Secondary Adv

ALBAN COSTRUZIONI shpk

 

Përshkrimi

Alban Costruzioni shpk operon në treg prej me shumë se 20 vitesh, në një bashkpunim të ngushtë më shtetin Shqipëtar në fushën e prodhimeve të betonit. Shoqëria Alban Costruzioni prodhon shtylla beton arme centrifugale per linja te tensionit te ulet dhe te mesem dhe te larte. 

 

Alban Costruzioni, i çertifikuar me UNI EN ISO 9001-2015, është kompania lider në Shqipëri për prodhimin e shtyllave centrifugale TU, MT, nënstacione elektrike të tipit BOX nënstacione elektrike me madhësi të ndryshme për transformatorë dhe traversa metalike të të gjitha llojeve.

 

Alban Costruzioni Group është gjithashtu i çertifikuar me UNI EN1090-1: 2012 dhe ISO 3834: 2006 që në thelb do të thotë se në të gjitha fazat e prodhimit, nga blerja e materialit deri tek dorëzimi i produktit, kryen testet dhe kontrollet e kërkuara nga specifikimet dhe rregulloret në fuqi dhe është në posedim të kualifikimit të procedurave të saldimit dhe licencave për saldatorë.

 

Eshtë I specializuar në ndërtimin dhe instalimin e:

- Ndërtesat industriale;

- urave;

- mbulon;

- Shkalle sigurie dhe zjarri;

- Kasetë për linjat elektrike.

 

Alban Costruzioni punon me një staf të teknikëve të kualifikuar që hartojnë dhe kontrollojnë të gjithë zinxhirin e prodhimit duke përdorur mjetet më të fundit të IT, në mënyrë që të garantojnë një standard të lartë të besueshmërisë dhe cilësisë.

Çfarë ofron

Shoqeria vepron ne keto sektore:

 

- Prodhime prej betoni.

•    Shtylla centrifugale per linjat elektrike e ato telefonike.

•    Kabina elektrike.

•    Prefabrikate ne c.a. per perdorime te ndryshme.

 

-Projektime dhe ndertime te linjave elektrike te tensionit te larte, mesem, ulet.

-Ndertime ujesjellesi dhe kanalizime.

-Ndertime civile dhe industriale.

 

-Prodhime te strukturave metalike.                                                            

•    Shtylla metalike per linjat elektrike.

•    Antena per telefonine  celulare.

Shërbime

Fabrike prodhimi per shtylla betoni dhe metalike
Fabrike prodhimi per shtylla betoni dhe metalike
Projektime dhe ndertime te linjave elektrike te tensionit te larte, mesem, ulet
Projektime dhe ndertime te linjave elektrike te tensionit te larte, mesem, ulet
Shtylla betoni per linja elektrike
Shtylla betoni per linja elektrike
Shtylla betoni elektrike te centrifuguara
Shtylla betoni elektrike te centrifuguara
Shtylla standarte per furnizim me energji elektrike
Shtylla standarte per furnizim me energji elektrike
Shtylla centrifugale per linjat elektrike dhe ato telefonike
Shtylla centrifugale per linjat elektrike dhe ato telefonike
Shtylla betoni per shperndarjen e energjise elektrike me tension te ulet dhe mesatar
Shtylla betoni per shperndarjen e energjise elektrike me tension te ulet dhe mesatar
Linja te tensionit te ulet, te mesem dhe te larte
Linja te tensionit te ulet, te mesem dhe te larte
Traversa metalike
Traversa metalike
Kabina elektrike
Kabina elektrike
Kabina transformatori
Kabina transformatori
Antena telefonie celulare
Antena telefonie celulare
Shtylla elektrike betoni
Shtylla elektrike betoni
Shtylla  betoni
Shtylla betoni
Shtylla betoni per ndricimi
Shtylla betoni per ndricimi
Prodhim te shtyllave betonarme centrifugale TU,TM
Prodhim te shtyllave betonarme centrifugale TU,TM
Kabina Elektrike tip BOX me permasave te ndryshme
Kabina Elektrike tip BOX me permasave te ndryshme
Shtylla metalike per ndricim e rrugeve, parqeve etj
Shtylla metalike per ndricim e rrugeve, parqeve etj
Shtylla tensioni TU,TM,TL
Shtylla tensioni TU,TM,TL
Nenstacione elektrike me madhesi te ndryshme
Nenstacione elektrike me madhesi te ndryshme

Punë të kryera

ALBAN COSTRUZIONI shpk1663742498
ALBAN COSTRUZIONI shpk1663742520
ALBAN COSTRUZIONI shpk1663742538

Certifikime