Secondary Adv

Vagalat

 

Përshkrimi

Vagalat shpk vazhdon historitë e suksesit në sektorin e ndërtimit dhe ecën drejt një të ardhmje të ndritur për bazat e kompanisë duke u shërbyer klientëve dhe duke vënë në epiqendër të çdo vepre partneritetin me bashkëpunëtorët dhe klientët. Vagalat shpk do të përpiqet që të arrijë zhvillim të metejshëm financiar në përpjestim të drejtë me ndërtimet civile, projektet madhore dhe shërbimet profesionale. Puna e vazhdueshme e palodhshme ka sjellë një shpërblim të vyer duke shtuar peshën e emrit te Vagalat në industrinë e ndërtimit, infrastrukturës urbane dhe shërbimeve të tjera. Kompania do të vazhdojë të shtrihet gjerësisht në çdo element përbërës të ndërtimit duke filluar nga projektet në infrastrukturë, ndërtimet civile, shërbimet e gërmimeve specifike, transporteve të vecanta si dhe izolimet.

 

Këto përfshihen në projektet e së tashmes dhe të së ardhmes të kompanisë Vagalat.  Vizioni i kompanisë karakterizohet nga një objektiv kryesor, për të vendosur standarte ne sektorin e ndërtimit, duke ofruar shërbimet në një nivel  perëndimor. Me objektiv kryesor suksesin, partneritete fitimprurëse morale, financiare dhe sociale Vagalat shpk do të vazhdojë të ofrojë shërbimin e saj,  të gjithë klientëve dhe subjekteve. E ardhmja rezervon shumë sfida dhe shumë projekte, të cilat do kërkojnë një punë kolosale nga kompania Vagalat dhe nga gjithë bashkëpunëtorët. Vagalat shpk është e orientuar drejt disa objektivave vetjake si zhvilimi, rritja e nivelit, standarteve të punës dhe cilësia janë nga pikat kryesore të misionit të sukseshëm në pikëpamjen profesionale.

Gjithashtu kualifikimi i mëtejshëm i çdo punonjësi të shoqërisë dhe profesionalizmi i tyre, është një faktor shumë i rëndësishëm i misionit të Vagalat shpk. Duke u fokusuar tek korrektësia, menaxhimi efektiv i kostove të çdo klienti, integriteti, siguria teknike, mundësojnë që kompania të ketë një vision të qartë për vazhdimësinë e aktivitetit . Misioni i Vagalat shpk përfshin çdo element të lartëpërmendur duke u fokusuar tek produkti dhe shërbimi elitar. Infrastruktura dhe ndërtimit i rrugëve nacionale, ndërtime të vilave dhe banesave rezidenciale, izolime të një standarti të lartë e kanë vendosur në majën e kompanive shqiptare të shërbimeve ndërtimore. Standartet e tregjeve ndërkombëtare dhe vlerat, devotshmëria ndaj tregut shqiptar i siguron shoqërisë një të ardhme sfiduese.

Çfarë ofron

Vagalat Shpk ofron shërbimet e veta në sektorin e ndërtimeve civile dhe industriale duke zbatuar shërbimin me “çelësa në dorë” që do të thotë një shërbim që prej fillimit të punimeve dhe deri në përfundim të objektit ku i dorëzohet palës porositëse. Çdo fazë e punimit realizohet nëpërmjet një ndërhyrje profesionale nga një staf plotësishti i kualifikuar. Përgatitja për sipërmarrje me punë dhe shërbime totale konsiston në: Ndërtim banesash shumekatëshe, blloqe vilash, vila, impjante industriale dhe kërkon një shërbim të cilësisë së lartë.


Shërbimet kryesore të shoqërise janë: Izolim termik me poliuretan, Izolim akustik  dhe Hidroizolim me poliuren.Vagalat zotëron ekskluzivitetin për një nga produktet më cilësore të izolimit, Hybrid Pure Polyurea (prodhim ekologjik) është një lëndë që ka veti mahnitëse izolimi dhe mund të përdoret në sipërfaqet më të vështira të mundshme. Ky material krijon një shtresë në sipërfaqen e izoluar duke e bërë të papërshkrueshme nga uji, kushtet klimaterike dhe zhurmat e ndryshme. Hybrid Pure Polyurea është një produkt shumë i përshtatshëm për izolimin e pishinave, të depozitave të ujit, tarraca dhe soleta të objekteve të ndryshme, themele që janë nënpresionin e vazhdueshëm të ujit.

