Secondary Adv

ALBAN COSTRUZIONI shpk

 

Përshkrimi

Prej 1993 e deri më sot, Alban Costruzioni Group është prodhuesi dhe furnizuesi kryesor i shtyllave centrifugale prej betoni i pranishëm ne tregun shqipetar, me nje volum pune prej 30.000 shtylla ne vit. Te gjitha produktet janë realizuar sipas standarteve OSHEE dhe respektojnë të gjitha normativat ne fuqi.

 

Alban Costruzioni, i çertifikuar me UNI EN ISO 9001-2015, është kompania lider në Shqipëri për prodhimin e shtyllave centrifugale TU, MT, nënstacione elektrike të tipit BOX nënstacione elektrike me madhësi të ndryshme për transformatorë dhe traversa metalike të të gjitha llojeve.

 

Eshtë i specializuar në ndërtimin dhe instalimin e:

- Shtylla centrifugale për linja elektrike dhe telefonie

- Kabina elektrike te pre-fabrikuara prej betoni

- Ndërtime prej çeliku për përdorime civile dhe industriale

- Ndërtime prej betoni

 

Punojnë me një staf teknikesh te kualifikuar te cilët projektojnë dhe kontrollojnë te gjithë prodhimin duke përdorur instrumentet informatikë te gjeneratës se fundit, me qëllimin për te garantuar një standard te larte besimi dhe cilësie.

Çfarë ofron

Shoqëria vepron në këto sektorë:

 

1. Prodhime prej betoni.

•    Shtylla centrifugale per linjat elektrike e ato telefonike.

•    Kabina elektrike.

•    Prefabrikate ne c.a. per perdorime te ndryshme.

 

2. Projektime dhe ndertime te linjave elektrike te tensionit te larte, mesem, ulet.

3. Ndertime ujesjellesi dhe kanalizime.

4. Ndertime civile dhe industriale.

 

5. Prodhime te strukturave metalike.                                                            

•    Shtylla metalike per linjat elektrike.

•    Antena per telefonine  celulare.

Shërbime

Fabrike prodhimi per shtylla betoni dhe metalike
Fabrike prodhimi per shtylla betoni dhe metalike
Projektime dhe ndertime te linjave elektrike te tensionit te larte, mesem, ulet
Projektime dhe ndertime te linjave elektrike te tensionit te larte, mesem, ulet
Shtylla betoni per linja elektrike
Shtylla betoni per linja elektrike
Shtylla betoni elektrike te centrifuguara
Shtylla betoni elektrike te centrifuguara
Shtylla standarte per furnizim me energji elektrike
Shtylla standarte per furnizim me energji elektrike
Shtylla centrifugale per linjat elektrike dhe ato telefonike
Shtylla centrifugale per linjat elektrike dhe ato telefonike
Shtylla betoni per shperndarjen e energjise elektrike me tension te ulet dhe mesatar
Shtylla betoni per shperndarjen e energjise elektrike me tension te ulet dhe mesatar
Linja te tensionit te ulet, te mesem dhe te larte
Linja te tensionit te ulet, te mesem dhe te larte
Traversa metalike
Traversa metalike
Kabina elektrike
Kabina elektrike
Kabina transformatori
Kabina transformatori
Antena telefonie celulare
Antena telefonie celulare
Shtylla elektrike betoni
Shtylla elektrike betoni
Shtylla  betoni
Shtylla betoni
Shtylla betoni per ndricimi
Shtylla betoni per ndricimi
Prodhim te shtyllave betonarme centrifugale TU,TM
Prodhim te shtyllave betonarme centrifugale TU,TM
Kabina Elektrike tip BOX me permasave te ndryshme
Kabina Elektrike tip BOX me permasave te ndryshme
Shtylla metalike per ndricim e rrugeve, parqeve etj
Shtylla metalike per ndricim e rrugeve, parqeve etj
Shtylla tensioni TU,TM,TL
Shtylla tensioni TU,TM,TL
Nenstacione elektrike me madhesi te ndryshme
Nenstacione elektrike me madhesi te ndryshme

Punë të kryera

ALBAN COSTRUZIONI shpk1663742498
ALBAN COSTRUZIONI shpk1663742520
ALBAN COSTRUZIONI shpk1663742538

Certifikime

Alban Costruzioni disponon nje laborator per kontrollin e cilesise se produkteve te saj, dhe keto jane te shoqeruara nga certifikatat e cilesise. Shoqeria eshte e regjistruar ne Keshillin Superior te Puneve Publike Italiane, dhe posedon:

 

- ISO 9001:2015;

- UNI EN ISO 3834-2:2006;

- ISO 14001:2015;

- UNI EN 18001:2007

- ISO 45001:2018

- UNI EN 1090- ICIM -EXC3

- Attestato di Centro di Trasformazione;

 

Certifikime i qe lejojne kompanise te kryej te gjitha testet dhe kontrollet e cilesise te nevojshme pergjate te gjitha fazave te prodhimit, furnizimi i materialit deri tek dorezimi i produktit final, sipas normativave ne fuqi, ne zonen UE.

 

Kompania është e certifikuar për kryerjen e proceseve në oficina dhe kantiere, si dhe është e pajisur me certifikata për saldatorët e saj. Alban Costruzioni përdor vetëm materiale me origjinë të kontrolluar dhe të certifikuar.

   

Video