Secondary Adv

GE-D

 

Përshkrimi

GE-D (Grit Experience Dedication), kompani e themeluar në vitin 2020, e cila aktualisht operon në tregun e ndërtimit. Realizimi i projekteve sfiduese gjatë këtyre viteve i ka mundësuar GE-D një eksperiencë të veçantë dhe të nevojshme në projektimin dhe zbatimin e plotë të projekteve. 

Filozofia e menaxhimit të projekteve:

-Krijimi i një plani të detajuar burimesh për të përmbushur kërkesat e klientit.

-Komunikim i qartë me të gjitha palët e interesuara për realizimin e projektit.

-Ndjekja e ecurisë së projektit dhe menaxhimi i devijimeve të projekteve nga plani fillestar.

-Dorëzimi në kohë i projekteve të hartuara nga vetë kompania GE-D.

 

Ne krenohemi me projektet tona dhe klientët tanë janë gjithmonë të sigurt për zgjedhjen që kanë berë dhe për faktin se vetëm me staf të kualifikuar arrihet realizimi i projekteve në kohë dhe me cilësi.

Misioni i GE-D

Misioni i kompanisë tonë është të sigurojë shërbime specifike dhe të një niveli të lartë profesionalizmi në fushën e ndërtimit dhe rikonstruksionit të të gjitha tipologjive të ndërtesave.

 

Ne synojmë të tejkalojmë pritshmëritë e klientëve tanë duke ofruar projekte në kohën e duhur, brenda buxhetit të kërkuar si dhe në standartet më të larta të cilësisë dhe sigurisë.

 

Qëllimi ynë është që të jemi pika e referimit për klientët tanë duke siguruar një gamë të gjerë shërbimesh si konsulencë inxhinierike, hartimi i projekteve, aplikimi për leje ndërtimi, menaxhim i projekteve, sistemet e sigurisë të cilat plotësojnë nevojat e tyre të veçanta dhe i tejkalojnë pritshmëritë.

 

Ne jemi të përkushtuar në ndërtimin e marrëdhënieve afatgjata me klientët, punonjësit dhe partnerët tanë, si dhe në nxitjen e një kulture risish, bashkëpunimi dhe përmirësimi të vazhdueshëm.

 

Nëpërmjet dedikimit dhe korrektësisë tonë, ne synojmë të kontribuojmë në rritjen dhe suksesin e industrisë dhe komuniteteve që ju shërbejmë.

Vizioni GE-D

Vizioni i kompanisë tonë është të jemi ofruesi kryesor i shërbimeve të cilësisë së lartë në fushën e ndërtimit dhe menaxhimit duke dhënë në mënyrë të vazhdueshme vlerë të veçantë për klientët tanë. Ne parashikojmë një të ardhme ku kompania jonë është e njohur si pika e referimit për shërbimet në fushën e ndërtimit. Ekipi jonë i profesionistëve të kualifikuar do të punojë bashkarisht me klientët tanë për t’i ofruar njohuritë, ekspertizën si dhe udhëheqjen për të marrë vendime të duhura përgjatë vijueshmërisë së projektit.

 

Suksesi ynë do të matet nga suksesi i klientëve tanë dhe ne jemi të vendosur të tejkalojmë pritshmëritë e tyre në çdo hap. Ne do ta arrijmë këtë duke përmirësuar në mënyre të vazhdueshme proceset tona, duke investuar te njerëzit tanë, si dhe duke shfrytëzuar teknologjitë më të fundit për tu siguruar që jemi gjithmonë pararojë në këtë industri.

Çfarë ofron

GE-D shpk mund të jetë bashkëpuntori juaj duke marrë rolet e mëposhtme:

1. Konsulent në fushën e inxhinierisë së ndërtimit, menaxhimit të projekteve, projektimit, përfaqësimit të investitorit, auditit të jashtëm, analizës kosto, përgatitjes së dokumentacionit teknik për tendera, etj.

2. Kontraktor në punimet e rikonstruksionit, ndërtimeve civile për projekte të vogla dhe mesatare, mirëmbajtjes periodike.

3. Kontraktor për punimet elektrike, projektim dhe zbatim në ndriçimin profesional të objekteve të të gjitha tipologjive. 

4. Projektues dhe kontraktor për punimet në fushën e sigurisë si mbrotja nga zjarri, sisteme kamerash, sisteme monitorimi, sisteme rralle, sisteme alarmi, rrjeti LAN, sisteme kamerash për hidrocentrale, sisteme detektimi të zjarrit, sisteme me sprinklera, shuarse automatike.

Grit Experience Dedication

Grit: Term që i referohet kombinimit të këmbënguljes, pasionit dhe elasticitetit. Është një cilësi që i mundëson individëve të sfidojnë pengesat duke punuar shumë në përputhje me synimet e tyre. Njerëzit që zotërojnë grit-ë janë të gatshëm të bëjnë përpjekjen e nevojshme dhe të dedikojnë kohën e duhur për të arritur objektivat e tyre pa u dorëzuar lehtë.

