Secondary Adv

2Smart Systems

 

Përshkrimi

2Smart Systems është një kompani që ofron zgjidhje inteligjente dhe të teknologjisë së lartë për biznesin dhe shtëpinë tuaj. Ne ofrojmë zgjidhje inteligjente  të integruara për shtëpi, ndërtesa dhe sektorin e hotelerisë brënda dhe jashtë Shqipërisë.  Gjithashtu ne  zhvillojmë sisteme të avancuara analitike të bazuar  në  inteligjencën artificiale (AI) dhe Machine Learning  që ju ndihmojnë të optimizioni proçeset, reduktoni riskun  dhe të rrisni fitimet.  2Smart Systems ka partneritet me kompanitë më të mëdha në këtë treg si p.sh. si Assa Abloy, Crestron, Johnson Controls, Zipato, Purple AI  dhe Akuvox.

Çfarë ofron

- Automatizim Shtëpie- Smart Home:
- Automatizim Rezidencash/Ndërtesash /BMS -Smart Residence/Building/BMS
- Kontroll Aksesi - Access Control
- Citofoni/Videofoni  Inteligjente-  Smart Intercom
- Brava Inteligjente- Smart Door locks
- Sisteme Videokonferencash- Conference Rooms
- Zgjidhje të plota inteligjente në fushën e Edukimit-Education Solutions
- Zgjidhje për kamera Time Lapse- Time Lapse Solutions
- Analiza të dhënash për klientët, sisteme të inteligjencës në biznes-Client Analytics/Business Intelligence
- Analiza per vendodhjen dhe levizjet e klientëve- Location Analytics
- Inteligjencë Artificiale , shkencë të dhënash dhe Machine Learning- Machine Learning/AI/Data Science

 

- Zgjidhje Ndricimi Inteligjent-Smart Lighting
- Zgjidhje per komandimin e perdeve te motorizuara- Motorized Shades
- Zgjidhje per klimen/kondicionimin inteligjent- Climate
- Zgjidhje per Sigurine- Security
- Zgjidhje Inteligjente Audio- Smart Audio
- Zgjidhje Inteligjente Video- Smart Video

Shërbime

Analiza per vendodhjen dhe levizjet e klienteve
Analiza per vendodhjen dhe levizjet e klienteve
Analiza te dhenash per klientet, sisteme te inteligjences ne biznes
Analiza te dhenash per klientet, sisteme te inteligjences ne biznes
Automatizim hoteli
Automatizim hoteli
Automatizim Rezidencash Ndertesash BMS
Automatizim Rezidencash Ndertesash BMS
Automatizim Shtepie Smart Home
Automatizim Shtepie Smart Home
Brava Inteligjente
Brava Inteligjente
Citofoni dhe Videofoni Smart
Citofoni dhe Videofoni Smart
Citofoni Videofoni Inteligjente
Citofoni Videofoni Inteligjente
Inteligjence Artificiale, Shkence te dhenash dhe Machine Learning
Inteligjence Artificiale, Shkence te dhenash dhe Machine Learning
Kontroll Aksesi
Kontroll Aksesi
Sistem i automatizuar per hotele
Sistem i automatizuar per hotele
Sisteme audio dhe video per salla konferencash
Sisteme audio dhe video per salla konferencash
Sisteme automatizimi per hoteleri
Sisteme automatizimi per hoteleri
Sisteme inteligjente per institucione arsimore
Sisteme inteligjente per institucione arsimore
Sisteme menaxhimi per hotele
Sisteme menaxhimi per hotele
Sisteme per video konferenca
Sisteme per video konferenca
Sisteme smart dhe interaktive per fushen e edukimit
Sisteme smart dhe interaktive per fushen e edukimit
Sisteme smart per hoteleri
Sisteme smart per hoteleri
Sisteme Videokonferencash
Sisteme Videokonferencash
Time Lapse
Time Lapse
Videofoni dhe Citofoni Smart
Videofoni dhe Citofoni Smart
Zgjidhje te plota inteligjente ne fushen e edukimit
Zgjidhje te plota inteligjente ne fushen e edukimit
Sisteme automatizimi per ndertesa BMS
Sisteme automatizimi per ndertesa BMS
Sisteme automatizimi per shtepi Smart Home
Sisteme automatizimi per shtepi Smart Home
Sisteme inteligjente per hoteleri
Sisteme inteligjente per hoteleri