Një nga shërbimet më të rëndësishme të Vagalat eshte sistemi kapot. Një sistem shumë profesional i izolimit i cili nëpërmjet teknologjisë më të avancuar, lëndëve më cilësore në treg dhe stafi shumë të fokusuar profesionalizmit. Kompania Vagalat shpk realizon izolimin me sistem kapot, kjo falë teknologjisë së fundit që përdoret në implementimin e këtij sistemi. Për realizimin e këtij procesi përdoren materiale të industrisë kimike gjermane, të cilat vijnë në gjendje të lëngshm e prej dy komponentësh (A dhe B). Lënda thithet nga reaktori i Patentës Amerikane Graco dhe sprucohet drejt sipërfaqes që do të izolohet si në sipërfaqe horizontale dhe ato vertikale.

 

Ky sistem ju siguron një kursim të energjisë deri në 30 % dhe siguron një ambjent komod dhe plotësisht të izoluar.Vagalat ofron gjithashtu edhe suva termike e cila ka karakteristikat e mëposhtme si: izolim termik të mire; Korrigjim i menjëhershëm; Rezistencë të lartë ndaj ujit; Ajrosje e lartë; Densitet të ulët; Izolim shumë i mirë i zhurmave; Aplikim i thjeshtë; Jetëgjatësi të gjatë; Ska nevojë për mirëmbajtje; Ekologjikisht i padëmshëm; Kundra ngrirjes; Kundra zjarrit (Kategoria A1).Vagalat shpk ofron dhe punime me makineri, ku zotëron një gamë të gjerë makinerish cilësore të gatshme për sherbime në çfarëdo lloj terreni dhe kushtesh. Shërbime me Eskavator, Kamion, Fadromë, Piruna etj, të cilat ofrohen në një sistem prej tre turnesh në harkun kohor të 24 orëve.Një nga komponentët kryesorë të sektorit të ndërtimit janë edhe germime per hapje themelesh mbi të cilat ngrihen dhe strukturat e subjekteve ndërtimore për të realizuar një ndërtim cilësor.Vagalat shpk ofron konstruksione metalike, duke zgjeruar më tej gamën e gjërë të shërbimeve në industrinë e ndërtimeve civile.

Shërbime

Punime per rikonstruksion vilash
Punime per rikonstruksion vilash
Izolime termike, akustike dhe hidrike
Izolime termike, akustike dhe hidrike
Punime betoni, beton arme, lidhje hekuri etj
Punime betoni, beton arme, lidhje hekuri etj
Punime per rrjetin elektrik
Punime per rrjetin elektrik
Sisteme fikje zjarrit me gas inert
Sisteme fikje zjarrit me gas inert
Sisteme kanalinash per rrjetin elektrik
Sisteme kanalinash per rrjetin elektrik
Punime rifiniture dhe sistem kapot
Punime rifiniture dhe sistem kapot
Punime ngjeshje dheu me makineri
Punime ngjeshje dheu me makineri
Sisteme kondicionimi per godina
Sisteme kondicionimi per godina
Sisteme per fikjen e zjarrit me uje
Sisteme per fikjen e zjarrit me uje
Punime me makineri
Punime me makineri
Sisteme per kompresimin e ajrit
Sisteme per kompresimin e ajrit
Germime ne terrene te veshtira
Germime ne terrene te veshtira
Sisteme per qarkullimin e ajrit me termoizolim dhe flete alumini
Sisteme per qarkullimin e ajrit me termoizolim dhe flete alumini
Punime masive ne akse rrugore
Punime masive ne akse rrugore
Konstruksione metalike
Konstruksione metalike
Impjante te trajtimit te ujerave
Impjante te trajtimit te ujerave
Impjante te furnizimeve dhe shkarkimeve ujore
Impjante te furnizimeve dhe shkarkimeve ujore
Derdhje betoni
Derdhje betoni
Gerrmime
Gerrmime
Hapje themelesh
Hapje themelesh
Mbushje cakull
Mbushje cakull
Nivelime
Nivelime
Punime industriale
Punime industriale
Punime topografike me gps
Punime topografike me gps
Betonime me armatura per kanale
Betonime me armatura per kanale
Betonizime masive
Betonizime masive
Hapje dhe sistemim rrugesh
Hapje dhe sistemim rrugesh
Hapje kanalesh per vaditje
Hapje kanalesh per vaditje
Kompani realizim projektesh masive
Kompani realizim projektesh masive
Mbushje te siperfaqeve te paniveluara
Mbushje te siperfaqeve te paniveluara
Ngjeshje me mjete te posacme per ndertim rruge
Ngjeshje me mjete te posacme per ndertim rruge
Punime per kanale drenazhimi
Punime per kanale drenazhimi
Punime armebeton per themele
Punime armebeton per themele
Punime dhe ndertime urash
Punime dhe ndertime urash
Punime gerrmimi
Punime gerrmimi
Punime me armatura hekuri
Punime me armatura hekuri
Punime per kanale anesore rrugesh
Punime per kanale anesore rrugesh
Sistemim dherash me makineri
Sistemim dherash me makineri
Transport dherash
Transport dherash
Punime te akseve rrugore
Punime te akseve rrugore
Rikonstruksione rrugesh
Rikonstruksione rrugesh
Sherbime me makineri ne harkun kohor te 24 oreve
Sherbime me makineri ne harkun kohor te 24 oreve
Shtrime te rrugeve lokale
Shtrime te rrugeve lokale
Shtrime trotuari
Shtrime trotuari

