Secondary Adv

ENDI 94

 

Përshkrimi

Endi 94 shpk e ka filluar aktivitetin e saj në janar të 2ooo-së duke e nisur aktivitetin në Tiranë dhe duke u përqëndruar në artikujt e domosdoshem në fushën e ndërtimit, sikurse janë ato të sistemeve të ujësjellësit, kanalizimit, drenazhimit dhe sistemeve të kalimit të kabllove elektrike. Artikujt që trajton kompania, janë prezantimet me të mira të firmave për sistemet e ujit të pijshëm për përdorim masiv dhe individual, sistemet e vaditjes dhe kanalizimet.

Çfarë ofron

Kompania Endi 94 në cdo moment, udhëhiqet nga prioritetet në mbajtjen e liderit në cilësinë e produkteve dhe shërbimit korrekt ndaj klientit. Kompanitë më të interesuara në produktet e Endi 94 operojnë në sektorin e ndërtimeve civile, industriale, infrastrukturën urbane dhe në sektorin e furnizimit me ujë. Ndër artikujt kryesorë mund të përmenden tubacionet plastike me bazë PVC, PP, PE, pompa uji, saracineska dhe rekorderi, aksesorë hidraulike, valvula dhe kundravalvula, bolierë ngrohje etj.