dhe apartamente, shkolla dhe institucione, hotele dhe subjekte private.  Eksperienca shumëvjeçare ka bere qe A5 Studio te bashkepunoje me kompanite me te medha ne Shqiperi. 

 

Cfarë është auditimi i Energjisë?

 

Këshilli i Ministrave ka miratuar një nga vendimet, që i hap rrugën uljes së konsumit të energjisë në vend, ndërkohë që sipas dokumentit, kompanive të ndërtimit iu lindin detyrime të reja që duhet të përmbushin përpara se të pajisen me lejen e ndërtimit.  Më konkretisht, aplikanti si pjesë të dokumentacionit tekniko-ligjor që paraqet pranë autoriteteve përkatëse, ku aplikohet për leje ndërtimi, paraqet edhe certifikatën paraprake për performancën e energjisë, të lëshuar nga Audituesi Energjetik i Certifikuar, së bashku me “Deklaratën e përgjegjësisë profesionale

Ndërkohë që, në bazë të rezultateve të llogaritjes së performancës së energjisë nga programi kompjuterik i miratuar, subjekti juridik projektues konfirmon nëse ndërtesa përputhet me kërkesat minimale për performancën e energjisë së ndërtesave. Në rast se këto kërkesa nuk përputhen, projekti ndryshohet derisa të përputhet me kërkesat në fuqi. Por, objekti i ndërtuar nuk mund të pajiset me lejen e përdorimit, pa dorëzuar certikatën përfundimtare të performancës.

Objektivi kryesor për A5 ENERGY është të përmirësojë efikasitetin e energjisë brenda ndërtesave.

 

Gjithashtu kompania jone ofron shërbime ne fushën e Arkitektures, Vlerësim i pasurive të paluajtshme, Mbikqyrje dhe kolaudim objektesh. Pasioni për të përzgjedhur më të mirën në treg, aftësia për të përshtatur buxhetin me cilësinë, kreativiteti dhe përkushtimi për të personalizuar ambientin tuaj me atë që ju karakterizon, do të transformojnë hapësirën aktuale në ambientin e ëndërrave tuaja.

 

-9 vjet, Vlerësim i Pasurive të Paluajtshme.

-1 vit, Auditues Energjitik në Ndërtesa, testim i objekteve dhe çertifikim për performancën energjitike.

 

Të gjitha shërbimet në një zyrë!!!

 

Shërbime

Auditim eficence energjie
Auditim eficence energjie
Auditim eficence energjitike ne ndertesa
Auditim eficence energjitike ne ndertesa
Auditim eficence energjitike per vila, apartamente, projekte ndertimi
Auditim eficence energjitike per vila, apartamente, projekte ndertimi
Auditim eficence energjitike vila dhe shtepi private
Auditim eficence energjitike vila dhe shtepi private
Auditim energjie ne ndertesa
Auditim energjie ne ndertesa
Auditim energjie per apartamente
Auditim energjie per apartamente
Certifikata energjie
Certifikata energjie
Certifikata energjitike
Certifikata energjitike
Certifikate e performances se energjise
Certifikate e performances se energjise
Certifikate per eficence energjitike per hotele
Certifikate per eficence energjitike per hotele
Eficence energjitike per objekte dhe godina industriale
Eficence energjitike per objekte dhe godina industriale
Paisje me qera per eficencen e energjise
Paisje me qera per eficencen e energjise
Paisje per matjen e energjise
Paisje per matjen e energjise
Eficence energjie ne ndertesa
Eficence energjie ne ndertesa
Raporte eficence energjie ne godine
Raporte eficence energjie ne godine
Raporte vleresimi per eficencen energjitike
Raporte vleresimi per eficencen energjitike
Sherbime per auditim energjie ne objekte ndertimi
Sherbime per auditim energjie ne objekte ndertimi
Testim i eficences energjitike ne objekt
Testim i eficences energjitike ne objekt
Testime per eficencen energjitike per pallate, ndertesa, godina
Testime per eficencen energjitike per pallate, ndertesa, godina
Vleresim i eficences energjitike
Vleresim i eficences energjitike
Kompani per analize te eficences energjitike
Kompani per analize te eficences energjitike
Vleresim i Pasurive te Paluajtshme
Vleresim i Pasurive te Paluajtshme
Auditim energjie per objekte civile dhe industriale
Auditim energjie per objekte civile dhe industriale
Certifikim paraprak i performances se energjise
Certifikim paraprak i performances se energjise
Certifikim perfundimtar i performances se energjise
Certifikim perfundimtar i performances se energjise

Punë të kryera

Certifikim Paraprak i Performances se Energjise, Bulevardi Bajram Curri
Certifikim Paraprak i Performances se Energjise, Bulevardi Bajram Curri
Certifikim Paraprak i Performances se Energjise, Pogradec
Certifikim Paraprak i Performances se Energjise, Pogradec
Certifikim Perfundimtar i Performances se Energjise, Orion Shpk
Certifikim Perfundimtar i Performances se Energjise, Orion Shpk
Certifikim Perfundimtar i Performances se Energjise
Certifikim Perfundimtar i Performances se Energjise
Pajtoni Business Center
Pajtoni Business Center
Radhime Vlore, Albania
Radhime Vlore, Albania
Auditim eficence energjie, hotel Dhermi
Auditim eficence energjie, hotel Dhermi
Auditim eficence energjitike per kompleks rezidencial, liqeni i thate
Auditim eficence energjitike per kompleks rezidencial, liqeni i thate
Auditim energjie per resort ne Durres
Auditim energjie per resort ne Durres
Auditim energjie, kompleks banimi Tirane
Auditim energjie, kompleks banimi Tirane
Auditim i Performances se Energjise per vila Mjull Bathore
Auditim i Performances se Energjise per vila Mjull Bathore
Auditim per Performancen e Energjise, hotel ne Vlore
Auditim per Performancen e Energjise, hotel ne Vlore
Certifikate per eficence energjitike, hotel Vlore
Certifikate per eficence energjitike, hotel Vlore
Certifikim i Performances se Energjise, hotel ne Sarande
Certifikim i Performances se Energjise, hotel ne Sarande
Certifikim Paraprak i Performances se Energjise, hotel Valza Vlore
Certifikim Paraprak i Performances se Energjise, hotel Valza Vlore
Certifikim Paraprak i Performances se Energjise, kompleks pallatesh Kamez
Certifikim Paraprak i Performances se Energjise, kompleks pallatesh Kamez
Certifikim Perfundimtar i Performances se Energjise per fabrike ne tirane
Certifikim Perfundimtar i Performances se Energjise per fabrike ne tirane
Testim i eficences energjitike per biznes, tirane
Testim i eficences energjitike per biznes, tirane
Vleresim i eficences energjitike per hotel, Tushemisht Pogradec
Vleresim i eficences energjitike per hotel, Tushemisht Pogradec