Historiku

Vagalat shpk i ka fillesat e saj shumë shpejt në sektorin e ndërtimit, infrastrukturës urbane dhe shërbimeve ndërtimore. Çdo gjë ka nisur në tetor të  vitit 1995 ku kompania ofronte kryesisht punime topografike, pjesëmarrje në projekte të mëdha urbanistike dhe në përpunimin e hartave të pasurisë së patundshme. Kjo duke u nisur dhe nga profili akademik i një prej themeluesve të kompanisë Sefer Hoxha, i cili zotëron kualifikim në profilin e topografisë. Shërbimet e topografisë vazhduan deri në vitet 2000 ku dy vëllezërit Sefer Hoxha dhe Bukurosh Hoxha vendosën të zgjeronin më tej shoqërinë, e cila do të ofronte shërbime të cilat do karakterizoheshin nga standartet, cilësia dhe profesionalizmi. Vagalat shpk u zgjerua më tej në vitin 2000 duke filluar menjëherë punën në sektorin e ndërtimit dhe duke u përpjekur për të realizuar projekte madhore në infrastrukturë dhe ndërtime industriale. Shoqëria Vagalat shpk operon me përgjegjësi të lartë ndaj gjithë detyrave që i parashtrohen dhe  që konsistojnë në zhvillimin e projekteve shumë të rëndësishëm për ndërtimin civil. Portofoli i kompanisë zotëron shumë punë madhore, rrugë nacionale, ujësjellës dhe kanalizime si dhe objekte banesash luksoze. Shërbimet do të vazhdojnë të ofrohen në çdo fushë në të cilën duhet eksperienca ndërtimore, infrastrukturore, integriteti si dhe profesionalizmi i punës së standarteve të larta.

