Secondary Adv

Eco Energy System shpk (Eco pellet)

 

Përshkrimi

Eco Energy System shpk është një fabrikë e vendosur në Maminas, Durrës (rruga e vjetër) e cila është një nga zonat me më shumë densitet industrial, e vendosur pranë Rinasit si dhe pak km larg portit kryesor të vendit. Subjekti është themeluar në korrik të 2013 dhe ka një rritje konstante në fushën e saj.


Lenda e pare qe ne perdorim eshte dru ahu. Malli vjen nga pika te regjistruara dhe te kontrolluara nga Ministria e Mjedisit kryesisht nga pyjet e Elbasan-Librazhd, Puke, Mirdite,por me miratimin e moratoriumit te pyjeve nje pjese e mire e kesaj lende vjen nga firma importuese. Lenda e pare transportohet me mjetet e firmes sone, te cilet bejne grumbullimin e saj prane fabrikes ne Maminas. Fabrika eshte e shtrire ne njesiperfaqje rreth 1000 m2 kapanon+zyra, si dhe ka nje siperfaqje rreth 2500 m2 e cila perdoret per grumbullimin e drurit dhe qellime te tjera te ndermarrjes. Lenda e pare pasi kontrollohet sasia dhe cilesia nga tekniket fillon procesin e saj te perpunimit.

Çfarë ofron

Sigurisht pelleti paraqet altemativen me te vlefshme te lendeve djeqese tradicionale per ngrohje. Eshte lehtesisht i gjetshem, praktik per t'u transportuar, ekologjik, ekonomik dhe i sigurt. Diametri i pelletit eshte zakonisht 6 - 12 mm dhe gjatesia 10 -30 mm.


KARAKTERISTIKAT KRYESORE TEKNIKE TE PELLETIT

-   Diametri 6-12 mm
-   Gjatesia 10-30 mm
-   Dendesia1150-1400 mm
-   Lageshtia 8-12%
-   Fuqia termike 4.7-5.5 kWh/kg
-   Mbetje hiri0.3-0.6%

Permbajtia e lageshtires eshte e ulet, 8 -12%. Permbajtia e hirit eshte gjithashtu e ulet, 0.3-0.6%. Densiteti i pelletit shkon nga 1100 - 1400 kg/m3. Fuqia kalorifike neto e pelletit eshte e rendit 4.7 - 5.5 kWore/kg (4240 - 4960 kcal/kg).

Rrjedhimisht, permbajtja energjitike e pelletit eshte 5170 - 7700 kWore/m3, e cila eshte e barabarte me 517-770 litra nafte. Nje ton pellet ze nje siperfaqe magazinimi rreth 1 m3. Cilesia kryesore e pelletit eshte rendimenti i tij i larte termik (mbi 80% ). Kur ekspozohet ndaj ujit, pelleti lageshtohet, mufatet dhe dizintegrohet.

Shërbime

Fabrike prodhim peleti ne Shqiperi
Fabrike prodhim peleti ne Shqiperi
Furnitor per pellet per ngrohje
Furnitor per pellet per ngrohje
Furnizim me pelet per subjekte shteterore
Furnizim me pelet per subjekte shteterore
Furnizim me pellet per apartamente dhe vila
Furnizim me pellet per apartamente dhe vila
Furnizm dyqanesh me pelet per ngrohje
Furnizm dyqanesh me pelet per ngrohje
Lende djegese pellet
Lende djegese pellet
Lende djegese per kaldaja peleti
Lende djegese per kaldaja peleti
Lende djegese per ngrohje
Lende djegese per ngrohje
Lende djegese per soba peleti
Lende djegese per soba peleti
Pelet Made In Albania
Pelet Made In Albania
Pelet nga dru ahu
Pelet nga dru ahu
Pelet per nxemje
Pelet per nxemje
Pelet per soba ngrohje
Pelet per soba ngrohje
Pelet prodhim Shqiptar
Pelet prodhim Shqiptar
Pellet ekologjik
Pellet ekologjik
Pellet ekonomik
Pellet ekonomik
Pellet i amballazhuar
Pellet i amballazhuar
Pellet me shumice dhe pakice
Pellet me shumice dhe pakice
Pellet ne shitje
Pellet ne shitje
Prodhim dhe transport peleti
Prodhim dhe transport peleti

Teknologjia e prodhimit te pelletit

Pelleti prodhohet nga kompresimi i tallashit, dhe ashklave te drurit, mbetje te lendeve drusore, mbejte te kashtes, te jonxhes, dhe kryesisht do te perdore mbetje te bersive te ullirit. Nese materiali eshte i lagesht, ai duhet te jete thare perpara pelletizimit. Pembajtja optimale e laqeshtise eshte 10 - 15%. Permbajtia e laqeshtise jep proporcionin e ujit te avullueshem ne peshen totale te materialit. Druri i bute eshte nje lende e pare per pelletin e drurit pak me e mire se druri i forte per shkak te permbajties me te larte te "liniin-es". Kjo e fundit eshte nje material lidhes natyral i fibrave te drurit dhe gjithashtu material lidhes i pelletit. Ne se lenda e pare per prodhimin e pelletit permban levore druri, fuqia kalorifike e tij eshte me e larte.


Pelleti eshte nje produkt teresisht natyral dhe shume respektues ndaj ambjentit. Pelleti eshte nJe prej biomasave me te perdorura per prodhimin e nxehtesise. Prodhimi i tij arrihet pemes perpunimeve te th j eshta mekanike te lendeve te para drusore, mbetjeve te tyre, perpunimit te kashtes, jonxhes, kallamit, bersive te ullirit etj, duke ua nenshtruar tallashin dhe ashklat e copetuara te tyre, presioneve shume te larta. Materiali detyrohet pastaj te kaloje njekohesisht permes nje mulliri me vrima te dimensioneve qe shkojne nga 6 ne 12 milimetra, ndersa nxehtesia e 91iruar gjate ketyre fazave te perpunimit, aktivizon efektin lidhes te "linjin-es", nje substance natyrale e pranishme tek druret dhe materialet e tjera, qe do te determinoj e me pas kompaktesine dhe form en karakteristike cilindrike te pelletit me kohen.

Kapaciteti i prodhimit
Fabrika ka nje kapacitet prodhimi prej 8000 ton produkt te gatshem ne muaj, me nje numer punonjesish 7 - 10 persona dhe punohet 16 ore ne dite (me dy tume).

 

Ambalazhimi
Pelleti ambalazhohet ne thase 15 kg, 25 kg deri ne 1000 kg, me vellim minimal dhe qe lehtesojne transportin, nuk ndot dhe nuk ben pluhur kur perdoret.

Video