Secondary Adv

G.M.K POWER GROUP

 

Përshkrimi

Kompania G.M.K Power Group me stabiliment në Tiranë tek Rr. Durrësit, ushtron veprimtarinë e saj në fushën e industrisë mekanike në Shqipëri. Kompania ka një staf të kualifikuar, i cili vepron dhe punon me përkushtim maksimal për realizimin e cdo projekti duke vënë në plan ta parë cilësinë dhe kualitetin. Në cdo kohë G.M.K. Power Group vendos përpjekjen maksimale duke specializuar shërbimet që ajo ofron dhe duke synuar profesionalizmin qe tregu kërkon. Stabiliteti dhe qendrueshmëria janë gjithmonë kryefjala e veprimtarisë tonë në lidhje me punën dhe aktivitetin që ne zbatojmë.

Nuk premtojmë shumë por ju ftojmë të na testoni dhe fjala e fundit ju takon juve dhe kështu mund t`ju bindim se jemi te aftë të sigurojmë fillimin e një partneriteti afatgjatë plot garanci dhe siguri. Ne investojmë në plotësimin e kërkesave të klientëve dhe për këtë ofrojmë ndërtime, instalime, rikonstruksione dhe materiale për cdo ndërtesë dhe godinë apo kapanon tuajin. Nëse akoma s`jeni bindur, atëherë na mirëbesoni projektin tuaj dhe përgjegjësia është e jona për mos t`ju zhgënjyer në cilësi, siguri dhe korrektësi.

Çfarë ofron

G.M.K Power Group ofron shërbime dhe zgjidhje përfundimtare për kërkesat e klientit duke sjellë në dispozicion veprimtarinë e saj realizimin e:

- Import - Eksport, tregtim brenda dhe jashtë vendit pajisje elektromekanike, industriale dhe materiale me shumicë dhe pakicë.
- Materiale IT për furnizim nënstacionesh
- Montim transformatorësh për diga
- Ndërtim kapanonesh
- Ndërtime veprash civile dhe industrial
- Pjesë këmbimi për nënstacione dhe hidrocentrale
- Rikonstruksion ndërtesash
- Transformatorë për stacione elektrike
- Pajisje elektromekanike
- Ndricim rrugor për bulevarde, etj.


Te gjitha punimet e mësiperme kryhen konform normave te UNI-EN –ISO  9001: 2008. Kompania bën çdo përpjekje për të qënë gjithmonë profesionale në ofrimin e shërbimeve.

Shërbime

Furnizim me materiale elektrike
Furnizim me materiale elektrike
Instalim transformatoresh per nenstacione
Instalim transformatoresh per nenstacione
Instalime elektrike per nenstacione
Instalime elektrike per nenstacione
Izolator ne shitje
Izolator ne shitje
Izolatore per transformator
Izolatore per transformator
Materiale dhe aparatura elektrike per voltazhin e larte
Materiale dhe aparatura elektrike per voltazhin e larte
Materiale elektrike per nenstacione elektrike,stacione
Materiale elektrike per nenstacione elektrike,stacione
Materiale IT per furnizim nenstacionesh
Materiale IT per furnizim nenstacionesh
Materiale IT per montim nenstacionesh
Materiale IT per montim nenstacionesh
Mirembajtje linjash elektrike
Mirembajtje linjash elektrike
Mirembajtje per transformatore
Mirembajtje per transformatore
Monitorues transformatori
Monitorues transformatori
Montim dhe mirembajtje nenstacionesh elektrike
Montim dhe mirembajtje nenstacionesh elektrike
Montim izolatoresh
Montim izolatoresh
Montim transformatoresh per diga
Montim transformatoresh per diga
Montim transformatoresh
Montim transformatoresh
Ndertim kapanonesh
Ndertim kapanonesh
Ndertim linjash, montim
Ndertim linjash, montim
Ndertim shtyllash elektrike
Ndertim shtyllash elektrike
Ndertime transformatoresh elektrike
Ndertime transformatoresh elektrike
Ndricim rrugor per bulevarde
Ndricim rrugor per bulevarde
Pajisje elektromekanike
Pajisje elektromekanike
Pjese kembimi per hidrocentrale
Pjese kembimi per hidrocentrale
Pjese kembimi per nenstacione dhe hidrocentrale
Pjese kembimi per nenstacione dhe hidrocentrale
Pjese kembimi per nenstacione elektrike
Pjese kembimi per nenstacione elektrike
Pjese kembimi per nenstacione
Pjese kembimi per nenstacione
Projektime hidrocentralesh
Projektime hidrocentralesh
Projektime per hidrocentrale
Projektime per hidrocentrale
Punime per nenstacione elektrike
Punime per nenstacione elektrike
Rikonstruksion godinash ne bashkepunim me kesh dhe ost
Rikonstruksion godinash ne bashkepunim me kesh dhe ost
Rikonstruksion objektesh
Rikonstruksion objektesh
Shtylla elektrike per transmetim energjie
Shtylla elektrike per transmetim energjie
Transformator per hidrocentrale
Transformator per hidrocentrale
Transformatore per rehabilitimin e digave
Transformatore per rehabilitimin e digave
Transformatore per stacione elektrike
Transformatore per stacione elektrike

