Secondary Adv

VICTORIA-AL

 

Përshkrimi

Për një periudhë më shumë se 20 vjeçare, shoqëria "VICTORIA-AL" shpk zhvillon aktivitetin e saj në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi dhe është e liçensuar në Tregtim te pajisjeve dhe materialeve per shuarjen e zjarrit; Tregtim dhe instalim te Sistemeve Diktim/Sinjalizim dhe Fikje Automatike te zjarrit; Mirembajtje, Rimbushje dhe kolaudim te te gjitha llojeve te fikseve te zjarrit; Furnizimi me pajisje speciale, veshje dhe materiale shuarëse për shërbimin profesional të zjarrfikësve, si dhe reparte të veçanta të strukturave shtetërore dhe private; Dhënia e Asistencës Teknike dhe Trajnimi i Punonjësve per masat e MZSH etj.

Shoqëria "VICTORIA-AL" shpk përfaqëson në tregun shqiptar kompanitë më prestigjioze ndërkombëtare, si MOBIAK SA, WEBER-RESCUE SYSTEMS, Bocciolone Antincendio spa, ROSENBAUER, LESTECH s.r.o etj. Të gjitha pajisjet e prodhuara nga këto kompani dhe të tregtuara nga "VICTORIA-AL" shpk, janë në përputhje dhe të certifikuara sipas standardeve CE.

 

Misioni i kompanisë "VICTORIA-AL" sh.pk është përfundimi i të gjithë ciklit duke filluar nga Projektimi, Furnizimi, Instalimi, Mirëmbajtja e pajisjeve dhe Trajnimi i personelit për përdorimin e tyre, duke garantuar siguri maksimale për funksionimin normal të pajisjeve dhe shmangien e rreziqeve në rast emergjence, me produkte europiane cilësore tërësisht të çertifikuara.

Çfarë ofron

Gama bazë e produkteve zjarrfikëse përbëhet nga:

-    Fikës zjarri portativ dhe me rrota, me lëndë shuarëse  pluhur ABC, shkumë AFFF, CO2, ujë, WET Chemical, antiseptic, HFC/FM200 etj të certifikuara conform standarteve CE
-    Aksesorë dhe pjesë këmbimi si valvula, manometer, tub shkarkimi etj për të gjitha llojet e fikësve të zjarrit
-    Lëndë shuarëse/Materiale zjarrfikëse  si pluhur i thatë ABC, shkumë AFFF, HFC/FM200, FK-5-1-12/NOVEC  të llojeve të ndryshme
-    Kaseta hidranti, kabinete dhe kend MNZ në të gjitha dimensionet dhe lloje modelesh
-    Hidrante kollone me dimensione te ndryshme
-    Tuba hidranti dhe aksesorë të llojeve dhe dimensioneve të ndryshme
-    Sisteme të përhershme për sinjalizimin dhe fikjen e zjarrit me agjent shuares Aerosol, HFC/FM200, FK-5-1-12/NOVEC, CO2, WET Chemical
-    Sprinkler kundër zjarrit në madhësi dhe lloje të ndryshme
-    Panele zjarri, dedektor tymi dhe nxehtesie, butona alarmi etj
-    Kuti ndihme shpejtë për autovetura dhe ambjente pune
-    Tabela emergjence të dimensioneve dhe lloje të ndryshme
-    Batanije k/zjarrit
-    Dyer rezistente ndaj zjarrit


Produkte dhe pajisje profesionale zjarrfikese:

-    Uniforma profesionale zjarrfikese
-    Aparate frymëmarrje dhe maska
-    Pompa portative shpinore me ujë per shuarjen e zjarreve pyjore
-    Rezervuar uji të lëvizshëm për luftimin e zjarrit në zona të thella e të largëta
-    Pajisje profesionale hidraulike për shpëtim në rast aksidentesh rrugore, fatkeqësi natyrore si tërmete etj
-    Të gjithë gamën e produkteve speciale për shërbimin zjarrfikës

Shërbime në fushën e mbrojtjes nga zjarri:

-    Instalim të fikseve te zjarrit portative dhe automatike
-    Instalim te Sistemeve Automatike te Diktimit/Sinjalizimit dhe Shuarjes së zjarrit me agjent shuares Aerosol,  HFC/FM200, FK -5-1-12/NOVEC, CO2, WET Chemical.
-    Çertifikim VDS të sistemeve automatike te Diktimit/Sinjalizimit dhe Shuarjes së zjarrit
-    Mirëmbajtje vjetore të të gjithë llojeve të fikseve të zjarrit si dhe sistemeve te zjarrit.
-    Rimbushje të fikseve te zjarrit dhe bombulave me agjent shuarës pluhur ABC, shkume AFFF, CO2, Antiseptik, HFC/FM200, NOVEC, WET Chemical etj.
-    Testime hidraulike të pajisjeve të mbrojtjes nga zjarri
-    Asistence teknike dhe trajnime për masat e MZSH-së
-    Projekte MNZ- mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave te cdo lloji si dhe Relacione teknike

