Secondary Adv

Maccaferri Balkans

 

Përshkrimi

Maccaferri Balkans është një degë e Maccaferri Group, një kompani e njohur globale e themeluar në 1879 në Bolonja, Itali. Me mbi një shekull eksperience, Maccaferri është bërë një kompani lider në tregjet e inxhinierisë civile, gjeoteknike dhe mjedisore. Ekipi i tyre përbëhet nga profesionistë eksperte te fushes të cilët janë të aftë në projektimin dhe zhvillimin e zgjidhjeve komplekse.

 

Dega ne Shqiperi u themelua ne 2009. Objekti i Shoqërisë Maccaferri Balkans është prodhimi dhe tregtimi i produkteve me përdredhje të dyfishtë, siç janë gabiona, materase dhe rrjeta, si dhe i rrjetave në formë unazore. Kompania gjithashtu merret me tregtimin e produkteve gjeosintetike të përdorura për të zgjidhur problemet në lidhje me kontrollin e erozionit, stabilizimin e terrenit, mbrojtjen nga renia e gurëve, si dhe për të zhvilluar projekte infrastrukturore në sektorë si rrugë, hekurudha, lumenj, kanale, landfilla, mbrojtje bregdetare dhe ndërtim civile në territorin e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Përveç kësaj, kompania importon dhe exporton produkte me natyrë gjeoteknike. 

Ne vitin 2022 Maccaferri Balkans ka rritur kapacitetet e prodhimit duke i trefishuar ato. Fabrika e re eshte fabrika me e madhe e prodhimit te produkteve me perdredhje te dyfishte ne Evrope me nje teknologji prodhimi bashkekohore dhe me produkte te certifikuara CE & ISO 9001. Kjo e ben ofruesin kryesor nderkombetar per zgjidhje te avancuara ne inxhinierine civile, gjeoteknike dhe mjedisore.

 

Çfarë ofron

Kompania Maccaferri Balkans shpk ofron një gamë të gjërë materialesh me baze metalike per infrastrukturen rrugore. 

1. Gabiona (kosha gabion) te gjitha dimensionet me gjatesi nga 1÷4 m dhe me lartesi 0.5m & 1m. (me cilesi veshje te telit Zink class A, Galmac (ZnAL5%) class A, Galmac+Polimac)

2. Materase Reno per aplikime ne veshjet lumore, gjatesi 3÷6 m, gjeresi 2÷3m dhe lartesi 0.17m/0.23m/0.3m (me cilesi veshje te telit Zink class A, Galmac (ZnAL5%) class A, Galmac+Polimac)

3. Renomac dhe Cubimac (produkte speciale te cilet parambushen per underwater solutions)

4. Gabiona ne forme thesi per mbrojtjen e brigjeve lumore nga erozioni.

5. Terramesh System (produkt i strukturave me toke te perforcuar me fasade me gure).

6. Green Terramesh (produkt i strukturave me toke te perforcuar me fasade me gjelberim).

7. Rrjeta te perdredhura dyfish per mbrojtjen e skarpatave nga renia e gureve (me cilesi veshje te telit Zink class A, Galmac (ZnAL5%) class A, Galmac+Polimac)

8. Steel Grid (gjeokompozite celiku me rezistence te larte per mbrojtjen e skarpatave nga renia e gureve)

9. Ring Net (rrjeta me unaza per mbrojtjen e skarpatave nga renia e gureve)

 

-Kompania importon dhe eksporton materiale qe perdoren ne fushen e gjeoteknikes sic jane :

1. Gjeogride monoaxiale dhe biaxiale per perforcimin e bazes dhe strukturave rrugore (strip bonded geogrids; woven high tenacity polyester geogrid; polypropylene geogrids)

2. Gjeogride per perforcim asfalti (geogrids & geocomposites for asphalt reinforcement)

3. Gjeotekstile te paendura (needlepunched & thermocalendered nonwoven geotextiles) me peshe qe varion 100-1500gr/m2 per aplikime ne infrastrukture rrugore, landfille etj.

4. Gjeotekstile te endura

5. Material per mbrojtje ndaj erozionit te skarpatave-(MACMAT- geomat)

6. Materiale drenazhues (MACDRAIN- drainage composite) per aplikime ne infrastrukture rrugore, ndertim, landfille, agrobiznes, fusha sportive, miniera etj.

