Secondary Adv

Synapse ATS | Advanced Technology Services

 

Përshkrimi

Synapse ATS u themelua në vitin 2011, me synimin për të qenë kompania lider në sistemin integrues në Shqipëri. Tashmë 11 vjet më pas, nuk mund të themi nëse jemi integruesit kryesorë të sistemit, por me siguri mund të themi se për njerëzit që na njohin dhe kanë punuar me ne, SYNAPSE do të thotë të kryeni punën siç duhet dhe në kohë!

 

Çfarë bëjmë
SYNAPSE ofron zgjidhje të besueshme për ndërtesat, qendrat e të dhënave (data center), telekomunikacionin dhe infrastrukturën industriale.

 

Vizioni
Ne filluam me një vizion të qartë për të qenë kompania lider në sistemet integruese. Ishte një vizion, i drejtuar kryesisht nga ekspertiza jonë teknike. Udhehiqemi nga nevojat e klientëve tanë dhe u ofrojmë atyre qetësinë mendore në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, sistemet elektronike dhe shërbimet dixhitale. Vizioni ynë është të mbulojmë gjithçka: From the ground to the cloud!

 

Misioni
Ne përpiqemi të jemi kompania lider në integrimin e sistemeve në Shqipëri, ku për fat të mirë Shqipëria është një mjedis dinamik, me lojtarë të vjetër dhe të mëdhenj që na bëjnë presion pozitiv dhe sipërmarrje që na sfidojnë vërtet. Pra, në vend që të ishim integruesit kryesorë të sistemeve, ne erdhëm në terren me një mision më realist: Delivering values, professionalism, and correctness though our great team!

Njerëzit tanë
Vendosmëria, guximi, besnikëria, profesionalizmi dhe pasioni, janë cilësitë e ekipit tonë që na mundësojnë të ekzekutojmë kompetencat tona thelbësore gjithmonë brenda kohës dhe buxhetit të pritur. Faktet kryesore për ekipin tonë:

- Mosha mesatare 29 vjeç
- Diplomë master ose bachelor 50%
- Përgatitja teknike 80%
- Vite pune me ne +5 vite

 

Partnerët tanë
AXIS Communications, AxxonSoft, CONTEG, CISCO, Delta Power, Reichle & De-Massari AG, FORTINET, QSAN, Milestone, Sangoma, SPICA, SEVO Systems

Çfarë ofron

Sisteme për ndërtesa
Sistemet per ndertesat fuqizojnë, ndezin, lidhin, mbrojnë dhe garantojnë sigurinë në objektet tuaja. Të gjitha këto sisteme janë rrallë të pavarura dhe ato mbështeten te njëri-tjetri për të funksionuar; kjo është arsyeja pse ne besojmë se për klientët është e rëndësishme që të ketë një kontraktor përgjegjës për të gjitha sistemet e ndërtimit. Gjithashtu, secili prej këtyre sistemeve ka nevojë për ekipin e vet të inxhinierëve për të projektuar, ndërtuar dhe mirëmbajtur. Ne në SYNAPSE kemi ekspertizën e brendshme për të ofruar sistemet e mëposhtme për lloje të ndryshme objektesh.

- Sistemet elektrike (shpërndarja e tensionit të ulët dhe ndriçimi)
- Kabllime dhe rrjeta kompjuterike
- Rrjeta (Networking) (Routing, Switching, Wi-Fi and firewalls)
- Siguria fizike (Sisteme survejimi, sisteme akses kontrolli, koha dhe frekuentimi (Time & Attendance), zbulimi i ndërhyrjeve)
- Sistemet e Sigurisë së Jetës (Zbulimi i Zjarrit, Adresimi Publik dhe Evakuimi)
- Sistemet e Menaxhimit të Ndërtesave (BMS)
- Testimi dhe vënia në punë
- Mirëmbajtje

 

Qendra të dhënash (Data centers)
Një qendër e të dhënave ose një dhomë serveri përkufizohet si një strukturë që përdoret për të strehuar komponentët e IT dhe telekomunikacionit si serverët, hapësirën ruajtëse, ruterat, ndërprerësit ... etj. Qendra e të Dhënave është mision kritik për çdo biznes sipërmarrjeje, telekomunikacion ose institucion qeveritar. Çdo organizatë ka një dhomë serveri, megjithëse mund të quhet një qendër të dhënash, dhomë serveri apo edhe një raft kompjuteri. Projektimi i një dhome serveri është një aktivitet kompleks.