Punë të kryera

Titan (Antea Cement Sha)
Titan (Antea Cement Sha)
Alumil Albania
Alumil Albania
Fabrika e miellit Atlas Sha
Fabrika e miellit Atlas Sha
Palace (Amadeus Group)
Palace (Amadeus Group)
Punime te ndryshme ne Sarande
Punime te ndryshme ne Sarande
Punime ne aksin Levan-Tepelene
Punime ne aksin Levan-Tepelene
Izolime ne Spitalin Amerikan
Izolime ne Spitalin Amerikan
Shkolla 9 Vjecare Musine Kokalari
Shkolla 9 Vjecare Musine Kokalari
Ndertimi i kapanoneve Fabrika Cimentos Titan
Ndertimi i kapanoneve Fabrika Cimentos Titan
Kantieri ACS 02 Metering Station TAP Bilisht
Kantieri ACS 02 Metering Station TAP Bilisht
Infrastrukture Rrugore, Mbushje, Nivelim dhe Ngjeshje per projektin e Stacionit te Matjes se Gazit (TAP)
Infrastrukture Rrugore, Mbushje, Nivelim dhe Ngjeshje per projektin e Stacionit te Matjes se Gazit (TAP)
Punime gerrmimi, transport dhe sistem dherash per projektin e Stacionit te Matjes se Gazit (TAP) ACS02 B
Punime gerrmimi, transport dhe sistem dherash per projektin e Stacionit te Matjes se Gazit (TAP) ACS02 B
Rikonstruksion dhe riparime vilash
Rikonstruksion dhe riparime vilash
Sistemi kompresimit te ajerit, Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Sistemi kompresimit te ajerit, Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Sistem fikje zjarri me uji, Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Sistem fikje zjarri me uji, Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Punime Rifiniture per projektin Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Punime Rifiniture per projektin Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Punime per Rrjetin Elektrik, Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Punime per Rrjetin Elektrik, Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Punime betoni te projekti TAP ACS02 Bilisht dhe ACS03 Seman Fier
Punime betoni te projekti TAP ACS02 Bilisht dhe ACS03 Seman Fier
Punim per Kanalet Drenazhimi dhe Vaditje te projekti i Stacionit te Matjes se Gazit (TAP) ACS02 Bilisht
Punim per Kanalet Drenazhimi dhe Vaditje te projekti i Stacionit te Matjes se Gazit (TAP) ACS02 Bilisht
Mbushje me cakull, Nivelim dhe Ngjeshje per projektin Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Mbushje me cakull, Nivelim dhe Ngjeshje per projektin Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Infrastrukture Rrugore, Mbushje, Nivelim dhe Ngjeshje per projektin Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02
Infrastrukture Rrugore, Mbushje, Nivelim dhe Ngjeshje per projektin Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02
Sistemi qarkullimit te ajerit brenda godines me termoizolim dhe veshje me flet alumini, Stacioni i matje
Sistemi qarkullimit te ajerit brenda godines me termoizolim dhe veshje me flet alumini, Stacioni i matje
Sistemi i kondicionimit te godines, Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Sistemi i kondicionimit te godines, Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Sistem kanalinash per rrjetin elektrik, Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Sistem kanalinash per rrjetin elektrik, Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Sistem fikje zjarrit me gas inert, Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Sistem fikje zjarrit me gas inert, Stacioni i matjes se Gazit TAP ACS02 Bilisht
Kopshti Halit Coka
Kopshti Halit Coka
Shkolla Haxhi Qira
Shkolla Haxhi Qira
Asfaltim rrugesh
Asfaltim rrugesh
Riveshje dhe sistemim asfaltim
Riveshje dhe sistemim asfaltim
Riveshje me asfaltim
Riveshje me asfaltim
Sinjalistike horizontale
Sinjalistike horizontale
Vijezime rrugore
Vijezime rrugore
Vijezime sinjalistike rrugore
Vijezime sinjalistike rrugore

Partnere

Isomatgraco

Video

Ndertimi i Stacionit te Matjes se Gazit ne Bilisht, Devoll, TAP

VAGALAT shpk fillon punimet ne shkurt 2017 per ndertimin e Stacionit te Matjes se Gazit ne Bilisht, Devoll te projektit TAP. Ne fazen e pare, u kryen punime si gerrmin, transport, nivelim dhe ngjeshje te tokes natyrale per te arritur kuoten e projektit. Me pas filloi mbushja me cakull 0-150mm nga gurroret. Ne fazen e dyte filluan punimet e ndertesave, hekur i kategorise B500C dhe Beton marka C30/37 gjithmone duke marre kampione edhe duke testuar per cillesine. Njekohesisht filluan edhe punimet ne stacionin e Kompresorit te Gazit ne Fier te projektit TAP per kryerjen e ndertesave.


Ne fazen e trete, filluan punimet te arkitektures per ndertesat duke filluar nga:
1.    Murature tulle 25x25x20cm bashk me Breza betoni
2.    Sovatime me suva te gatshme RENOFIX 75
3.    Sistem kapote termoizolim me produkte  isomat si : Ngjites AK-T65,  Lesh Guri Fibran Geo BP 40/ Polirithene EPS 100 , Rrjet perforcimi ISOMAT FIBERGLASS-MESH , Primer ISOMAT ML PRIMER, Grafiato me boje ISOMAT MARMOCRYL SILICATE-FINE
4.    Termoizolim dhe hidroizolim solete me materiale Dow Roof Mate 100 edhe Katrama Esha Dien 6mm
5.    Dyer te blinduara, dyer druri, dritare alumini nga fabrika NINZI
6.    Dysheme industriale
7.    Punime Elektromekanike
Te gjitha produktet qe jane perdorur jan te certifikuara sipas rregullave europiane. Vagalati eshte dhe vazhdon akoma te projekti TAP per kryerjen e Stacionit te Matjes se Gazit Bilisht,Devoll deri sa te meret ne dorezim stacioni.