7. Rock fall barrier (barriera per mbrojtjen e skarpatave nga renia e gureve) me kapacitet nga 100÷9000 kJ.

8. MacArmour (gjeokompozite celiku me rezistence te larte biaksiale per mbrojtjen e skarpatave nga renia e gureve)

9. HEA panel & LEA panel (high energy absorption cable panels & low energy absorption rockfall protection panel)

10. Ankorime (self drilling anchor & continuous threaded bar)

11. DEFENCELL MAC (produkt me rezistence te larte per aplikime ushtarake  ne mbrojtje dhe sigurine trupave)

12. FlexMac DT (produkt per aplikime ne raste te emergjencave civile si permbytje, rreshqitje etj.)

13. Fibra Celiku per realizimin e dyshemeve te medha industriale prej betoni te armuar dhe pareteve te tuneleve.

14. Gabiona me panele te elektrsalduar

Shërbime

Aplikime siperfaqesore te tokes
Aplikime siperfaqesore te tokes
Argjinatura per renien e shkembinjve
Argjinatura per renien e shkembinjve
Barrierat e sigurise dhe ndaj zhurmave
Barrierat e sigurise dhe ndaj zhurmave
Drenazhimi i nenbazes dhe siperfaqes se asfaltuar
Drenazhimi i nenbazes dhe siperfaqes se asfaltuar
Drenazhimi planar dhe horizontal
Drenazhimi planar dhe horizontal
Fiksimi i dherave
Fiksimi i dherave
Gabione per fasada guri
Gabione per fasada guri
Gabione rrjete teli celiku te endur
Gabione rrjete teli celiku te endur
Gabionet per mbrojtjen nga guret dherat
Gabionet per mbrojtjen nga guret dherat
Gardhe & tela celiku te galvanizuar
Gardhe & tela celiku te galvanizuar
Green Terramesh rrjeta per zhvillimin e bujqesise
Green Terramesh rrjeta per zhvillimin e bujqesise
Hidroizolimi i rezervuareve, riqeneve dhe kanaleve
Hidroizolimi i rezervuareve, riqeneve dhe kanaleve
Kalatat, kembet e urave dhe bankinat
Kalatat, kembet e urave dhe bankinat
Kontroll erozioni
Kontroll erozioni
Fibra sintetike per tunele, dysheme industriale
Fibra sintetike per tunele, dysheme industriale
Mbrojtja bregdetare, strukturat detare dhe mbrojtja e tubacioneve
Mbrojtja bregdetare, strukturat detare dhe mbrojtja e tubacioneve
Mbrojtja nga shkarja e shkembinjve & barrierat e debores
Mbrojtja nga shkarja e shkembinjve & barrierat e debores
Mbrojtje gjatesore
Mbrojtje gjatesore
Mbrojtje te skarpateve
Mbrojtje te skarpateve
Mure mbajtese dhe perforcim i dherave
Mure mbajtese dhe perforcim i dherave
Mure mbajtese per dhera
Mure mbajtese per dhera
Mure perforcues te dherave me fasade shkembore
Mure perforcues te dherave me fasade shkembore
Ndertimi mbi tokat e buta
Ndertimi mbi tokat e buta
Perforcim i mureve dhe perforcimi i skarpateve
Perforcim i mureve dhe perforcimi i skarpateve
Perforcim i themeleve, bazal, ndertimi mbi zbrazeti
Perforcim i themeleve, bazal, ndertimi mbi zbrazeti
Perforcime tunelesh
Perforcime tunelesh
Perforcimi bazal
Perforcimi bazal
Perforcimi i bazes, argjinaturat me pilota
Perforcimi i bazes, argjinaturat me pilota
Perforcimi i siperfaqeve dhe mbeshtetja
Perforcimi i siperfaqeve dhe mbeshtetja
Punimet ne drenazhimin vertikal
Punimet ne drenazhimin vertikal
Rindertimi i dunave
Rindertimi i dunave
Shtrimi me beton, prifabrikate dhe perdorime te tjera
Shtrimi me beton, prifabrikate dhe perdorime te tjera
Stabilizimi i dherave & shtrimeve
Stabilizimi i dherave & shtrimeve
Terramesh
Terramesh
Tirante dhe spirale
Tirante dhe spirale

Punë të kryera

Maccaferri Balkans1404657906
Maccaferri Balkans1404657915
Maccaferri Balkans1404657922
Maccaferri Balkans1404657929
Maccaferri Balkans1404657936
Maccaferri Balkans1404657947
Maccaferri Balkans1404657953
Maccaferri Balkans1404657963
Maccaferri Balkans1404658638
Maccaferri Balkans1426597785
Maccaferri Balkans1426597798
Maccaferri Balkans1426597814
Mbrojtje nga guret, Shengjin
Mbrojtje nga guret, Shengjin
Rruga Delvine Kardhiq Loti 6
Rruga Delvine Kardhiq Loti 6
Vendosje e rrjetave mbrojtese per guret, Librazhd
Vendosje e rrjetave mbrojtese per guret, Librazhd

Partnere

AlbstarAktorEuroteoremaGeci shpkGener 2Trema Ergineering 2VegaAlb buildingBechtel CorporationFusha l.t.dGarden LineJ&P-AvaxAlba Konstruksion,PVKSalillariSMI GroupSTRABAGTERNA SATriss ndertim

Certifikime

Video