Secondary Adv

Edon Hidro

 

Përshkrimi

Edon Hidro ofron një eksperiencë 20 vjecare në fushën e instalimeve hidraulike dhe elektrike, gjithashtu dhe sistemeve ngrohje-ftohje. Tiparet dalluese te kompanise jane cilësia premium e punimeve, korrektësia, permbajtja e afatit kohor, mbarevajtja me grupet e tjera sipermarrese, dhe komunikimi transparent. Keni nje projekt hidraulik ose elektrik? Edon Hidro ju pergatit oferten e detajuar per punimet ne:

- Pallate ne ndertim

- Vila

- Hotele 

- Apartamente etj.

Çfarë ofron

Edon Hidro angazhohet për të ofruar shërbime cilësore për gjithë klientët e saj në fushën e instalimeve elektrike dhe hidraulike si më poshtë:

 

1. Instalime Hidraulike

- Linja furnizimi me uje dhe sahate;

- Instalim hidrantesh, pompa kundra zjarrit;

- Montim te paneleve diellore;

- Instalim kolektoresh;

- Rikonstruksione totale te tualeteve etj.

 

2. Instalime Elektrike

- Instalimi i dritave dhe spoteve LED;

- Montim i automateve, kuti, celesa, priza etj.

 

3. Instalime te sistemeve ngrohje dhe ftohje

4. Mirëmbajtje dhe Riparime

Vec punimeve hidraulike dhe elektrike, Edon Hidro ofron dhe nje game te gjere produktesh: Tuba multistrad, Tuba shkarkimi me gomine, Tuba shkarkimi silencioz, Kolektor per tuba multistrad, Kaseta kolektori, Kaseta inkaso, Grupe dushi inkaso, Rakorderi me prese, Percjellesa me permasa 3x1.5 / 3x2.5, Tuba elektrik fi20 / fi25, Kuti automati 12 vende, Citofoni, Shirita rrufeprites, Tuba xingato, Pompa kundra zjarrit etj. 

Shërbime

Kompani e specializuar per instalime hidraulike
Kompani e specializuar per instalime hidraulike
 Instalime te pergjithshme elektrike
Instalime te pergjithshme elektrike
Instalime te sistemeve ngrohje ftohje
Instalime te sistemeve ngrohje ftohje
Projektim zbatim projektesh hidraulike
Projektim zbatim projektesh hidraulike
 Zbatim projektesh hidraulike dhe elektrike per biznese
Zbatim projektesh hidraulike dhe elektrike per biznese
Carje kanalesh me freze per instalime hidraulike
Carje kanalesh me freze per instalime hidraulike
Drenazhime per ujerat e bardha dhe te zeza
Drenazhime per ujerat e bardha dhe te zeza
Instalim dhe Montim i kutive elektrike, celesa dhe priza
Instalim dhe Montim i kutive elektrike, celesa dhe priza
Instalim dhe montim spote dhe drita Led
Instalim dhe montim spote dhe drita Led
Instalim hidrantesh dhe sprinklera me sensore tymi
Instalim hidrantesh dhe sprinklera me sensore tymi
Instalim linjash furnizimi me uje te pijshem per apartamente
Instalim linjash furnizimi me uje te pijshem per apartamente
Instalim sisteme anti zjarr ne biznese
Instalim sisteme anti zjarr ne biznese
Instalim sisteme ngrohje per apartamente dhe vila
Instalim sisteme ngrohje per apartamente dhe vila
Instalim tubacione shkarkimi per ujerat e zeza
Instalim tubacione shkarkimi per ujerat e zeza
Instalim tubash multistrade per furnizim me uje
Instalim tubash multistrade per furnizim me uje
Instalime kaseta inkaso ne tualete
Instalime kaseta inkaso ne tualete
Instalime kondicioneresh, fan coil, chiller  ne apartamente dhe vila
Instalime kondicioneresh, fan coil, chiller ne apartamente dhe vila
Montim automate dhe panele elektrike
Montim automate dhe panele elektrike
Montim hidrosanitaresh
Montim hidrosanitaresh
Montim i shiritave rrufeprites
Montim i shiritave rrufeprites
Montim kaseta kolektori per uje te ftohte dhe te ngrohte
Montim kaseta kolektori per uje te ftohte dhe te ngrohte
Montim panelesh diellore
Montim panelesh diellore
Montim pompa zjarri
Montim pompa zjarri
Montim sahatesh ujesjellesi
Montim sahatesh ujesjellesi
Montim sisteme pompimi (zhytese, elektrike, diesel)
Montim sisteme pompimi (zhytese, elektrike, diesel)
Montim tuba aspirimi
Montim tuba aspirimi
Rikonstruksion total tualetesh
Rikonstruksion total tualetesh
Shtrim linjash elektrike per apartamente, vila, zyra
Shtrim linjash elektrike per apartamente, vila, zyra
Shtrirje linjash multisplit kondicionimi
Shtrirje linjash multisplit kondicionimi
Sisteme kullimi dhe ulluqe per pallate
Sisteme kullimi dhe ulluqe per pallate

Punë të kryera

Instalim i spoteve dhe dritave Led
Instalim i spoteve dhe dritave Led
Instalim sistem ngrohje ftohje
Instalim sistem ngrohje ftohje
Instalime elektrike ne apartament
Instalime elektrike ne apartament
Kompleks 21 Dhjetori, Punime totale elektrike dhe hidraulike
Kompleks 21 Dhjetori, Punime totale elektrike dhe hidraulike
Kompleks banimi Kopshti Botanik, Punime hidraulike dhe elektrike
Kompleks banimi Kopshti Botanik, Punime hidraulike dhe elektrike
Montim linajsh kryesore per furnizim me uje, Pallat banimi
Montim linajsh kryesore per furnizim me uje, Pallat banimi
Punime hidraulike, Godine banimi ne Myslym Shyr
Punime hidraulike, Godine banimi ne Myslym Shyr
Punime hidraulike, Rezidenca EMI 6
Punime hidraulike, Rezidenca EMI 6
Punime profesionale elektrike
Punime profesionale elektrike
Punime totale elektrike, hidraulike dhe sistem ngrohje ftohje
Punime totale elektrike, hidraulike dhe sistem ngrohje ftohje
Rikonstruksion total tualeti
Rikonstruksion total tualeti
Rikonstruksion tualeti ne apartament
Rikonstruksion tualeti ne apartament

Kliente

Disa nga klientet e viteve te fundit jane kompanite e mirenjohura ne treg, si per shembull:

• Emigres

• General Construction

• Kron Construction (Pajtoni)

• IBN_Eurovini

• Real Konstruksion

• ENE 95

• Shtator 90

• Florida Shpk

• Tafa Shpk

• Drita Shpk etj.