Në SYNAPSE ne ofrojmë zgjidhje plotësisht modulare dhe të integruara, duke mbuluar të gjitha aspektet e kërkesave të dhomës së serverit, të cilat mund të përshkruhen si më poshtë:

- Shërbimi i Projektimit sipas standardit të institutit Tier
- Sistemet Elektrike (LV, UPS dhe PDU)
- Raftet dhe Kablloja e Strukturuar
- Punime Mekanike (Ftohje: CRAC dhe InRaw)
- Zbulimi dhe shuarja e zjarrit
- Siguria dhe Monitorimi
- Menaxhimi i Ndërtesës
- Testimi dhe vënia në punë
- Mirëmbajtja

 

Infrastruktura Industriale dhe Kritike
Infrastruktura industriale dhe kritike fuqizon jetën tonë të përditshme, si termocentralet, furnizimi me ujë, gazi, fabrikat, transporti, portet, aeroportet, rrugët, urat, etj. Dhe kështu, infrastruktura e tyre mbështetëse duhet të jetë e besueshme dhe e sigurt në të gjithë komponentët, në mënyrë që të garantojë shërbim të pandërprerë. Në SYNAPSE ne mund të ndihmojmë me planifikimin, projektimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të mëposhtme:

- Rrjeta Industriale dhe kabllimet
- Shpërndarja e linjave tensionit te ulet
- Sistemet e Sigurisë Fizike
- Sistemet e Sigurisë së Jetës
- Dhomat e komandës dhe kontrollit
- Komunikimi

 

Infrastrukture telekomunikacioni
Telekomunikacioni është një industri me zhvillim të shpejtë dhe dinamik, me sisteme komplekse të përfshira për të mbështetur rritjen e kërkesës për kapacitete transmetimi. Telco & ISP duhet të ofrojnë shërbime që ofrojnë përfitime reale për klientët e tyre, në mënyrë që të diferencohen në një segment tregu konkurrues dhe me ndryshim të shpejtë. Nevoja për të ofruar shërbime të besueshme dhe inovative, lidhje me bandwidth të lartë dhe ndërkohë, industritë duhet të ulin koston totale të pronësisë. Të gjitha këto sfida, i çuan ata në pyetje të tilla si: se çfarë lloji i topologjisë së rrjetit duhet të përdoret, çfarë teknologjie transmetimi, a është plani i rrjetit i lehtë i shkallëzueshëm, a është qendra e tyre e të dhënave e ndërtuar mbi standardet dhe komponentët më të fundit...etj.

Ne në SYNAPSE, së bashku me partnerët tanë, mund të ndihmojmë me përgjigjet e duhura që në fazën e hershme të planifikimit të infrastrukturës së tyre. Ne mund të ofrojmë zgjidhje dhe komponentë të ndryshëm të sistemit, duke kombinuar teknologjinë më të fundit dhe produktet e shitësve të klasit botëror në fusha teknologjike si Data Centers, Fiber to the Home Networks, Passive Optical Networks, Fiber to the Antenna, Voice over IP, SIP to SS7 interconnection, SIP Trunking and Hosted PBX. Ne në SYNAPSE po ofrojmë zgjidhjet dhe komponentët e mëposhtëm të sistemit:

 

- Rrjetet fikse
- Fibra në antenë
- Sistemet e Energjisë së Telekomit (AC & DC)
- Qendra e të dhënave me kontejnerë
- Qendrat e të Dhënave
- SIP Trunking dhe SS7 Interconnection
- Testimi dhe vënia në punë
- Mirëmbajtja  

