Secondary Adv

Pastrime Silvio

 

Përshkrimi

Që nga viti 2000, ne kemi qenë partneri i duhur për qindra profesionistë që operojnë në sektorin profesional të pastrimit të ambienteve. Kjo për shkak se i kemi kushtuar rëndësi cilësisë dhe risisë nëpërmjet produkteve tona dhe rrjetit të shërbimeve të dizenjuara për të gjitha nevojat e tregut: nga hotelet tek restorantet, nga zyrat tek shkollat, aeroportet, qendrat tregtare, spitalet etj. 

Në aktivitetin tonë ditor ne operojmë me standartet e themeluara në bazë të eksperiencës sonë. 

Ne mbështetemi në:  

a) Shpejtësinë, në përgjigjen ndaj kërkesave të klientëve që kërkojnë shërbimet tona.

b) Higjena është sinonimi dhe motoja e cila shoqëron punën tonë. 

c) Cilësinë, në ofrimin e një cilësie sa më të mirë në kryerjen e këtyre shërbimeve. 

d) Besueshmërinë, ku bashkëpunimi i gjatë me klientë të caktuar ka krijuar një lidhje të fortë ndërmjet nesh dhe ka çuar në klientë të tjerë të interesuar për shërbimet tona.  

e) Sigurinë, në përdorimin e materialeve dhe makinerive të sigurta në aktivitetin tonë të cilat plotësojnë të gjitha kërkesat e sigurisë në përputhje me legjislacionin Shqiptar dhe Europian. 

Çfarë ofron

Shërbimet kryesore profesionale që ne ofrojmë janë si më poshtë vijon: 

-Shërbime të përditshme mirëmbajtjeje:

-Shërbime speciale pastrimi: 

-Pastrimi i fasadave të cdo lloji në cdo lloj lartësie.

-Pastrimi i dyshemeve të të gjitha llojeve. 

-Shërbime Pest Control (DDD)

-Tregtimi i detergjentëve

Ofrimi i një shërbimi cilësor pastrimi vjen si rezultat i kombinimit të një sërë faktorësh. Një nga këto faktorë të rëndësishëm janë edhe pajisjet e pastrimit, duke përmendur këtu detergjentët e pastrimit, materialet e mjetet dhe aksesorët e ndryshëm.

 

-Makinë Larëse-Tharëse Comac

-Makinë Larëse Virbel

-Aspirator

-Karela TTS

-Karela shumëpërdorimshe TTS

-Letra duarsh Paper Di

-Lecka dyshemeje Mop

-Lecka pluhurash microfiber

-Lecka pluhurash të thjeshta

-Shtupa MOP

-Qese mbeturinash

-Fshesa

-Bishta

-Letër kuzhine

-Set për pastrim xhamash

Shërbime

Sherbime Pastrimi
Sherbime Pastrimi
Sherbime te perditshme mirembajtje
Sherbime te perditshme mirembajtje
Sherbime speciale gjelberimi
Sherbime speciale gjelberimi
Pastrim Fasadash
Pastrim Fasadash
Pastrimi dyshemesh, mokete, parkete linoleum etj
Pastrimi dyshemesh, mokete, parkete linoleum etj
Sherbime Pest Control (DDD)
Sherbime Pest Control (DDD)
Vinca dhe platforma me qira per ngritje ne lartesi
Vinca dhe platforma me qira per ngritje ne lartesi
Pastrim tubash
Pastrim tubash
Zhbllokim tubash per kanalizimet e ujerave te zeza
Zhbllokim tubash per kanalizimet e ujerave te zeza
Sherbime gjelberimi
Sherbime gjelberimi
Pastrim gropash septike
Pastrim gropash septike
Sherbime pastrimi, dizinfektimi, tregtimi te produkteve te pastrimit
Sherbime pastrimi, dizinfektimi, tregtimi te produkteve te pastrimit
Pastrime per qendra tregtare
Pastrime per qendra tregtare
Pastrime Ndertesash
Pastrime Ndertesash
Pastrime apartamentesh
Pastrime apartamentesh
Pastrim dhe Lucidim mermeri
Pastrim dhe Lucidim mermeri
Produkte gjermane pastrimi dhe dezinfektimi
Produkte gjermane pastrimi dhe dezinfektimi
Shitje detergjente profesionale
Shitje detergjente profesionale
Shitje me shumice dhe pakice per produkte hotelerie
Shitje me shumice dhe pakice per produkte hotelerie
Sinjalistika pastrimi
Sinjalistika pastrimi

Punë të kryera

BKT Laprake
BKT Laprake
Cmontim,montim,larje xhamash Ministria Shendetesise
Cmontim,montim,larje xhamash Ministria Shendetesise
Filiali i Tiranes Posta Shqiptare
Filiali i Tiranes Posta Shqiptare
Kryeministria
Kryeministria
Pastrimi i Shkalleve Elektrike
Pastrimi i Shkalleve Elektrike
Pastrimi i Stadiumit Partizani
Pastrimi i Stadiumit Partizani
Banka e Shqiperise, Tirane
Banka e Shqiperise, Tirane
Koncerti Alpha Show,  Tirane
Koncerti Alpha Show, Tirane
Koncerti i Enrique Inglesias, Tirane
Koncerti i Enrique Inglesias, Tirane
Koncerti i Ricky Martin, Tirane
Koncerti i Ricky Martin, Tirane
One Albania
One Albania
Pallati i Kongreseve, Tirane
Pallati i Kongreseve, Tirane
Pastrimi i stadiumit Air Albania
Pastrimi i stadiumit Air Albania
Piramida Tirane
Piramida Tirane
Tirana International Airport
Tirana International Airport

Licensa & Certifikime

-Licenca për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis dhe Auditimin Mjedisor

-Licenca për tregtimin dhe prodhimin e fidanëve

-Licenca për Transportimin dhe Grumbullimin e Mbetjeve Urbane

-Licenca për Shërbimet Pest Control

-Leje Higjeno – Sanitare nga Instituti i Shëndetit Publik

-Licenca për Shërbime Ekspertize Higjeno - Shëndetësore

-Licenca e lëshuar nga Ministria e Transporteve dhe infrastrukturës për punime të Inxhinierisë së Mjedisit 

-Licenca për Shërbime Ekspertize Pyje dhe Kullota

 

Certifikatat : ISO 14001:2004 për “Sistemin e Menaxhimit Mjedisor”, ISO 9001:2008 për “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë”, ISO 18001:2007 për “Menaxhimin e Sistemit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë” dhe ISO 39001:2012 për “Menaxhimin e Sistemit të Sigurisë Rrugore”