 

Experiencë: Njohuri, aftësi, praktikë që rrjedhin nga vëzhgimi i drejtpërdrejtë dhe pjesëmarrja në projekte dhe aktivitete të natyrës së ngjashme.

Dedication: Dëshira për të pasur nivel shumë të lartë cilësie të kompanisë dhe projekteve që realizohen.

Licensa

"GE-D" sh.p.k është kompani e licensuar në:

-Projektim inxhinierik dhe arkitekturorë

-Zbatim punimesh ndërtimi

-Restaurim

-Projektim mbrojtje nga zjarri

-Auditim energjie

-Cisko

Shërbime

Planifikim. Projektim. Ndertim
Planifikim. Projektim. Ndertim
Projekte elektrike
Projekte elektrike
Ndricim profesional
Ndricim profesional
Zbatim projektesh ndertimi
Zbatim projektesh ndertimi
Projekte hidrocentralesh
Projekte hidrocentralesh
Kontraktor i besueshem, i kualifikuar ne fushen e ndertimit
Kontraktor i besueshem, i kualifikuar ne fushen e ndertimit
Menaxhim projektesh nga plani fillestar
Menaxhim projektesh nga plani fillestar
Distributor per Shqiperine per Microbit (Microcompjutera)
Distributor per Shqiperine per Microbit (Microcompjutera)
Hartim dhe zbatim i projekteve te sigurise ne tipologji te ndryshme godinash
Hartim dhe zbatim i projekteve te sigurise ne tipologji te ndryshme godinash
Kompani ndertimi e licensuar
Kompani ndertimi e licensuar
Auditim energjie paraprak dhe perfundimtar
Auditim energjie paraprak dhe perfundimtar
Menaxhim i dokumentacionit tekniko-ligjor(Hartim I dosjeve teknike)
Menaxhim i dokumentacionit tekniko-ligjor(Hartim I dosjeve teknike)
Menaxhimi i cilesise se punimeve
Menaxhimi i cilesise se punimeve
Audit tekniko-financiar ne fushen e ndertimit
Audit tekniko-financiar ne fushen e ndertimit
Logjistike
Logjistike
Interior design
Interior design
Punime elektrike dhe hidraulike
Punime elektrike dhe hidraulike
Hartimi i projekteve konstruktive
Hartimi i projekteve konstruktive
Hartimi I projekteve arkitektonike
Hartimi I projekteve arkitektonike
Projekte zjarri, kolaudim fikse zjarri, rimbushje, sinjalistike
Projekte zjarri, kolaudim fikse zjarri, rimbushje, sinjalistike
Sisteme detektimi zjarri, plane evakuimi
Sisteme detektimi zjarri, plane evakuimi
Menaxhim i projekteve inxhinierike
Menaxhim i projekteve inxhinierike
Hidroizolime ndertesash
Hidroizolime ndertesash
Vleresim te pasurive te paluajtshme
Vleresim te pasurive te paluajtshme
Mbrojtje parandalim zjarri
Mbrojtje parandalim zjarri
Konsulent ne fushen e inxhinierise se ndertimit
Konsulent ne fushen e inxhinierise se ndertimit

Punë të kryera

Hidrocental Pogradec(Instalim i sistemeve te sigurise)
Hidrocental Pogradec(Instalim i sistemeve te sigurise)
Klinike Dentisti i Familjes Fier(Instalim i sistemeve te sigurise,projekt zjarri
Klinike Dentisti i Familjes Fier(Instalim i sistemeve te sigurise,projekt zjarri
Mobileri Qehaja(Projekt zjarri)
Mobileri Qehaja(Projekt zjarri)
Muzeu Gjon Mili Korce(Instalim i sistemeve te sigurise)
Muzeu Gjon Mili Korce(Instalim i sistemeve te sigurise)
Muzeu Ismail Kadare Gjirokaster(Instalim i sistemeve te sigurise)
Muzeu Ismail Kadare Gjirokaster(Instalim i sistemeve te sigurise)
Kukes Perfektura
Kukes Perfektura
Projekt i sistemit te parandalimit dhe mbrojtjes nga zjarri IN Gallery, Korce
Projekt i sistemit te parandalimit dhe mbrojtjes nga zjarri IN Gallery, Korce
In Gallery Korce, Sisteme mbrojtje nga zjarri
In Gallery Korce, Sisteme mbrojtje nga zjarri
Projekt M.N.Z, IN Gallery Korce
Projekt M.N.Z, IN Gallery Korce
Instalim i sistemeve te sigurise ne Repart ushtarak
Instalim i sistemeve te sigurise ne Repart ushtarak
Sistem i shuarjes me fikse tavanore, furnizim me fikese zjarri ne Repart ushtarak
Sistem i shuarjes me fikse tavanore, furnizim me fikese zjarri ne Repart ushtarak
Sistem i detektimit te zjarrit, Projektim plan evakuimi, Repart Ushtarak
Sistem i detektimit te zjarrit, Projektim plan evakuimi, Repart Ushtarak

Video