Shërbime

Aparat fikje zjarri
Aparat fikje zjarri
Canta shpinore per mbrojtje nga zjarret pyjore
Canta shpinore per mbrojtje nga zjarret pyjore
Certifikim sistemeve automatike te shuarjes se zjarrit
Certifikim sistemeve automatike te shuarjes se zjarrit
Fikese zjarri me pluhur ABC
Fikese zjarri me pluhur ABC
Fikse zjarri me CO2
Fikse zjarri me CO2
Furnizim, instalim sistem automatik fikje zjarri FM200
Furnizim, instalim sistem automatik fikje zjarri FM200
Furnizim, vendosje sistem zjarri
Furnizim, vendosje sistem zjarri
Instalim, Sistem Diktim dhe Shuarje Automatike Zjarri
Instalim, Sistem Diktim dhe Shuarje Automatike Zjarri
Makineri per rimbushje fiksje zjarri
Makineri per rimbushje fiksje zjarri
Mirembajtje Rimbushje Fikese Zajrri
Mirembajtje Rimbushje Fikese Zajrri
Produkte per mbrojten nga zjarri
Produkte per mbrojten nga zjarri
Sistem fikje automatike
Sistem fikje automatike
Sistem sprinkler per fikje zjarri automatike garazhe, qendra tregtare
Sistem sprinkler per fikje zjarri automatike garazhe, qendra tregtare
Sisteme automatike me fikje me Aerosol
Sisteme automatike me fikje me Aerosol
Sherbim rimbushje fikse zjarri ne objekt
Sherbim rimbushje fikse zjarri ne objekt
Trajnim i punonjesve per masat MZSH
Trajnim i punonjesve per masat MZSH
Trajnim i punonjesve per masat MZSH -1
Trajnim i punonjesve per masat MZSH -1
Trajnim i stafit per masat e mbrojtes nga zjarri dhe shpetimi
Trajnim i stafit per masat e mbrojtes nga zjarri dhe shpetimi
Trajnim per masat MZSH -2
Trajnim per masat MZSH -2
Trajnim praktik
Trajnim praktik
Aksesore per fikse zjarri
Aksesore per fikse zjarri
Auto laborator per rimbushjen e fikseve te zjarrit
Auto laborator per rimbushjen e fikseve te zjarrit
Degezues hidranti
Degezues hidranti
Hidrante me dalje te ndryshme
Hidrante me dalje te ndryshme
Kabinete shkume per karburante, fabrika, magazina
Kabinete shkume per karburante, fabrika, magazina
Kaseta hidranti per fikse zjarri me xham, metalike
Kaseta hidranti per fikse zjarri me xham, metalike
Kende MNZ per fabrika, magazina, impiante industriale
Kende MNZ per fabrika, magazina, impiante industriale
Kollona hidrantesh
Kollona hidrantesh
Kuti te ndihmes se shpejte per zyra, makina, restorante etj
Kuti te ndihmes se shpejte per zyra, makina, restorante etj
Tuba zjarrfikes me dimensione te ndryshem
Tuba zjarrfikes me dimensione te ndryshem

Katalogu

Katalog VICTORIA-AL
Katalog VICTORIA-AL
Katalog VICTORIA-AL
Katalog VICTORIA-AL
Katalog VICTORIA-AL
Katalog VICTORIA-AL
Katalog VICTORIA-AL
Katalog VICTORIA-AL

Punë të kryera

Furnizim me fikse zjarri
Furnizim me fikse zjarri
Furnizim vendosje fikse zjarri
Furnizim vendosje fikse zjarri
Furnizim vendosje fikse zjarri automatike
Furnizim vendosje fikse zjarri automatike
Furnizim vendosje sistem me FM200
Furnizim vendosje sistem me FM200
Instalim i sistemeve  te fikjes me shkume per karburante
Instalim i sistemeve te fikjes me shkume per karburante
Sistem me AEROSOL
Sistem me AEROSOL
DRSHTRR BERAT, Instalim i sistemit automatik te zjarrit
DRSHTRR BERAT, Instalim i sistemit automatik te zjarrit
Fikese zjarri 50kg, OST Njesia Operative Fier
Fikese zjarri 50kg, OST Njesia Operative Fier
Pompa shpine dhe karrela me depozita uji, Shperndarje per Zjarrefikeset
Pompa shpine dhe karrela me depozita uji, Shperndarje per Zjarrefikeset