Secondary Adv

T&XH

 

Përshkrimi

T&XH shpk është themeluar në Durrës si një kompani ndërtimi, në vitin 2017. Që atëherë, kompania ka zgjeruar veprimtarinë e saj në të gjithë vendin. Kompania u rrit shumë shpejt gjatë viteve të fundit në përgjigje të kërkesës së industrisë shqiptare të ndërtimit. Veprimtaria e kompanisë është mbështetur nga stafi i kualifikuar. Vëmendja e kompanisë është e fokusuar edhe në menaxhimin e resurseve njerëzore, kualifikimin e stafit dhe sigurinë. Gjatë këtyre viteve të aktivitetit të saj, në fushën e infrastrukturës së transportit, punëve civile dhe industriale, kompania ka punuar kryesisht në zbatimin e projekteve të financuara nga Institucionet Financiare Private.

Avantazhi ynë:

- Shpërblimi më i madh i punës sonë është kënaqësia maksimale ndaj klientit duke i ofruar shërbim profesional. 

- Cilësia e padiskutuar e projekteve që ne ndërmarrim, prezanton për tregun shqiptar standard të reja të një niveli të lartë.

- Ne udhëhiqemi nga parimi i integritetit në mënyrën e të punuarit cilësisht, në afate kohore të parashikuara dhe konform rregullave dhe legjislacionit në fuqi.

- Kujdesemi që të aplikojmë dhe respektojmë procedurat teknike mbi Shëndetin, Sigurinë dhe Mjedisin.

Çfarë ofron

T&XH shpk ofron risitë më të fundit europiane në ndërtim

Riforcim me metoden e Fibrës së Karbonit, FRP

Riforcimi  me metoden e FRP ka në qendër të vëmendjes përdorimin e  Fibrës së Karbonit. Ky material zëvendëson materialet metalike në shumë aplikime strukturore të betonit, pasi  mban ngarkesa përgjatë gjatësisë së fibrës dhe siguron forcë dhe ngurtësi në një drejtim.

Gjen përdorim në objekte civile dhe industrial, vepra arti, ura etj. Eshtë risia më e re Europiane e aplikimit  në fushën e ndërtimit me standartin e BE.Kjo metode gjatë përdorimit te saj nuk ndikon në funksionalitetin dhe fasaden e objektit.

 

Riforcim me  metodën e troketimit, SHOTCRETE

Riforcimi me metodën e troketimit ka në përberje beton të performancës së lartë që përcillet përmes një tubi dhe aplikohet në sipërfaqe mbështetëse. Kjo metode aplikohet në mure mbajtëse të ndërtesave civile, ura, vepra arti etj. Makineria qe firma jonë disponon është e certifikuar nga BE, brenda standarteve europiane për të siguruar cilësi dhe certifikimin e punimeve.

- Rikonstruksion dhe riforcim te strukturave ekzistuese

- Restaurime te fasadave dhe rikualifikim urban

- Punime betonimi, germimi, murature dhe beton arme

- Ndertim te godinave industriale dhe shtesa kati

- Projektime dhe menaxhim projektesh arkitektonike, konstruktive

- Perforcime me torket ne muratura, kemishime kolonash dhe traresh

- Zbatim projektesh ndertimi dhe rivleresime objektesh

- Punime ne infrastrukture dhe transport, konsulence inxhinjerike ne ndertim

- Vleresime inxhineri-ekonomike te pasurive te paluajtshme etj. 

Shërbime

Ndertime civile dhe industriale
Ndertime civile dhe industriale
Rikonstruksion dhe riforcim godinash
Rikonstruksion dhe riforcim godinash
Punime beton arme, murature, armature
Punime beton arme, murature, armature
Punime germime, ngjeshje dheu, mbushje
Punime germime, ngjeshje dheu, mbushje
Punime karpenterie, Lidhje hekuri, Betonim
Punime karpenterie, Lidhje hekuri, Betonim
Konstruksione metalike
Konstruksione metalike
Punime topogjeodezike
Punime topogjeodezike
Thyerje betoni
Thyerje betoni
Mjete per transport materiale ndertimi, hekur, tulla
Mjete per transport materiale ndertimi, hekur, tulla
Lyerje fasade , suvatim, patinime, grafiato
Lyerje fasade , suvatim, patinime, grafiato
Sistem kapot dhe termoizolime tarace
Sistem kapot dhe termoizolime tarace
Veshje shtrim pllakash, mermeri, guri natyral, trotuaresh, cati
Veshje shtrim pllakash, mermeri, guri natyral, trotuaresh, cati
Riforcim me Fibra Karboni, Metoda FRP
Riforcim me Fibra Karboni, Metoda FRP
Riforcim me metoden e troketimit Shotcrete
Riforcim me metoden e troketimit Shotcrete
Riforcim solete
Riforcim solete
Riforcim traresh, plintash dhe kolona
Riforcim traresh, plintash dhe kolona
Betonim plintash
Betonim plintash
Rikualifikim urban i ambjenteve rekreative
Rikualifikim urban i ambjenteve rekreative
Kemishime beton arme, murature
Kemishime beton arme, murature
Projektim te instalimeve hidro-termosanitare
Projektim te instalimeve hidro-termosanitare
Rivleresim per objektet e demtuara nga termeti
Rivleresim per objektet e demtuara nga termeti
Betonim traresh gjatesore, terthore
Betonim traresh gjatesore, terthore
Punime betonimi, vendosje beton forma
Punime betonimi, vendosje beton forma
Menaxhim te projekteve elektrike, hidraulike, kundra zjarrit
Menaxhim te projekteve elektrike, hidraulike, kundra zjarrit
Restaurim i fasadave te objekteve
Restaurim i fasadave te objekteve
Punim dhe shtrim kalldremi
Punim dhe shtrim kalldremi
Ndertime per nenstacione, kabina dhe transformatore
Ndertime per nenstacione, kabina dhe transformatore
Konstruksione metalike
Konstruksione metalike
Projektim dhe ndertim kapanone metalik
Projektim dhe ndertim kapanone metalik
Mobilizim urban
Mobilizim urban
Punime me rezine
Punime me rezine
Themele me plinta
Themele me plinta