Punë të kryera

Furnizim me materiale nga pastrimi deri te sistemi elektrik QST
Furnizim me materiale nga pastrimi deri te sistemi elektrik QST
Montim transformatori Vau Dejes
Montim transformatori Vau Dejes
Ndricim rrugor i Bulevardit te Peshkopise
Ndricim rrugor i Bulevardit te Peshkopise
Rikonstruksion godinash ne bashhkepunim me Kesh dhe Ost
Rikonstruksion godinash ne bashhkepunim me Kesh dhe Ost
Rikonstruksion i spitalit te Peshkopise
Rikonstruksion i spitalit te Peshkopise
Autotransformator 170MVA Fierze, OST sh.a
Autotransformator 170MVA Fierze, OST sh.a
Faza e testimit, Autotransformator 170MVA Fierze, OST sh.a
Faza e testimit, Autotransformator 170MVA Fierze, OST sh.a
Testet ne fabrike, Autotransformator 170MVA Fierze, OST sh.a
Testet ne fabrike, Autotransformator 170MVA Fierze, OST sh.a
Testim, Autotransformator 170MVA Fierze, OST sh.a
Testim, Autotransformator 170MVA Fierze, OST sh.a
Furnizimi i OST sha, Sverker 900 by Megger
Furnizimi i OST sha, Sverker 900 by Megger
OST sh.a, Furnizim me Sverker 900 by Megger
OST sh.a, Furnizim me Sverker 900 by Megger
Sverker 900 by Megger, Furnizim i OST sha
Sverker 900 by Megger, Furnizim i OST sha
Instalimi i sistemit te monitorimit te izolatoreve ne Autotransformatore OST sh.a
Instalimi i sistemit te monitorimit te izolatoreve ne Autotransformatore OST sh.a
OST sha, Instalim i sistemit te monitorimit te izolatoreve ne Autotrasformatore
OST sha, Instalim i sistemit te monitorimit te izolatoreve ne Autotrasformatore
Sistem i monitorimit te izolatoreve ne Autotransformatore, OST sha
Sistem i monitorimit te izolatoreve ne Autotransformatore, OST sha
OSHEE, Prezantimi Megger VAN 2023 dhe Testimi i Kabllove 12KV
OSHEE, Prezantimi Megger VAN 2023 dhe Testimi i Kabllove 12KV
Prezantimi Megger VAN 2023, Testimi i Kabllove 12KV OSHEE
Prezantimi Megger VAN 2023, Testimi i Kabllove 12KV OSHEE
Testimi i Kabllove 12KV, Prezantimi Megger VAN 2023, OSHEE
Testimi i Kabllove 12KV, Prezantimi Megger VAN 2023, OSHEE
2 transformatore identike per KESH sh.a, Transport dhe furnizim
2 transformatore identike per KESH sh.a, Transport dhe furnizim
KESH sh.a, 2 transformatore identike, transport dhe furnizim
KESH sh.a, 2 transformatore identike, transport dhe furnizim
Transport dhe furnizim 2 transformatore identike, KESH sh.a
Transport dhe furnizim 2 transformatore identike, KESH sh.a
ADX15 Monitorimi i gjeneratoreve te agregatit, Hidrocentrali Fierze
ADX15 Monitorimi i gjeneratoreve te agregatit, Hidrocentrali Fierze
Hidrocentrali Fierze, ADX15 Monitorimi i gjeneratoreve te agregatit
Hidrocentrali Fierze, ADX15 Monitorimi i gjeneratoreve te agregatit
Prezantim Hidrocentrali Fierze, ADX15 Monitorimi i gjeneratoreve te agregatit
Prezantim Hidrocentrali Fierze, ADX15 Monitorimi i gjeneratoreve te agregatit

