Secondary Adv

KUPA shpk

 

Përshkrimi

KUPA SHPK është një kompani me reputacion në tregun shqiptar dhe me një performancë gjithnjë në rritje, kohë pas kohe. KUPA SHPK operon në tregun shqiptar në fushën e ndërtimit që nga viti 2004, në atë të rikonstruksionit dhe infrastrukturës gjithashtu . E pajisur me makineri të teknologjisë së lartë dhe një staf inxhinieriko-teknik profesional KUPA SHPK ofron standard dhe korrektësi në ekzekutimin e projekteve të rangut nacional. KUPA SHPK: Ndërtime rrugësh dhe autostrada, godina biznesi, rikonstruksione, gërmime, kanalizime, termoizolime, punime civile dhe industriale.

Çfarë ofron

Sherbimet qe ofron firma jone jane:

- Ne fushen e nderimit per zbatim si ndertim rrugesh, ndertesash, punime germime dheu, ndertime rrjetesh kanalizimesh te ujerave te zeza, te bardha, mbrojtje lumore, kanale pastrimi, vaditese, linja ujesjellesi, sistemime, asfaltime, terracime, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, rikonstruksione te ndryshme, lyerje te ambjenteve te ndryshme dhe fasadash godinash, mure rrethuese etj.

- Te tjera sherbime jane si punimet elektrike, linja TU, impiante elektrike, ndertim fusha aviacioni, vepra hekurudhore, rilevime topografike, çpime pusesh, punime ne siperfaqe te gjelberta, lulishte, instalimi I sistemeve te ngrohjes ftohjes etj.

Shërbime

Lyerje e godinave nga brenda
Lyerje e godinave nga brenda
Mirembajtje rrugesh
Mirembajtje rrugesh
Ndertim deposh uji
Ndertim deposh uji
Ndertim kanalesh ujitese
Ndertim kanalesh ujitese
Ndertim kanalizime ujra te zeza dhe te bardha
Ndertim kanalizime ujra te zeza dhe te bardha
Ndertim KUN, Kanalizime per ujrat e ndotura
Ndertim KUN, Kanalizime per ujrat e ndotura
Ndertim linja per furnizim ujesjelles
Ndertim linja per furnizim ujesjelles
Ndertim mure rrethues dhe ndares
Ndertim mure rrethues dhe ndares
Ndertim rrjet ujesjellesi
Ndertim rrjet ujesjellesi
Ndertim rrugesh
Ndertim rrugesh
Ndertim strukturash banimi individuale
Ndertim strukturash banimi individuale
Ndertim urash
Ndertim urash
Punime germime dhe mbushje
Punime germime dhe mbushje
Punime karabinaje
Punime karabinaje
Punime ndertimi per qendra tregtare
Punime ndertimi per qendra tregtare
Punime rifinitura per vila banimi, komplekse
Punime rifinitura per vila banimi, komplekse
Punime rrugore, veshje, riveshje me cakull, stabiliment, asfalt
Punime rrugore, veshje, riveshje me cakull, stabiliment, asfalt
Rehabilitim ujesjellesi
Rehabilitim ujesjellesi
Riforcim objektesh, pallatesh, godinash
Riforcim objektesh, pallatesh, godinash
Riforcimi pallateve dhe banesave
Riforcimi pallateve dhe banesave
Rikonstruksion dhe Ndertim shkollash
Rikonstruksion dhe Ndertim shkollash
Rikonstruksion gabinash elektrike dhe nenstacione elektrike
Rikonstruksion gabinash elektrike dhe nenstacione elektrike
Rikonstruksion godinash
Rikonstruksion godinash
Rikonstruksion linjash tensioni te mesme dhe te uleta
Rikonstruksion linjash tensioni te mesme dhe te uleta
Rikonstruksion rrugesh
Rikonstruksion rrugesh
Rikualifikim urban
Rikualifikim urban
Rindertim i njesive te banimit ne ndertesa
Rindertim i njesive te banimit ne ndertesa
Sistemim asfaltim
Sistemim asfaltim
Sistemim Asfaltim Kanalizim dhe ndricim rrugor
Sistemim Asfaltim Kanalizim dhe ndricim rrugor
Zbatim punimesh ndertimi per komplekse vilash
Zbatim punimesh ndertimi per komplekse vilash

Punë të kryera

Rolling Hills 2
Rolling Hills 2
Riforcimi pallateve dhe banesave ne  Durres
Riforcimi pallateve dhe banesave ne Durres
QTU
QTU
Ndertim kabina elektrike
Ndertim kabina elektrike
Ndertim vilash private
Ndertim vilash private
Punime elektrike per ndricimin publik, asfaltim rruge
Punime elektrike per ndricimin publik, asfaltim rruge
Punime rrugore, asfaltim
Punime rrugore, asfaltim
Rehabilitim dhe asfaltim aksi rrugor rural
Rehabilitim dhe asfaltim aksi rrugor rural
Rikonstruksion total godine sherbimi
Rikonstruksion total godine sherbimi
Sistemime kanalizime te ujrave te zeza
Sistemime kanalizime te ujrave te zeza
Sistemime kanalizime
Sistemime kanalizime
Zbatim projekti ndertimi, vila private
Zbatim projekti ndertimi, vila private