Katalogu

Katalog T&XH

Punë të kryera

Rikonstruksion dhe Riforcim, Pallati Dovana e Madhe ne Durres
Rikonstruksion dhe Riforcim, Pallati Dovana e Madhe ne Durres
Rikonstruksion Bulevardi Ismail Qemali, Vlore
Rikonstruksion Bulevardi Ismail Qemali, Vlore
Rikonstruksion dhe shtese kati
Rikonstruksion dhe shtese kati
Rikonstruksion dhe Riforcim plinta,trare,kollona dhe solete, Vila Sefa
Rikonstruksion dhe Riforcim plinta,trare,kollona dhe solete, Vila Sefa
Punime ne Bulevardin Taulantia Durres, siperfaqje 22.000 m2
Punime ne Bulevardin Taulantia Durres, siperfaqje 22.000 m2
Rikonstruksion banese
Rikonstruksion banese
Restorant Oroshi
Restorant Oroshi
Kompleks pallatesh
Kompleks pallatesh
Rikualifikimi urban i ambjenteve rekreative, Skrapar
Rikualifikimi urban i ambjenteve rekreative, Skrapar
Restaurim ne lagjen 5 Shtatori
Restaurim ne lagjen 5 Shtatori
Rikonstruksion M.S.P TRADE
Rikonstruksion M.S.P TRADE
Ndertim kapanoni nga themeli, plinta, trare, Roland Glass
Ndertim kapanoni nga themeli, plinta, trare, Roland Glass
Murature, betonim plintash, beton arme ne Fushe Kruje
Murature, betonim plintash, beton arme ne Fushe Kruje
Ndertim godinash banimi
Ndertim godinash banimi
Ndertim godine industriale 1 kat dhe zyra 2kat, Mezez Tirane
Ndertim godine industriale 1 kat dhe zyra 2kat, Mezez Tirane
Perforcime me Fibra Karboni ne objekt ekzistues
Perforcime me Fibra Karboni ne objekt ekzistues
Punim grafiti ne mur
Punim grafiti ne mur
Riaftesim strukturor i nderteses Klara 1dhe Klara 2, Metoda FRP
Riaftesim strukturor i nderteses Klara 1dhe Klara 2, Metoda FRP
Riaftesim strukturor i nderteses me FRP, AGI-BES HALILI, Tirane
Riaftesim strukturor i nderteses me FRP, AGI-BES HALILI, Tirane
Rikonstruksion banese 4 kat, metoda Shotcrete, Durres
Rikonstruksion banese 4 kat, metoda Shotcrete, Durres
Rikonstruksion vile me siperfaqje mbi 1.000m2
Rikonstruksion vile me siperfaqje mbi 1.000m2
Punim shkalle te brendshme ne vile private
Punim shkalle te brendshme ne vile private
Punime ne vile private, Qerret Kavaje
Punime ne vile private, Qerret Kavaje
Rikonstruksion dhe shtese kati ne vile 1 kat
Rikonstruksion dhe shtese kati ne vile 1 kat
Rikonstruksion total
Rikonstruksion total
Rikonstruksion vile ekzistuese
Rikonstruksion vile ekzistuese
Shtese kati ne vile ekzistuese
Shtese kati ne vile ekzistuese
Projekt per zhvillim te integruar urban dhe turistik, Berat
Projekt per zhvillim te integruar urban dhe turistik, Berat
Restaurim fasadash ne ndertesat muzeale, Berat
Restaurim fasadash ne ndertesat muzeale, Berat
Shtrim me kalldrem ne Berat, Zone muzeale e mbrojtur nga UNESCO
Shtrim me kalldrem ne Berat, Zone muzeale e mbrojtur nga UNESCO
Kopeshti i Jetes, Tirane
Kopeshti i Jetes, Tirane
Punime nga TXH, Kopeshti i Jetes
Punime nga TXH, Kopeshti i Jetes
Realizim punimesh ne Kopshti i Jetes, Tirane
Realizim punimesh ne Kopshti i Jetes, Tirane
F.V Ndricim rrugesh
F.V Ndricim rrugesh
Ndricim rrugor, Zbatim projekti F.V
Ndricim rrugor, Zbatim projekti F.V
Projekt zbatim F.V, Ndricim rrugor
Projekt zbatim F.V, Ndricim rrugor
Ndertim Central Park, Librazhd
Ndertim Central Park, Librazhd
Rikonstruksion vile 2 kate
Rikonstruksion vile 2 kate
Qendra e Fshatit Shishtavec, Kukes
Qendra e Fshatit Shishtavec, Kukes

Certifikime

Kompania "T&XH" Sh.p.k ka realizuar me sukses te gjitha punimet qe ka marre persiper te kryej dhe kjo ka ardhur si rezultat i certifikimit  per Standartet e meposhtme:

EN-ISO 9001:2015 | EN-ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018 

BS PAS 99-2012 | ISO 50001-2018 | ISO/IEC 27001:2013 | ISO 39001:2012

 

  

Video