Partnere

gmk-camlingmk-cedaspegmk-eltecgmk-gzgmk-iskragmk-janangmk-jialilegmk-leochgmk-rovattipompegmk-meggergmk-msgmk-pdgmk-saer

Certifikime

ISO 20000-1:2018

ISO 9001: 2015

Kontrata te realizuara

• Furnizim materiale nga pastrimi dhe sisteme elektrike QST.

• Montim transformatori hidrocentral, Vau Dejes.

• Furnizim materiale elektrike, Bashkia Peshkopi.

• Rikonstruksion godinash ne bashhkepunim me KESH dhe OST.

• Rikonstruksion i Spitalit te Peshkopise, Sistemi Elektrik.

• Tapcon 230 pro ( monitorim/komandim rregullator te tensionit mr), Nenstacioni Burrel.

• lCD display per mbrojtjen e fidrave 10 kv, Nenstacioni Burrel.

• Blerje materiale të fazës rezervë at-100mva, Nenstacioni Elbasan 1.

• Furnizim-vendosje e sistemit të monitorimit të shkarkimeve pjesore tek gjeneratorët, Hec Vau Dejës.

• Blerje e dy seteve të sistemit të monitorimit online BMT.

• Blerje pajisje elektrike per riparimin e defektit per te normalizuar funksionimin e sistemit te mbrojtjes kunder zjarrit te TR-2 150 mva dhe monitorimit online te BMT TR-1”

• Rikonstruksion i nderteses se nenstacionit 220/110/35/20kv Koplik, ne ambientet e brendshme dhe te jashtme”

• Blerja e paneleve te mbrotjes dhe komandimit per traktet 110 kv.

• Mirembajtja e sistemit BMT-ve  per nje  periudhe dy vjeçare si dhe trajnimi  i personelit.

• Punime ne percjellesat e aluminit dhe trostit ne linjen ajrore 35kv te Hec Seka dhe Zais, perfshire dhe aksesoret. 

• Instalim te sensoreve tek izolatoret kalimtare te autotransformatorit 400  n/s,  Kashar. 

• Furnizim dhe instalim sistem total monitorimi online per AT Shumat Everest.

• Furnizim IP3 online  G.A.C shpk,  LA-OR shpk,  E.M.C shpk.

• Blerje paisje matëse portative profesionale për matjen e tangjent deltës dhe kapacitetit  (DF&C) dhe trajnimi i avancuar nga prodhuesi”, By Megger.

• Furnizim paisje testuese Sverker 900, By Megger.

• Punime per instalimin e percjellesave te aluminit dhe trostit per linjat ajrore 35kv te Hec Seka dhe Zais, perfshire furnizimin dhe instalimin e aksesoreve.

• Instalim i kabllove 35kv dhe fibrave optike ne tunelet e Sekes dhe Prelles.

Video