Shërbime

Implementim infrastrukture industriale
Implementim infrastrukture industriale
Implementim sistem sigurie fizike dhe monitorimi
Implementim sistem sigurie fizike dhe monitorimi
Implementim sisteme monitorimi per dhoma kontrolli
Implementim sisteme monitorimi per dhoma kontrolli
Implementime dhoma serveri
Implementime dhoma serveri
Instalim sisteme akses kontroll
Instalim sisteme akses kontroll
Instalime elektrike industriale
Instalime elektrike industriale
Instalime rrjetesh
Instalime rrjetesh
Instalime sisteme per mbrojtjen nga zjarri
Instalime sisteme per mbrojtjen nga zjarri
Kabllime dhe instalime elektrike te tensionit te ulet
Kabllime dhe instalime elektrike te tensionit te ulet
Kabllime rrjeti
Kabllime rrjeti
Montim paisjesh Rack, Servera, Storage, UPS, Switcha etj
Montim paisjesh Rack, Servera, Storage, UPS, Switcha etj
Ndertim dhome serveri
Ndertim dhome serveri
Ndertim infrastrukture IT
Ndertim infrastrukture IT
Punime per infrastrukture rrjeti
Punime per infrastrukture rrjeti
Rrjeta Datacenter, WAN, LAN
Rrjeta Datacenter, WAN, LAN
Sisteme akses kontrolli biometrike, RFID dhe me PIN
Sisteme akses kontrolli biometrike, RFID dhe me PIN
Sisteme CCTV me energji diellore
Sisteme CCTV me energji diellore
Sisteme CCTV
Sisteme CCTV
Sisteme Dedektimi Zjarri per objekte civile dhe industriale
Sisteme Dedektimi Zjarri per objekte civile dhe industriale
Sisteme per menaxhimin e ndertesave
Sisteme per menaxhimin e ndertesave
Sisteme per video konferenca
Sisteme per video konferenca
Sisteme vezhgimi per mbrojtje perimetrale
Sisteme vezhgimi per mbrojtje perimetrale
Sherbime infrastrukture IT
Sherbime infrastrukture IT
Sherbime mirembajtje dhoma serveri
Sherbime mirembajtje dhoma serveri
Sherbime per datacenter
Sherbime per datacenter

Punë të kryera

Albcontrol
Albcontrol
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, AKEP
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, AKEP
Balfin Group
Balfin Group
Devoll Hydropower
Devoll Hydropower
Drejtoria e pergjithshme e Burgjeve (Nenkontraktor)
Drejtoria e pergjithshme e Burgjeve (Nenkontraktor)
Epoka University
Epoka University
Gener 2
Gener 2
InfoSoft Office
InfoSoft Office
Iute Credit
Iute Credit
Ministria e brendshme (Nenkontraktor)
Ministria e brendshme (Nenkontraktor)
Ministria e Drejtesise (Nenkontraktor)
Ministria e Drejtesise (Nenkontraktor)
Ministria e Mbrojtjes (Nenkontraktor)
Ministria e Mbrojtjes (Nenkontraktor)
Ministria e Puneve te Jashtme (Nenkontraktor)
Ministria e Puneve te Jashtme (Nenkontraktor)
Porto Novi Resort
Porto Novi Resort
Sani Service
Sani Service
SISAL Albania
SISAL Albania
Trasn Adriatic Pipeline
Trasn Adriatic Pipeline
WebHelp Albania
WebHelp Albania
Banje Hydro Power Plant
Banje Hydro Power Plant
ikub INFO
ikub INFO
Industrial Infrastructure, Kukes Albania
Industrial Infrastructure, Kukes Albania
Moglice Hydro Power Plant
Moglice Hydro Power Plant
News 24, Tirane
News 24, Tirane
Server Room, ABA Business Center
Server Room, ABA Business Center
AZHBR
AZHBR
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore
PARR SHPK
PARR SHPK
SPICA GROUP
SPICA GROUP
Instalimi i CCTV, duke perfshire 75 kamera CCTV
Instalimi i CCTV, duke perfshire 75 kamera CCTV
Menaxhim i strukturuar i kabllove per tavolinat e stacioneve te punes
Menaxhim i strukturuar i kabllove per tavolinat e stacioneve te punes
Implementim i terminalit te ores,  BALFIN Real Estate
Implementim i terminalit te ores, BALFIN Real Estate
Kablloja e strukturuar, CCTV dhe kontrolli i aksesit
Kablloja e strukturuar, CCTV dhe kontrolli i aksesit
Instalim i fuqise 25 kW, per rezerve energjie
Instalim i fuqise 25 kW, per rezerve energjie

Partnere

AxisaxxonsoftciscocontegDelta-powerFORTINETmilestoneQSANReichle-De-Massari-AGSangomaSEVO-SystemsSpicasynapse-ablsynapse-advancedsynapse-aethrasynapse-ajaxsynapse-avigilon-1synapse-axxosynapse-contegsynapse-grandstreamsynapse-huwaisynapse-kelinesynapse-loytecsynapse-milesightsynapse-ntisynapse-optexsynapse-planetsynapse-powerwalkersynapse-Recoveredsynapse-supermircsynapse-ubiquiti-2

Video

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Synapse ATS Sh.p.k (@synapse_ats)