Punë të kryera

Bolv Time Lapse
Bolv Time Lapse
Deloitte Smart Conference meeting room 01
Deloitte Smart Conference meeting room 01
Deloitte Smart Conference meeting room 02
Deloitte Smart Conference meeting room 02
Deloitte Smart Conference meeting room 03
Deloitte Smart Conference meeting room 03
Deloitte Smart Conference meeting room 04
Deloitte Smart Conference meeting room 04
Dompe Smart Conference meeting room 01
Dompe Smart Conference meeting room 01
Dompe Smart Conference meeting room 02
Dompe Smart Conference meeting room 02
Dompe Smart Conference meeting room 03
Dompe Smart Conference meeting room 03
Dompe Smart Conference meeting room 04
Dompe Smart Conference meeting room 04
Dompe Smart Conference meeting room 05
Dompe Smart Conference meeting room 05
Fusha shpk Time Lapse
Fusha shpk Time Lapse
Gener2 Conference room
Gener2 Conference room
Gener2 Time Lapse
Gener2 Time Lapse
Lakeview Residences Smart Home 01
Lakeview Residences Smart Home 01
Lakeview Residences Smart Home 02
Lakeview Residences Smart Home 02
Tirana Rock Tower Time Lapse 01
Tirana Rock Tower Time Lapse 01
Tirana Rock Tower Time Lapse 02
Tirana Rock Tower Time Lapse 02
Toptani Shopping Center Analytics 01
Toptani Shopping Center Analytics 01
Toptani Shopping Center Analytics 02
Toptani Shopping Center Analytics 02
Vertical Forest Smart Residence 01
Vertical Forest Smart Residence 01
Vertical Forest Smart Residence 02
Vertical Forest Smart Residence 02

Projekte

Lakeview Residences
Smart Home/BMS/ Access Control (575  Apartamente Smart Home)---  Automatizim Shtëpie/ Automatizim Rezidencash/Ndërtesash /BMS/ Kontroll Aksesi

 

Vertical Forest /Smart Home
Smart Residence/BMS/ Access Control (105  Apartamente Premium Smart Home)- --Automatizim Shtëpie/ Automatizim Rezidencash/Ndërtesash /BMS/ Kontroll Aksesi

 

Toptani Shopping Center
Client Analytics/Location Analytics/ Business Intelligence/ Machine Learning/AI--- Analiza të dhënash për klientët, sisteme të inteligjencës në biznes/ Analiza per vendodhjen dhe levizjet e klientëve/ Inteligjencë Artificiale , shkencë të dhënash dhe Machine Learning

 

Digicom
2 Conference Rooms/Meeting Rooms, Video Conferencing, BYOD, Room, Scheduling, Wireless Presentation ---  2 Sisteme Videokonferencash, Skedulim inteligjent, Prezantim Wireless

 

Dompé farmaceutici
2 Conference Rooms/Meeting Rooms, Video Conferencing, Zoom Rooms, RoomScheduling, Wireless Presentation--2 Sisteme Videokonferencash, Skedulim inteligjent, Prezantim Wireless,Zoom Rooms

 

Deloitte
7 Conference Rooms/Meeting Rooms, Video Conferencing, Web Collaboration, Room Scheduling, Wireless Presentation)-- 7 Sisteme Videokonferencash, Skedulim inteligjent, Prezantim Wireless

 

Gener 2
Conference Rooms/Meeting Rooms, Video Conferencing, BYOD, Room, Scheduling, Wireless Presentation-7 Sisteme Videokonferencash, Skedulim inteligjent, Prezantim Wireless , Zoom Rooms, Teams Rooms

 

Tirana Rock Tower
Construction Time Lapse Camera, Solar Power Kit- Zgjidhje për kamera Time Lapse ne Ndertim, panele solare per fuqine.

 

Bolv Group
Construction Time Lapse Camera-- Zgjidhje për kamera Time Lapse ne Ndertim

 

Fusha sh.p.k
Construction Time Lapse Camera-- Zgjidhje për kamera Time Lapse ne Ndertim

 

Gener2
Construction Time Lapse Camera-- Zgjidhje për kamera Time Lapse ne Ndertim